Bruggen bouwen #2

Brug van Kampen.

•God heeft een brug geslagen naar mensen.
•Kloof tussen mensen en God.
•Kloof tussen mensen onderling
•Jezus is die brug die mensen verbindt met God en met elkaar
•Mensen in de bijbel proberen brug te slaan naar anderen om te helpen God te ontmoeten
•Geen onnodige hindernissen

Wat je ziet is de brug van Kampen. Kampen is de stad waar ik geboren ben.

Als je de afgelopen tijd in de diensten van ccg bent geweest heb je kunnen horen dat God een brug heeft geslagen naar mensen.

Die brug was nodig omdat de relatie tussen mens en God verstoord was geraakt. Ook de relaties tussen mensen onderling. God heeft alles aan gedaan om de kloof tussen mens en God te herstellen. Hij werd zelf mens. Hij heeft niet alleen een brug geslagen, maar werd zelf de brug die het mogelijk maakt om God weer te ontmoeten: Jezus is die brug waardoor wij God gaan zien.

God is bezig met de uitvoering van zijn plan om de hele aarde en alles wat leeft nieuw te maken en onderdeel te laten zijn van zijn familie. Voor dat plan gebruikt hij ons, de kerk. De brug waardoor wij God zijn gaan zien is nu iets waarmee wij anderen kunnen helpen om ook God te ontmoeten en te leren volgen.

In de bijbel lezen we van mensen die geprobeerd hebben om bruggen te slaan naar anderen om zo God te ontmoeten. Eén van de dingen die ze belangrijk vonden was:

We moeten geen onnodige hindernissen opwerpen voor hen die Jezus willen leren kennen.

 

-Paulus: gegrepen voor het grote plan van God.

-Gedreven om te leven voor God

-Eerste christenen achtervolgen, gevangennemen en laten doden

-Ontmoeting met Jezus

-Verandering van zijn leven, kijk op het dienen van God

 

-Indrukwekkend hoeveel Paulus gedaan heeft

-Nog indrukwekkender dat hij ging

-Kloof tussen Jood en heiden (niet-joden) onoverbrugbaar

-Paulus zet een stap naar hen die het meest ver van hem afstaan. Weerzin, afschuw, afkeer.

-Door de stap naar de heidenen, laat hij zien dat hij snapt wat God gedaan heeft.

 

-Voorbeeld uit de bijbel van een stap van Paulus

-Athene, na veel andere steden samen met vrienden bereisd

-Paulus wacht op een vriend: Timotheüs

-Terwijl hij wacht doet hij wat een toerist doet

-Synagoge bezoeken

-Markt

-Praten met mensen

-Kijkt om zich heen

-Ziet alle tempels en afgodsbeelden

-Paulus raakt geïrriteerd over die beelden: emotie die de kloof tussen hem en de mensen van Athene duidelijk maakt

 

Een gedreven man, die zijn hele leven in dienst wilde zijn van God. Hij dacht dat hij er goed aan deed om fel de eerste volgelingen van Jezus te achtervolgen, gevangen te nemen en te laten doden. Tot hij op een dag Jezus ontmoette. Die ontmoeting heeft zijn leven veranderd en ook zijn kijk op het dienen van God. In plaats van mensen gevangen nemen ging hij vanaf die ontmoeting met Jezus mensen opzoeken om ze de vrijheid van Jezus te laten zien. Paulus had ontdekt dat de vrijheid van Jezus bedoeld was voor alle mensen in de hele wereld. Daar zette Paulus zich vanaf toen helemaal voor in. Hoe hij dat deed, lezen we in een groot deel van de bijbel.

Indrukwekkend! Groot gebied bereisd voor de verspreiding van het evangelie.

Het meest indrukwekkende is dat Paulus naar de heidenen ging.

Voor Paulus Jezus leerde kennen was de grens tussen Jood en heiden een kloof die niet te overbruggen viel. Voor de joden was er die kloof omdat hun traditie het hun verbood om met de heidenen om te gaan. Dat Paulus de stap zet om het evangelie te brengen naar de heidenen (niet-joden) was een stap waarmee hij liet zien dat hij snapte wat God gedaan had in Jezus.

Een stap zetten naar het meest afstotende/afschrikwekkende/afzichtelijke -> daar waar je het verst vanaf staat in gebruiken, normen en waarden.

De stap die we vandaag bekijken is een reis naar Athene dat beschreven staat in het boek Handelingen.

Paulus had al heel wat steden bezocht en overal waar hij kwam had hij van het goede nieuws van Jezus verteld en laten zien door genezingen. Hij was gewend om samen met een hele ploeg mensen op reis te gaan. Eén van zijn reisgenoten was ergens anders en vrienden gingen hem ophalen. Terwijl Paulus wachtte op Timotheüs keek hij wat rond in de stad Athene. Paulus sprak wat met mensen die hij tegenkwam, bezocht een synagoge en een markt en hij werd opgemerkt door de bewoners van de stad.

