30 juni-2 juli 2017

In het weekend van 30 juni – 2 juli 2017 zal er een gemeenteweekend zijn te Elp. Op zondag 2 juli zal er geen dienst zijn in ons gebouw. Meer informatie volgt per mail

Geef je vast op: gemeenteweekend2017@ccg.nu 
Geef per persoon op:
Naam, leeftijd, duur van verblijf (2 nachten, 1 nacht of 1 dag)
 

We have a churchweeked in the weekend of  June 30 –  July 2 in Elp, Drenthe. On sunday July 2 there will be no service in our building. Further information will follow by mail.

Sign up: gemeenteweekend2017@ccg.nu 
Sign up for each person:
Name, age, duration of the stay (2 nights, 1 night, one day)