GA!

Discipelschap (zoals genoemd in de preek)

 

Gebrek aan groei van de kerk – gebrek aan discipelschap

 

discipel = leerling/volgeling

iemand die leert van Jezus, iemand die Jezus volgt

 

Q: Is er ook een moment dat je uitgeleerd ben of Jezus niet meer hoeft te volgen?

A: Nee, dat is er niet. In principe ben je dus je hele leven lang aan het leren en het volgen.

Je bent pas klaar als je promotie krijgt of als Jezus komt.

 

Missie van de kerk = maak leerlingen!

“Ga de wereld in, Verkondig het evangelie aan de hele schepping” – geen fysieke grenzen aan de missie – wereldwijd, dus ook in Groningen.

 

Q: Wanneer zijn we klaar met onze missie?

A: Als we gepromoveerd worden of als Jezus terugkomt.

Zo lang we leven zijn we bezig met de missie die Jezus ons gegeven heeft

 

Missie = Jezus volgen en nieuwe volgelingen van Jezus maken

 

In Jezus tijd volgden discipelen hun meester (rabbi) letterlijk overal en altijd.

Ze kopieerden zijn gedrag, zijn manier van praten, lopen, kleding…

Discipel zijn is geen part-time job, maar een fulltime job.

 

6:1 (van voor de vakantie)

Discipelschap, leerling zijn en leerlingen maken,  is altijd en overal, niet alleen op zondag.

Overal waar jij bent, ben je dus bezig met het volgen van Jezus: werk, school, thuis, hoe je met je buren omgaat, vrouw, kinderen, studiegenoten, huisgenoten.

Iedereen die jij tegenkomt is een potentiële volgeling van Jezus…(kom ik later op terug)

 


Bijbelse ! doctrine van het “Priesterschap van alle gelovigen” (Petrus)

priester is iemand die dienst doet in het huis van God

Priester is iemand die bemiddeld tussen God en mensen (ambassadeur: handelt namens God, vertegenwoordigt God, ambassadeur, tussenpersoon: brengt ze met elkaar in contact)

 

Iedere gelovige heeft dus een bediening

Namelijk, God dienen en God vertegenwoordigen bij de mensen.

Of zoals Jezus dat noemt: “Jullie zullen mijn getuigen zijn…”

 

bediening, priesterschap, en discipelschap zijn dus niet twee verschillende dingen, maar

 

“Bediening” (ministry)

Net als bij discipelschap denken we bij “bediening” vaak aan “geestelijke” dingen: preken, worship, genezingsbediening, demonen uitdrijven…

“Jan Zijlstra heeft een bediening, maar ik…?” We zitten allemaal in de bediening, full-time!

God vertegenwoordigen bij mensen betekent: overal waar mensen zijn vertegenwoordig ik God -> mijn bediening is mijn dagelijkse leven: werk, school, thuis, tennisclub

 

Het gevaar is dat we dingen vergeestelijken, waardoor ze zweverig en vaag worden.

Daarom is het belangrijk te zien dat God ons heeft geroepen om zijn werk te doen in ons dagelijkse leven op de verschillende plaatsen waar we zijn.

 


Praktisch – Toepassing

 

1. Discipel =  iemand die Jezus bestudeert – doen wat Jezus zegt

Een christen is iemand in wiens leven Christus centraal staat. Jezus is de belangrijkste persoon in ons leven.

 

Praktisch : het leven van Jezus bestuderen (input)

Als we samenkomen, in grote of kleine settings: evangeliën lezen, onderzoeken, toepassen en doen

 

Bijv. bloed vloeiende vrouw (lied van Tamar afgelopen zondag) (sheet)

 

Lukas 8:40 Toen Jezus terugkeerde, werd hij door de menigte opgewacht; iedereen stond naar hem uit te kijken. 41 Er was ook een man onder hen die Jaïrus heette, een leider van een synagoge. Hij kwam op Jezus af, viel aan zijn voeten neer en smeekte hem mee te gaan naar zijn huis, 42 want hij had een dochter van ongeveer twaalf jaar oud, die op sterven lag; ze was zijn enige kind. Toen Jezus op weg ging, begonnen de mensen van alle kanten te duwen. 43 Een vrouw die al twaalf jaar aan bloedverlies leed – en door niemand genezen had kunnen worden, al had ze haar hele kapitaal aan artsen uitgegeven – 44 naderde hem van achteren en raakte de zoom van zijn bovenkleed aan; meteen hield de bloedvloeiing op. 45 Jezus vroeg: ‘Wie heeft mij aangeraakt?’ Iedereen ontkende de aanraking en Petrus zei: ‘Meester, de mensen om u heen staan te duwen en te dringen!’ 46 Maar Jezus zei: ‘Iemand heeft me aangeraakt, want ik heb kracht uit me voelen wegstromen.’ 47 Toen het de vrouw duidelijk werd dat haar aanraking niet onopgemerkt was gebleven, kwam ze trillend naar voren, viel voor hem neer en legde ten overstaan van de hele menigte uit waarom ze hem had aangeraakt en hoe ze meteen was genezen. 48 Hij zei tegen haar: ‘Uw geloof heeft u gered; ga in vrede.’

