Bergrede – Eer

“Bergrede” – Matteus 5

•Facebook: we posten dingen die we belangrijk vinden, leuk , interessant, boos over zijn…

•Sociaal aspect: Ik vind het altijd fijn als mensen mijn post “liken” – waardering!

•een van de ergste dingen – ontvrienden!  – voelt niet fijn! – schaamte

 

•Facebook is een  manier om mijzelf een “gezicht” te geven in de digitale wereld

•We hebben net een stuk uit de Bijbel gelezen, toen geen Facebook, maar er was wel een manier om jezelf een gezicht te geven

 

•Nl. door “Eer & Schaamte” – (geldt ook nu nog voor 90% van de wereldbevolking)

•Eer & Schaamte = het hele publieke leven is één groot “Facebook”

•”Eer” is zoals “likes”, hoe meer hoe beter – “schaamte” is “duim naar beneden” – “ontvrienden”

•Eer krijg je van anderen, schaamte ook, dus zorgen dat je een zo goed mogelijk beeld geeft…

•Zonder Facebook kun je best leven, maar in een “eer & schaamte- cultuur” kun je niet leven zonder eer, eer is het aller-aller-allerbelangrijkste wat je hebt, daar moet je alles voor doen!

•HOE krijg, verzamel je Eer?

 

•NR. 1 = FAMILIE

•Familie = Naam, land, bezit, inkomsten, rijkdom, bescherming, erfenis, pensioen, zorg, invloed – Familie = “sociale zekerheid”

•Familie-eer is het belangrijkste dat je hebt, daar MOET je alles voor doen

•Als iemand jouw familie beschaamd, dan moet je de eer herstellen, desnoods met geweld

•Denk: Godfather

•Niets erger dan “ontvriend” te worden door je familie – Zonder familie ben je niemand, besta je niet

 

•En in die context zegt Jezus dit…

•Jezus spreekt dus tegen mensen die hem volgen (discipelen) en niet algemeen

•Dit zijn discipelen die omdat ze Jezus volgen, zijn “ontvriend” door hun familie en hun dorp

 

•Eer door bij de goede familie te horen, eer toevoegen door slimmer, sterker, beter te zijn dan de ander, of door die indruk te geven – OPSCHEPPEN

•Want “Eer” is kort door de bocht: “wat andere mensen van jou vinden”

•Meer eer = meer aanzien, meer invloed, je krijgt meer gedaan…

•Een voorbeeld van “veren opsteken” in de Bijbel is als Jezus het heeft over mensen die voor de ogen van anderen bidden, offers aan God brengen en geld aan de armen geven…

 

•”arme van geest” – niet een simpele ziel of geestelijk beperkte, maar iemand die zich niets verbeeldt, geen pretenties – iemand die geen veren opsteekt om er goed uit te zien…

•Jezus zegt: ik ben niet gekomen voor gezonde mensen, maar voor zieken – “ziek” is niet jicht, reuma, maar geestelijke staat –

•”Als ik mijzelf diep in de ogen kijk, dan besef ik dat ik dat ik diep van binnen geen goed mensen ben”

 

•Psalm 51: Het offer voor God is een gebroken geest; een gebroken en verbrijzeld hart zult u, God, niet verachten.

 

•Als je “A” doet, dan volgt “B”? – Nee, het koninkrijk IS NU AL van hun, daarom zijn ze eervol of “gelukkig” 

•God geeft NU iets, of belooft iets, geen voorwaarde, maar een feit!

 

•verstoten = geen afscheid van bijv. je vader of moeder als ze overlijden, die heb je nl. niet meer, want je bent “niemand”

•en zij nemen ook geen afscheid van jou…geen eervolle begrafenis, geen eervol afscheid

 

•rode draad in de “zaligsprekingen” is LIJDEN

•”Eervol” of “Gelukkig” de treurenden – niet pas als ze getroost worden, maar nu al!

•Lijden niet opzoeken, maar als we de Bijbel lezen – lijden is een goede leermeester

•Prediker: “Het is beter dat je naar een huis vol rouw gaat dan naar een huis vol feestrumoer, dood is immers het einde van ieder mens

•”Je kunt beter droevig zijn dan vrolijk, want bij een droevig gezicht maakt het hart het goed.

•Lijden is niet leuk, maar wel goed voor het hart –

•God wil dat het goed met ons gaat, maar hij is meer bezorgd over ons eeuwig welzijn dan over ons aards comfort

 

•Eer is belangrijk, je moet er alles aan doen om het te beschermen

•Hoe? machtsvertoon en indien nodig geweld – agressie!

•En wat zegt Jezus?

 

•Dubbel: in Jezus’ tijd betekende “het land” – het beloofde Land = Palestina

•En dat land was bezet door de Romeinen, en er waren mensen die de Romeinen er graag met geweld uit wilden zetten

•Maar ook: mensen zonder familie = zonder grond, land = geen eten!

•Dus: mensen die afstand hebben gedaan van hun belangrijkste rechten en het gebruik van agressie om eer af te dwingen, omdat ze Jezus willen volgen!

 

•Hoe profileer jij je? Welk eervol beeld creëer je van jezelf?

•Niet ambitieus genoeg: We streven naar eer van mensen i.p.v. eer van God!

 

•Gebed met confessie – ontferm u over ons…