Een echte toerist.

Terwijl Paulus zo door de stad loopt, merkt hij op dat er heel veel tempels en beelden van goden in de stad staan. In de bijbel staat dat Paulus geïrriteerd raakt over al die afgodsbeelden. Een emotie die laat zien dat de kloof tussen hem en de inwoners van Athene erg groot is. Paulus ziet ook dat de kloof tussen de Atheners en God erg groot is. Dat is wat hem raakt.

 

Tour door je stad/straat

-Wat kom je tegen?

-Mensen die mogelijk in normen, waarden en gebruiken ver van ons af staan.

-Weerzin? Afkeer? Nederland is toch tolerant

-Verontwaardiging op tv over gedrag bij Vindicat

-Volkse familie in je straat is misschien slecht voor de waarde van je huis

-Boeddha? Rust, vrede, bescherming -> daar kun je niet tegen zijn

-Sommige Christenen hebben onterechte angst voor mogelijke krachten die aan het beeldje kleven

-Staat ver van ons af omdat we geloven dat Jezus duurzame rust, vrede en bescherming geeft

-Hoe sla je de brug naar deze (sub)culturen?

-Hoe is Jezus goed nieuws voor hen?

-Passie bij veel mensen in de kerk om het goede nieuws van Jezus te brengen

-Passie moet op een goede manier gebruikt worden, die past bij de eer van God en begrijpelijk voor mensen

 

Als je net als Paulus een tour door je stad zou maken. Wat zou je dan tegenkomen?

Misschien voel je je wel aangesproken door één van deze voorbeelden, omdat je ook een Boeddha in je vensterbank hebt staan, of lid bent van Vindicat. Dan kan ik me voorstellen dat je het raar vindt dat ik zeg dat deze voorbeelden ver van ons af kunnen staan.

In het tolerante Nederland is er toch plek voor iedereen?! Ja, zo lijkt het wel, maar als ik de programma’s op tv kijk, dan zie ik verontwaardiging over bepaald gedrag bij Vindicat (wat een cultuur lijkt te zijn) en als een familie als de Flodders in je straat komen wonen ben je wel even bezorgd over de waarde van je huis. En Boeddha dan? Het beeld staat voor rust, vrede en bescherming, dingen die goed zijn (!) daar kan toch niemand tegen zijn?! Toch merk ik bij christenen een soort onterechte angst voor de krachten die aan het beeldje zouden kleven. Het staat ook ver van ons af omdat we geloven dat Jezus als enige levende God rust, vrede en bescherming geeft die blijvend is.

Normen, waarden en gebruiken waar je misschien zelfs wel weerzin tegen voelt. Of is dat te sterk uitgedrukt? Misschien bij het ene voorbeeld meer dan het andere. Voor het ene voel je misschien meer sympathie dan voor het andere.

Hoe sla je de brug naar hen? Op welke manier is Jezus goed nieuws voor hen?

Bij de mensen die ik spreek in de kerk merk ik een zelfde passie voor het goede nieuws van Jezus als we bij Paulus zien. We willen dat alle mensen gaan zien dat Jezus goed is. Die passie moeten we goed weten te gebruiken waardoor we recht doen aan de eer van God en begrijpelijk maken voor mensen die Jezus nog niet kennen.

Mogelijke reacties van Paulus op de vele afgodsbeelden in de stad:

-Agressie, beelden omverhalen. Het gevoel dat je het moet opnemen, moet strijden voor God.

-Veroordelen. Jullie goden zijn niet goed, dus jullie gaan naar de hel. Ook door die god belachelijk te maken.

-Uit de weg gaan, terugtrekken, links laten liggen. Hier kan ik niets mee!

Veel verschillende (verkeerde) voorbeelden mogelijk uit mijn leven. Geen goed voorbeeld om de manier waarop God een brug bouwt naar mensen te presenteren.

Terugtrekken:

Ik werkte in Nijkerk als werkvoorbereider. In die tijd dat ik daar werkte kwam ik tot geloof. Dat betekende voor mij een hele verandering in hoe ik was, hoe ik deed, wat ik belangrijk vond. Mijn leven was altijd heel simpel, werken en weekend/vrienden/feesten/uitgaan/dronken worden. Ik voelde op een gegeven moment een leegte en een grote ontevredenheid over mijn leven. Ik moest op zoek naar antwoorden en vond die in de bijbel. Door de bijbel te lezen kreeg ik een ontmoeting met God. Mijn reactie was: mijn leven moet anders. Radicaal ging ik aan de slag. Alles wat met alcohol, feestjes, plezier te maken had, had ik verbannen uit mijn leven.

