Bergrede – Geluk

 

Geluk, er is een hoop te doen over geluk

 

Ben je gelukkig? Waarom?

 

Nederlanders horen bij de gelukkigste mensen ter wereld! Waar zit het in?

 

-Geld maakt niet gelukkig, maar je hebt genoeg geld nodig dat het niet belemmert in je vrijheid

-Gezondheid; goed eten en bewegen hoort daar bij!

-Relaties; gelukkige mensen hebben relaties. Delen met andere mensen, lachen, genieten met elkaar. Mensen die ongelukkig zijn delen dat minder gauw met anderen.

-Geluk is niet zozeer het hebben van piekmomenten, maar meer een langdurige grote mate van tevredenheid met je leven en jezelf.

Gelukzoekers mogen er niet in. We willen beschermen wat ons geluk geeft. Over de hele wereld worden muren gebouwd op de grens met buurlanden. (niet alleen tussen Amerika en Mexico). Mensen trotseren die muren in de hoop op een betere toekomst. Iets meer geluk in het leven. De landen waar deze gelukzoekers naar toe willen beschermen zichzelf om de toeloop van die mensen tegen te gaan. Aan de andere kant worden gelukzoekers die het ondanks de muur wel gered hebben om over te steken gebruikt en zijn nodig om de welvaart (geluk) van dat land op peil te houden.

 

Gelukkig zijn en blijven is een moeilijk iets.

Jezus heeft veel te zeggen over gelukkig zijn.

 

IJsseldelta. Meerdere wateren komen samen

 

De Bergrede: de Jezus Delta.

Verschillende manieren laat Mattheüs zien dat verschillende beelden en personen uit het OT in Jezus samenkomen en Jezus dus de vervulling is van de beloftes die daar gedaan werden.

 

Geschiedenis van het volk Israël komt hier samen:

Woorden van David,

het verbond met Israël (de wet, Jezus gaat zitten op de berg en ziet de menigte, dan komt hij met zijn stellingen voor het koninkrijk, net als Mozes die van de berg komt met de wet van God.

De beloftes aan Jesaja worden door Jezus gebundeld in een nieuw en alles overstijgend verbond tussen God en mensen. Een verbond waarbij God het initiatief genomen heeft en Hij de voorwaarden vervult voor de mens om deel te nemen aan dat verbond.

 

Het plan van God vindt hier zijn vervulling: Jezus weerstaat de verleiding van de duivel. In tegenstelling tot Adam. Jezus is de ware Adam, die het plan van God in vervulling brengt.

 

Vrede wordt hier gebracht: gelukkig zijn de vredestichters

 

Voorspoed wordt hier gegeven: Jesaja spreekt namens God van een tijd dat iedereen die dorst heeft kan drinken. Jezus is degene die levend water te bieden heeft.

 

Openbaring van het koninkrijk van God: Jezus trok rond om het goede nieuws van het koninkrijk van God te brengen


Geluk komt hier samen!

En Jezus trok rond in heel Galilea, gaf onderwijs in hun synagogen en predikte het goede nieuws van het koninkrijk en hij genas elke ziekte en elke kwaal onder het volk. En de mensen brachten bij hem allen die er slecht aan toe waren en door allerlei ziekten en pijnen bevangen waren. En hij genas hen.

Toen Jezus de menigte zag, ging hij de berg op, en nadat hij was gaan zitten, kwamen zijn discipelen bij hem. En hij opende zijn mond en onderwees hen..

 

Gelukkig – zalig – gezegend

Gelukkig als in benijdenswaardig, jaloersmakend.

 

Armen?

Verdrietig?

Nederig?

 

Niet echt iets wat je verwachten zou

 

Hij was toch degene die voorspoed kwam brengen? Die het plan van God in vervulling zou laten komen?

Quotes over geluk zijn er genoeg te vinden. Clichés waar altijd wel een kern van waarheid in zit, maar waar je niets aan hebt.

Ook met de zaligsprekingen?

 

Echt geluk vind je alleen bij Jezus. Geluk ontvang je van God. Het is waar, maar kan weinigzeggend zijn.

 

Hoe word je gelukkig op de manier die Jezus aanreikt?

 

Hoe houd je het vast?

 

Het is onderwijs van Jezus aan zijn volgelingen, dus aan de kerk, aan ons.

 

Met het oog op de mensen om ons heen. Hij zag de menigte..

 

Gaat niet vanzelf. Is leren. Niet voor niets onderwijs nodig.

Gericht op het leven nu met alle worstelingen, pijn, verdriet, maar met het oog op de volmaakte toekomst

We ontvangen het geluk niet pas als we in de hemel zijn, maar het gaat in Jezus’ onderwijs over nú. In de hemel (in de volmaakte toekomst) is namelijk geen verdriet, geen vervolging en pijn.

 

Begin bij zalig zijn de armen van geest, de nederigen van hart. In deze zin wordt het karakter van God weerspiegelt. Nederig van hart. Hij heeft ons vergeving geschonken terwijl we zondigen tegen hem. Hij heeft ons niet verlaten, terwijl wij hem in de steek laten. Hij noemt ons zijn kinderen, terwijl wij geen vader nodig hebben. Hij is nederig geweest zonder dat wij het verdienen.  Omdat hij niets te verliezen heeft, koos hij er voor om mens te worden en zijn leven te verliezen en daarmee voor ons leven te winnen. Dat is nederigheid die we kunnen leren door te aanvaarden dat we er zonder Jezus slecht aan toe zijn.

 

Aantrekkelijk? Misschien niet, waarschijnlijk niet! Iemand die verdrietig is, of vervolgd wordt is niet aantrekkelijk om als voorbeeld te nemen.

 

Maar laat hij die dorst heeft komen en laat hij die wil, het water van het leven nemen, voor niets. Het geluk is er voor de mensen die dorst hebben. Heb je dorst naar echt geluk, omdat je alles geprobeerd hebt en er achter gekomen bent dat niets voldoet? Laat Jezus dan

 

Geluk is niet zozeer het hebben van piekmomenten, maar meer een langdurige grote mate van tevredenheid met je leven en jezelf. Dit is de beleving van geluk in de wereld om ons heen. Als we het geluk vinden van God is dat er een van overvloed en oneindig, omdat Hij het geeft en het niet afhankelijk is van onze inspanning. Te gemakkelijk zou het zijn om te zeggen dat we slechts onze hand hoeven op te houden. Dat het wel komt als je het even niet voelt. Uit genade wordt ons geluk gegeven, maar het geluk vindt plaats in relatie tussen God en mensen. Jezus zegt ergens anders: Blijf in mij en ik in jullie, zoals de vader en ik één zijn

 

Wil je gelukkig zijn?