De Kerk: Publiek en historisch getuigenis

Bezig met de vraag hoe we kerk kunnen zijn in deze stad in deze tijd.

Terug naar wat Jezus heeft gezegd:

Jullie zijn licht voor de wereld, een stad op een berg. Zichtbaar/openbaar/publiek.

Bewust worden van de roeping/taak. Het wezen van de kerk = licht zijn = stad op een berg

Niet nieuw! Door de hele bijbel heen zien we God door mensen heen Zijn licht laten schijnen aan de wereld:

– Schepping. Gods eerste daad om openbaar te maken wie hij is. Zichtbaar voor alle mensen

-Abraham, alle volken zullen in jou gezegend worden.

-Wordt erkend door mensen in zijn omgeving, mensen willen iets van zijn zegen oppikken

-Mozes trekt met het volk Israel door de woestijn.

-De wonderen van God waarmee hij zijn volk telkens redt gaan voor het volk uit.

-Door de kerk maakt God zijn veelkleurige wijsheid bekend

De wereld kijkt mee. We zijn deel van het wereldtoneel. Kleine rol, maar God heeft het zo bedacht.

Ambassadeurs in de wereld: vertegenwoordigers van God. Het goed zoeken voor de wereld waarin we leven. Dan zal het goed gaan met ons.-> bid voor de overheid

Publiek karakter van de kerk

Noodzakelijk kwaad? Bijkomstigheid?
Fundamenteel! Publiek is wie we zijn, hoe we gemaakt zijn, zichtbaar, concreet, tussen de mensen, onderdeel van Gods plan.

 

-Hou het niet verborgen, zorg dat je zichtbaar (tussen de mensen) blijft

-Onze samenkomsten zijn dus publiek!

-Wat we doen maakt dus uit!

-Hoe we samenkomen maakt dus uit!

-Bewust van zijn, goed mee omgaan

Daarom de vraag of het aansluit bij mensen om ons heen om op een zondagochtend of  woensdag samen te komen.

Mensen die Jezus niet kennen en in een dienst aanwezig zijn zeggen vaak, de sfeer valt me op, jullie hebben het goed samen. Publiek!

 

Een licht zijn kunnen we ervaren als een opdracht die ons zwaar valt. We moeten iets doen om een licht te zijn. We moeten ons anders gedragen, meer dingen doen om een verschil te maken. Meer mensen helpen, beter ons best doen, zoeken naar mogelijkheden om over Jezus te vertellen.

Jezus zegt: jullie zijn het licht

Niet extra, niet erbovenop, maar de kern van onze identiteit.

Niet een optie om voor te kiezen, ga je voor Jezus dan ga je voor zijn publieke/zichtbare plan.

Het publieke zichtbare karakter van de kerk is als het ware een uithangbord van God. Het bord van de kerk verwijst naar wie God is.

 

Niet-christenen zouden kunnen zeggen:

 

Jullie uithangbord is niet bepaald aantrekkelijk:

 

•Misbruikschandalen. Jarenlang in de doofpot gedaan.

•Erkennen! Niet volmaakt. De eer van Jezus is hiermee omlaaggehaald. Schande! God is een rechtvaardig rechter ook over zijn eigen mensen.

 

•Jullie boodschap is achterhaald, de wetenschap heeft jullie ingehaald. Jullie vragen mij m’n verstand uit te schakelen.

•Uitdaging voor ons. God heeft de mens met verstand gemaakt. Gemaakt om na te denken. Onze boodschap kan beargumenteerd worden. Je best voor doen.

•Je praat over iets wat geen betekenis heeft in deze tijd. Mensen zijn niet met jullie boodschap bezig

•Er zijn echte problemen, klimaat/honger/oorlog/vluchtelingen, maar jullie sluiten je op in je kerken en zingen maar wat of praten over geestelijke dingen.

•Die echte problemen, dat is wat heel veel christenen heeft aangesproken om er iets aan te doen:

•Slavernij

•Rechten voor vrouwen

•verslavingszorg

 

•Jullie veroordelen zoveel dingen. Je mag niks als je je wilt aansluiten bij de kerk.

•Jezus kwam met een uitnodiging voor Gods nieuwe wereld. Geen veroordeling. Als wij veroordelend zijn (geweest) dan moeten we daar vergeving voor vragen. Hoe kunnen we op een goede manier het alternatief laten zien. De waarden van het koninkrijk laten zien. Tegen abortus -> voor het leven, door te luisteren, bij iemand zijn, zorg te bieden, oplossingen zoeken

 

Wij zijn licht voor de mensen om ons heen door wat we geloven. God wil door ons heen mensen toevoegen aan zijn familie.

 

Een mogelijke reactie: Geloof: Leuk voor jou, maar ik heb er niets mee. Het gaat dan om je persoonlijke ervaring.

 

Jezus is het licht. Wij getuigen niet alleen van onze persoonlijke ervaring, maar van een historische persoon. Een historische gebeurtenis. God heeft iets gedaan onafhankelijk van ons. Het is te onderzoeken. God heeft een plek en tijd uitgekozen om zijn plan uit te voeren. Daar verwijzen we naar.

 

God heeft iets eerst gedaan: genade! Onverdiend.

Hij heeft ons dat laten zien, in zijn plan opgenomen. Het is zijn verlangen om veel (alle) mensen op te nemen in zijn plan.

 

Hoe dan wel?! Aansluiting vinden bij de wereld.

 

De vraag blijft staan: hoe zijn we kerk op deze plek in deze tijd? Op een goede manier invulling geven aan onze roeping die past bij de wereld om ons heen.

 

Persoonlijk en als familie/gemeente

 

•Vieren van de feestdagen

•Kerst

•Verjaardagen

•BBQ

•Aansluiten bij de zorg voor de stad/wijk

•Wijkbedrijf Selwerd

•Sociale long Beijum

•Plukbos Beijum

•Aansluiten bij barmhartigheid van andere individuen

•Nolda appt over een Syrische vriendin die babykleertjes en een kinderwagen nodig heeft

 

Mogelijkheden zijn er in overvloed

 

Maar: het evangelie dan? Wanneer vertellen we hen het evangelie dan. Door deze dingen te doen vertel je een deel van het evangelie.

•Een goede naam voor de kerk = een goede naam voor Jezus

Zorg in naam van Jezus is genade laten zien