Ik was deel van de feestcommissie op het werk. Ik vond dat heel moeilijk te combineren met mijn geloof op dat moment. Op een dag kwamen we bij elkaar om een uitje van het werk te organiseren en het plan was om naar het casino te gaan. Dat was voor mij een welkome mogelijkheid om te zeggen dat ik daar niet aan mee kon werken. Ik wist niet hoe snel ik uit de feestcommissie moest stappen en het briefje dat ik toen schreef was vol veroordeling naar de collega’s. Van een joviale jongen die deel was van de feestcommissie was ik door mijn geloof een teruggetrokken en veroordelende chagrijn geworden.

 

Bruggen slaan. Wij naar zij. Zij naar wij?

Of zij en wij naar het koninkrijk?

Wat betekent dat?

De cirkel van het koninkrijk staat voor de cultuur van het koninkrijk van God. Jezus wil alle volken insluiten in Zijn cultuur die zo samensmelt tot een bonte verzameling van mensen die leven tot eer van God. 

Hem volgen als leerling betekent het leren om in alles te leven zodat het eer geeft aan Jezus.

Het betekent dat je leert om in alles gehoorzaam te zijn aan Hem.

Het betekent dat je leert dat in alles Jezus koning is.

Het betekent dat je leert om de liefde van Jezus door te geven.

 

Paulus weet de juiste brug te slaan. Hij is uitgenodigd om uit te leggen wat hij gelooft. Hij is op bezoek bij filosofen van de stad.

Handelingen 17:22 Jullie zijn heel erg godsdienstig. Toen ik door de stad liep en jullie heiligdommen zag merkte ik een altaar voor de onbekende god.

-Paulus spreekt een taal die zijn publiek kan verstaan.

-Niet alleen Grieks spreekt,

-Aan het woordgebruik zie je dat hij nagedacht heeft over de mensen die hem uitgenodigd hebben om te vertellen over wat hij gelooft.

-Logisch dat de God die we zoeken niet door mensen gemaakt is

-Vindt aansluiting bij dichters die een goede richting van denken hadden

In een filosofische verhandeling legt hij uit dat het logisch is dat de God die we zoeken en proberen te dienen niet door mensen gemaakt kan zijn. Als God alles gemaakt heeft en ook wij mensen uit hem voortkomen, dan moet hij toch veel groter zijn dat een beeld dat door mensen gemaakt is?

In zijn uitleg sluit hij aan bij de dichters van die deze mensen kenden. Het zijn jullie dichters (de literatuur was een belangrijk middel om vat te krijgen op het bestaan). Paulus neemt de werken serieus en ziet dat de dichters goede richting hebben gevonden. De dichters zeggen: de mens komt uit de godheid voort. Met andere woorden: de mens is gemaakt door iets wat veel groter is dan de mens. Ja zegt Paulus en hij bouwt op die gedachte verder. Die God ken ik en over hem kom ik jullie vertellen want Hij wil zich bekendmaken aan de hele wereld.

 

Handelingen 17:28 “Zoals enkelen van jullie dichters ook zeggen” Paulus sluit met zijn vorm om het evangelie te brengen aan bij de kennis en interesse van zijn gesprekspartners.

Mogelijkheden om aan te sluiten:

-Wanneer ben je voor het laatst geraakt door muziek, film, toneel, een boek?

-Kunst stelt de vragen van de cultuur. Het laat zien wat ze belangrijk vindt. Het zoekt naar antwoorden, naar waarheid.

-Muziek, boeken, toneel, architectuur, cabaret gaat over liefde, relaties, geld, macht, (on)recht, dood en leven. Thema’s waar God een antwoord heeft.

Hoe dan? Door te vragen naar wat de ander geraakt heeft. Iemand is enthousiast over een concert of film. Wat vind je daar zo mooi aan? Wat raakt je? Interesse tonen.

-Waarom kun je aansluiten bij iets wat niet volledig in jouw straatje past. Het is géén trucje,

-Erkenning dat in de ander een oprecht verlangen is naar liefde, waarheid – dingen waar de kunst hen in raakt. Als christenen hebben we over deze dingen ook zoveel te zeggen en te laten zien.

-Uitgangspunt is de ander, niet jouw voorkeuren.

 

Om mee te nemen

Wees een toerist in eigen straat/stad

-Kijk en ontdek wat de mensen om je heen bezighoudt. Wat drijft hen, wat vinden ze belangrijk

-Ontdek de overeenkomsten. Open je ogen voor de waarden die overeenkomen. Oprechte interesse. Geen trucje.

-Jezus kwam niet om te oordelen (johannes 12:47) dus wij ook niet

-Wees voorbereid en bereid om te delen van de hoop die in je is in zachtmoedigheid en met respect (1 Petrus 3:15)

God is degene die kan overtuigen. En hij is degene die mensen toevoegt aan zijn familie. Ons gebruikt hij om een deel van dat plan voor onze rekening te nemen.