49 Nog voor hij uitgesproken was, kwam er iemand uit het huis van Jaïrus tegen de leider van de synagoge zeggen: ‘Uw dochter is gestorven. Val de meester niet langer lastig.’

 

Wat viel me op? (sheet)

1.     Jezus is niet alleen geïnteresseerd in het resultaat (de genezing van de vrouw), maar in de persoon (wie heeft mij aangeraakt?)

2.     Jezus gaat tegen de culturele en maatschappelijke norm in. Hij had de onreine vrouw kunnen mijden, en iedereen had dat vanzelfsprekend gevonden

3.     Jezus prijst de vrouw om haar geloof

4.     Jezus zegent de vrouw (ga in vrede)

5.     Jezus zet te vrouw op een voetstuk

6.     Jezus neemt de tijd om aandacht te geven aan de vrouw, en heeft er geen moeite mee om andere, belangrijke, mensen te laten wachten

Toepassing voor mijn eigen leven? (sheet met vraag/opdracht)

1.     Wees oprecht geïnteresseerd in mensen (i.p.v. snel even voor ze bidden, hun probleem oplossen), relaties zijn belangrijk

2.     Wie zijn de “onreine vrouwen” in onze maatschappij? Mensen waarvan iedereen het normaal vindt dat ze genegeerd of slecht behandeld worden?

1.     Op bijna elke werkplek is wel een “pispaal”, iemand waarvan iedereen het vanzelfsprekend vindt dat je haar negeert of slecht behandeld

2.     Moslima’s in lange gewaden, sluiers: “zij mogen jou geen hand geven, kijken op je neer, dus mag jij dat ook?”

3.     Geef mensen waardering = geef ze (hun) waarde (terug)

4.     Het koninkrijk van God zet de wereld op z’n kop! God heeft een andere kijk op wie en wat belangrijk zijn dan wij van nature!

2. Jezus volgen = hij loopt voorop, jij loopt achter Hem aan

 

a. Eerlijke evaluatie van je eigen leven:

Volg je Jezus inderdaad? Op je werk (roddelen, hoe je met je collega’s omgaat), thuis (hoe ga je met je man om?), etc.

1.     Doe zelf een eerlijk onderzoek

2.     Vraag anderen om je heen – alleen redt je het niet

Zijn er zaken die mij afhouden van het volgen van Jezus?

1.     “afgoden” – anno 2014:

1.     consumptisme, materialisme, wie dien ik volgens mijn bankrekening?

2.     valse zekerheid – Nederland jaren op #1 hoogste verzekeringsdichtheid, sinds 2012 op #2 (na Zwitserland). Ruim €5000,- aan premies/ jaar/capita

1.     EU gemiddeld is net de helft!

2.     Roemenië – €92 – Zou God minder goed voor ons zorgen?

3.     entertainment – er is op zich niets mis met bijv. TV kijken, maar wel als het ons afhoudt van onze opdracht

4.     “succes”: status, carriere, ten koste van geestelijke gezondheid en trouw

5.     “eerst tijd voor jezelf”, onszelf, ons gezin -> Grootste Gebod = God dienen, mensen dienen: dat is waar we vervulling in vinden -> natuurlijk heb je ook tijd voor jezelf nodig, maar wanneer heb je genoeg tijd voor jezelf genomen voordat je “klaar” bent om anderen te dienen?

6.     ongastvrijheid, gereserveerdheid, onverschilligheid, nalatigheid, luiheid

Maak in je MC/KG regelmatig een inventarisatie van je afgoden

 

b. Waar gaat Jezus naar toe? Waar is Jezus al bezig?

We zijn niet op een eigen missie, maar God is langgeleden begonnen met zijn missie, stuurde zijn die Zoon die ons vervolgens op Zijn Missie stuurde.

Oftewel: De Heilige Geest is en was al bezig voordat wij ergens arriveren!

I.p.v. “Waar moeten we naar toe?”  ons afvragen “Waar is God al bezig? ”

1.     “mens van vrede” – iemand die je goedgezind is.

1.     investeer in mensen die je goedgezind zijn

2.     mensen die vijandig zijn, laat je links liggen (stof afschudden), niet krampachtig proberen

2.     Jezus zocht naar geloof in mensen – (Heilige Geest die al aan het werk is in mensen)

1.     “het brood is voor de kinderen”. – “Ja, maar, eten de honden niet altijd van het kruimels die op de grond vallen?”

2.     Niet volmaakt geloof (dat hebben wij ook niet), maar: geloof, hoe gebrekkig ook…

3.     “God wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat” (2 Pet. 3:9)

1.     Iedereen is een potentieel discipel

2.     je bent bezig een leerling te worden – verschillende niveaus van discipel (schaal van Engel)

3.     Je kunt mensen ook “discipelen” ook als ze zich daar niet van bewust zijn

1.     koninkrijksgedrag

Je leven uitermate serieus nemen?

Discipelschap gaat over jou leven, het leven van de kerk en de levens van de mensen die “nog niet bij de kudde zijn”.

Discipelschap gaat over je hele, dagelijkse leven. 24/7

 

Het wordt tijd dat we het leven dat God ons gegeven heeft en de reden waarom Hij ons hier heeft geplaatst serieus gaan nemen.

Bewust, met intentie, richting, doel.