Geloofwaardigheid

De kerk het goede nieuws van Jezus geloofwaardig wil vertellen
Als je Jezus niet kent vraag je je misschien af of Hij wel geloofwaardig is

de mate waarin iets of iemand verdient geloofd te worden.
Geloofwaardigheid is een hot item
Als een stagiair bij een krant hele stukken tekst kopieert, geloofwaardigheid van de krant is in het geding
Als een minister eerst een bonnetje niet kan vinden en later wel, geloofwaardigheid van de hele politiek

Betrouwbaarheid en authenticiteit: is het echt, kloppen de dingen die je zegt met wat je doet? Mensen zoeken naar echtheid. Echt eten, echte kleding, echt genieten, echte materialen. Bijvoorbeeld: een goed stuk vlees dat van een dier afkomstig is die een leven heeft gehad dat recht doet aan z’n eigenschappen en op een ambachtelijke manier bereid is met oorspronkelijke en lokale ingrediënten.

We vinden het tegenwoordig belangrijk om de geloofwaardigheid van een product of bedrijf te toetsen. Daar hebben we allerlei systemen en manieren voor om die geloofwaardigheid vast te leggen. Voor elke branche en product hebben we een keurmerk.

 

En dan komen we elke zondag bij elkaar om te zingen dat Jezus onze Koning is en dat Hij leeft.

Zijn wij geloofwaardig? Wat heeft Jezus gedaan om geloofwaardig gevonden te worden?

De kerk wordt vaak verweten niet geloofwaardig te zijn. En dat al jaren.

Onbegrijpelijke rituelen,
ouderwetse taal die niemand snapt,
jargon,
verschillende schandalen,
begrippen waar de rest van de samenleving niet mee bezig is,
er wordt niet ingegaan op argumenten, er kan niet gediscussieerd worden,
christenen doen zich beter voor,

Tegenreactie van christenen is een soort PR-campagne. Kijk maar, wij zijn wel:
Modern, rockachtige muziek, tattoos, baarden,  geen orgel
Normaal, wij houden van spelletjes, bbq, we hebben het gezellig samen, geen kerkbanken maar stoelen,

Dit is een goede stap vooruit. Het is belangrijk dat we in deze dingen geen obstakel vormen voor andere mensen om Goede Nieuws van Jezus te horen.
Jezus had ook een pr-team. De vier mannen die Jezus gezien hebben en een verslag gemaakt hebben van wat ze met Hem meegemaakt hebben. Wij zouden het denk ik anders aangepakt hebben:
Getuigen van Jezus, vrouwen, tollenaar (NSB-er), rebel, vissers.
De getuigenverslagen komen op sommige punten niet volledig overeen (volgorde, details worden anders genoemd)
Die dingen kunnen helemaal niet! Geboren uit een maagd, over water lopen, doden levend maken, opgestaan uit de dood?!
En toch..
De verslagen van deze getuigen zijn het waard om onderzocht te worden. God gebruikte verschillende mensen met verschillende invalshoeken en stijlen om het goede nieuws van Jezus bekend te maken. Eén van de schrijvers zegt aan het begin van zijn verslag:
“Ik heb alles wat over Jezus gezegd wordt nauwkeurig en ik heb daarom dit verslag geschreven zodat de lezer zekerheid krijgt over Jezus”. (in eigen woorden en verkort)
Ga het onderzoeken! Geschiedenis onderzoekers zeggen: We kunnen met zekerheid zeggen dat Jezus geleefd heeft! In de UB te vinden. In de bijbel vind je de getuigenisverslagen over Hem.

Jezus is het waard om geloofd te worden.
1 Jezus is het waard om geloofd te worden want Hij werd mens. Jezus werd één van ons.
Volmaakte eenheid met de Vader en de Heilige Geest (Filippenzen 2:6). Samen waren ze één. Jezus gaf die fysieke eenheid op om de mens te redden. Het is nodig dat de mens gered werd, want de eenheid tussen mens en God is verbroken (gevolgen om ons heen; ruzie, oorlog, honger, verdeeldheid, onzekerheid, etc.).
Jezus redde de mens door hem te dienen. Hij werd een kind, geboren uit een vrouw. Hij heeft alles moeten doormaken wat alle mensen moeten doormaken. Groeien, ontwikkelen, leren, omgaan met teleurstellingen, verdriet verwerken; Jezus is in alles gelijk aan mensen geworden (Hebreeën 4:15).
Jezus had te maken met:
Armoede, Angst, Honger, Pijn, Ziekte, Vermoeidheid

Niemand kan dus zeggen, Jezus weet niet wat ik heb meegemaakt of hoe het is om mens te zijn. Je hebt misschien dingen meegemaakt die Jezus niet heeft meegemaakt, maar alle aspecten van het leven heeft hij gekend en daarin altijd eer gegeven aan God. Dit ging zo ver, dat zelfs toen Hij onschuldig door mensen veroordeeld werd en aan een kruis gehangen werd om te sterven, Hij zei: Vader, Ik geef mij over aan u.
Jezus is geloofwaardig omdat Hij zich met ons identificeerde (iemand om je aan te spiegelen). Andersom ook. Wij kunnen ons identificeren met Hem. Dat gebeurt er als je het waard vind om Hem te geloven. Dan gelden de dingen die voor Jezus gelden ook voor jou.
Jouw ongehoorzaamheid wordt Zijn gehoorzaamheid
Jouw Ziekte / Zijn herstel
.. Verdriet / vreugde
.. Tekortschieten / overwinnen
.. Zwakheid / sterkte
.. Dood / nieuw leven

En wij dan?!
Wij volgen Jezus. We leren van Hem en Hij werkt door ons heen. Nu kan ik me voorstellen dat het voorbeeld van geloofwaardigheid van Jezus nogal een hoge standaard is. Daaraan kan ik nooit voldoen, aaaah!! Een gevoel van tekortschieten kan je overkomen.
Voor ons als kerk heb ik daarom een aantal opmerkingen die kunnen helpen zodat we toch op een geloofwaardige manier getuigen van Jezus.

Geloofwaardig zijn we met de Kerk
Jezus zegt: Stad op een berg. Laat je licht schijnen. Wij vatten het individueel op. Een grote last op je schouders. Jij moet het licht voor de wereld zijn. De mensen om je heen moeten kunnen zien dat jij Jezus volgt. Er hangt veel van jou af, wat je wel en niet doet. Jezus spreekt elk individu aan als onderdeel van het geheel. Je bent het licht voor de wereld. Jullie zijn die stad op de berg.
Voorbeeld van 1 sterretje en 10.000 sterretjes 

Niet alleen, maar met elkaar! De hele kerk nodig om geloofwaardig te zijn. God laat door de hele kerk zijn veelkleurige/veelvoudige/veelvuldige/gevarieerd/ wijsheid zien. (Efeze 3:10)!

Want door de kerk zal aan de overheden en machten in de hemelse gewesten de veelkleurige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden..

Niet slechts aan je buren, maar aan alles wat leeft

Samen, door de hele kerk wordt zijn wijsheid geloofwaardig zichtbaar

Veelkleurig, niet

Opbouw, betekent ontwikkeling, een proces

We groeien naar volwassenheid (Efeze 4), eerst een kind, dan volwassen.

Groeien naar volheid. Christus komt weer. Dan zullen we Hem zien zoals Hij werkelijk is.

Hij heeft ons gered uit genade, hij houdt ons vast door genade!

Voel je je niet geloofwaardig als licht voor de wereld? Jezus is geloofwaardig en door de hele kerk straalt hij een geloofwaardig veelkleurig licht uit.