Beelddragers van de schepping

Zondag-27-dec-

Wat hebben Rembrandt, The Beatles, en een relatief onbekende singer-songwriter met elkaar te maken? Allereerst hebben ze gezorgd voor een hoop inspiratie voor deze
korte preek vanochtend. Ten tweede, zijn ze typerend als voorbeeld voor de kern van de boodschap van deze preek.
“Beelddragers van de Schepper”
Afgelopen dinsdag was ik bij een concert in Paradiso Amsterdam. Het was een concert van deze beste man rechtsonder, Jake Isaac. Ik had voor mijn verjaardag van
goede vriend teun een verrassing-uitje, met de trein, gekregen. Nu heb ik een hekel aan verrassingen en is de trein mijn minst favoriete hulpmiddel om mezelf te
verplaatsen, maar goed, je moet wat over hebben voor je vrienden…
Onderdeel van de verrassing was een meet en greet met Jake. Nu moet je weten dat Jake christen is en op weg is om behoorlijk wat populariteit te winnen in de
muziekwereld. Voor mij, als muzikant, is het altijd erg inspirerend om zulke artiesten te spreken en ze te vragen naar hun visie op muziek, en op missie etc.
Dus die vraag wilde ik hem ook graag stellen. We hadden een geanimeerd gesprek tussen soundcheck en podium opbouw door en een van de dingen die me is bij
gebleven is dat hij zei; weet je; de hele schepping wacht, hunkerend, totdat openbaar worden wie de zonen van God zijn. En dit, wat ik hier doe is wat ik bijdraag aan het
laten zien wie God is.
En ik dacht wow, dit perspectief op het zijn van een beeld drager van God is wat wij nodig hebben. Het is belangrijk te weten, dat we beeld-dragers zijn van de Schepper
God en dat wat dat betekent voor ons leven, en dat Gods plan om de aarde te vullen met zijn glorie, nog steeds van kracht is. God wil de schepping herstellen op alle
vlakken.

Beelddragers van de Schepper / Image bearers of the Creator
Uitleg waarom sub-titel en wat kunst is.
Kunst zou ik willen uitleggen als iedere creatieve menselijke uiting. Over het algemeen hebben we het dan over schilderen, tekenen, beeldhouwen, muziek en zang,
theater.
Ik ben zelf gepassioneerd muzikant en ik heb lang geworsteld met hoe die passie voor muziek en voor gitaarspelen in te passen in een christelijk leven.
– onnatuurlijke scheiding tussen geestelijk en werelds…
– Jezus verlost, niet alleen jou en mij, maar de hele schepping.
– herstel van de schepping begint met Jezus’ dood.

In Genesis lezen we het verhaal van de schepping. Daarin wordt duidelijk dat God de mens maakt naar zijn evenbeeld. Met het doel om Hem lief te hebben en zorg te
dragen voor alles wat hij gemaakt heeft. Als beeld dragers is onze opdracht om de aarde te vullen, haar te onderwerpen, voor en met de glorie van God.
Je zou kunnen zeggen dat God wil dat we hem reflecteren op aarde, en dat wij op onze beurt, alles wat op de aarde is, gebruiken tot eer van hem.
Schuine spiegel: in hoek geplaatst spiegel, is de mens in de wereld geplaatst om Gods glorie, schoonheid en heerschappij te reflecteren op de aarde en de mens, op
haar beurt, presenteert aan God als offer, als aanbidding, alles wat de schepping te bieden heeft. Dus als we genieten van de schepping, genieten van relaties, genieten
van muziek bijvoorbeeld, dan erkennen we daarmee voor God dat hij dit gemaakt heeft.
Creativiteit, is dus onderdeel van het feit dat we beelddragers zijn van een creatieve God. Kunst is dus, als het goed is een reflectie van God.
Nu moeten we niet in de valkuil stappen dat dat alleen kunst gemaakt door christenen op de juiste manier reflecteert wie God is.
De mens, alle mensen zijn gemaakt naar Gods beeld. En degenen die artistiek talent hebben gekregen, kunnen niet anders dan op een of andere manier reflecteren dat
ook ze in het evenbeeld van God gemaakt zijn.
Zonde en zondeval verstoren het beeld. We willen niet meer God weerspiegelen maar weerspiegelen als het ware alleen nog maar onszelf… maar zelfs dan is er nog
ruimte voor kunst en creativiteit, denk aan de bouw van de tabernakel door Besaleel (exodus 31: ik heb hem uitzonderlijke talenten geschonken, wijsheid,
vakmanschap en inzicht in allerlei gebied, hij kan ontwerpen maken en ze in goud zilver, koper en brons uitvoeren…)
Er is een zin in een liedje van Mattijn Buwalda, die het wel mooi verwoord: zelfs nu Uw werk in zonde lijdt, weerspiegelt ze Uw heerlijkheid.
Denk aan de psalmen, denk aan de bouw van de tempel door Salomo.
Maar de zondeval brengt een ander beeld naar voren. De stam van alles wat verkeerd is en krom in deze wereld is de rebellie van de mens tegen God, en alle zonde, alle
daden tegen Gods schoonheid in zijn een reflectie van de rebellie.
Dit betekent niet dat de wereld de slechtste plek ooit is, maar ook niet dat het het beste is dat het kan zijn. Nee God blijft trouw, en laat zijn genade nog steeds zien in de
kunsten…

Rembrandt: begreep iets van het herstel dat door Jezus dood en opstanding inluidde en de noodzaak om zijn talent te gebruiken om iets god te reflecteren. We weten
niets van het geloofsleven van Rembrandt overigens, maar wat we weten is dat hij is opgegroeid in de Hervormde kerk en dat hij dus enige kennis van de bijbel heeft
gehad.
Hoewel hij ook bijbelse taferelen schilderde, bestond het grootste gedeelte van zijn werk uit schilderijen van normale mensen in alledaagse situaties…
en dat was vreemd voor een tijd waarin kunst gefocust was op religie en de klassieke mythologie en portretten van rijke en machtige burgers…
Maar wat hij deed, wat hij schilderde, werd denk ik, ingegeven door zijn hervormde kijk op de wereld, wat resulteerde in een verlangen om weer eer te geven aan mensen
en situaties die in zijn tijd als minderwaardig werden gezien. Hij was een GRACIST in zijn kunst uitingen.
Hij was een beelddrager van God, in die zin dat hij in zijn werk het hart van het Evangelie weerspiegelde; waar Jezus herstel geeft aan de minderen van zijn tijd:
herders, een stal, herders, melaatsen, de blinden, Samaritanen, bloedvloeiende vrouw, tollenaars / belastinginners…
Hoe hij schilderde…

In muziek, heb ik gemerkt dat wij als christenen snel geneigd zijn om alles te classificeren in; is de artiest gered of niet gered? We hebben de neiging om onderscheid te
maken tussen christelijke muziek en wereldse muziek…
Maar wat betekent dat eigenlijk? In mijn ervaring is het zo dat we iets christelijks noemen, als er ergens in de tekst Jezus, God of Heilige Geest voorkomt…
(What if God was one of Us; joan osborne)
Maar als we nu ’s kijken met de lens van :’ de mens geschapen naar Gods evenbeeld”
Als we nu ’s niet als eerste vragen is deze muzikant / band wel christen, maar is dit muziekstuk technisch excellent gemaakt (Matteus Passion) Wat zegt dit lied over hoe
de artiest naar de wereld kijkt, en wat zegt dit over God?
Kijken we met de oude bril naar bijvoorbeeld de Beatles, dan is de conclusie dat ze zeker niet gered zijn en dat ze van de wereld waren en misschien wel van de duivel…
Geen van hen was belijdend Christen, en hun liedjes gaven God niet expliciet de eer en ze waren aan de drugs…
Maar kijken we met de nieuwe bril, hoe zijn hun liedjes gemaakt, technisch goed, en wat voor boodschap vertellen zij.
Is het zo dat in elke van hun liedjes een verborgen boodschap zit, (misschien als je ze achterste voren draait)
Nee, ze hadden ook gewoon liedjes over de dingen van alledag… opstaan, slapen, een jeugdherinnering. En dat is het punt, we hoeven niet eens te zijn met de conclusie
die getrokken wordt in liedjes, maar we kunnen op z’n minst elkaar vinden in de vragen die worden opgeworpen…
– geen pleidooi voor Beatles, maar voor een bredere kijk op de creativiteit die God i zijn genade geven heeft aan zijn schepping…
Herstel van muziek, door het reddende werk van Jezus in ons, wil zeggen dat we niet met oogkleppen op rondlopen en alleen ‘christelijke’ themas herhalen. Nee we
staan in de wereld, erkennen dat deze wereld een puinhoop is, dat er moeilijkheden zijn, pijn, verdriet, maar dat er hoop is…

“De hele aarde wacht vol
spanning op het moment
dat duidelijk zal worden
wie de kinderen van God
zijn.” Romeinen 8: 19


“For even the whole of
creation waits expectantly
and longs earnestly for
God’s children to be
known” Romans 8:19