God is onze vesting

Teun’s preek over God als vesting/burcht/schuilplaats aan de hand van Psalm 46.

De gebruikte presentatie is hier te bekijken.

De gebruikte presentatie is hier te bekijken.

 

Psalm 46 Een vaste burcht is onze God

God is onze bescherming en kracht

Het is gebleken dat Hij heel dichtbij was toen we het moeilijk hadden

Daarom zijn wij niet bang, al zou de aarde bewegen en de bergen scheuren.

Laat het water maar bruisen en kolken; laat de bergen maar schudden door de kracht van het water.

 

God is our refuge and strength

a very present help in trouble.

Therefore we will not fear though the earth gives way,

though the mountains be moved into the hearts of the sea.

Though its waters roar and foam,

thoughthe mountains tremble at its swelling

 

Inleiding

Een lied dat waarschijnlijk in de tempeldienst gezongen werd. Het begint met ‘voor de koorleider’.

Het lied heeft drie coupletten. Dit weten we door de toevoeging van het woord sela. De exacte betekenis weten we niet, maar het is waarschijnlijk een muzikale term die een herhaling aangeeft. De boodschap van dit lied komt in de drie coupletten telkens terug:

‘Onze God (de God van Jacob) is voor ons een veilige vesting.’ Deze boodschap is voor het hele volk. Iedereen die aan de tempeldienst meedoet moet met deze boodschap naar huis gaan.

De boodschap van deze preek is daarom ook:

‘Onze God is voor ons een veilige vesting.’

Het lied

Het lied is één en al statement.

God is degene die ons helpt. En wat er ook gebeurt (waar dan ook en hoe erg), wij zullen niet bang zijn.

God is ons een toevlucht en sterkte, of schuilplaats en kracht.

 

Vesting Bourtange

 

Beverburcht

 

Burcht op een berg middeleeuwen

 

Vesting Muiden hollandse waterlinie

Toevlucht/schuilplaats, betekenis in de tijd van de bijbel: een plek waar je veilig was tegen vijanden. Bijvoorbeeld: een stad met hoge en dikke (soms wel 6 meter dik) muren rondom, die er voor moesten zorgen dat de mensen binnen in de stad veilig waren. Vaak stond deze vesting op een berg om het vijanden extra moeilijk te maken om binnen te dringen.

Een toevlucht of schuilplaats is dus een plek om te schuilen, om veiligheid te vinden, bescherming tegen vijanden, zekerheid, een plek van waaruit je aanvalt, waar het goed is, waar rust heerst, vrede is, etc.

Dit lied is heel actueel. Het zoeken naar zekerheden is heel actueel:

  • Mensen vluchten uit hun land om iets op te bouwen voor hun familie. Mensen zoeken zekerheid in een ander land.
  • Als je een vaste baan hebt, heb je de zekerheid op inkomen en kun je een huis kopen.
  • Welke zekerheden zoeken wij?

Dat die zekerheden niet altijd zeker blijken is ook actueel:

  • Mensen uit Syrië gaan via een verschrikkelijke en onzekere reis over zee en met overvolle treinen naar Noord-Europa op weg naar een onzekere toekomst.
  • Als het economisch slechter blijkt een vaste baan ineens niet meer zo vast.

Dit is wat de schrijver bedoelt met het bruisen van de zee en het bewegen van de aarde en bergen. Wat vandaag zeker is, is morgen onzeker. Aan alle kanten voelen we de onzekerheid op ons af komen.

  • Een president met slechte bedoelingen moord zijn volk uiteindelijk.
  • Je voelt het dreigende ontslag al aankomen omdat het bedrijf minder goede cijfers laat zien.
  •  

 

Maar wij weten dat God de enige vaste zekerheid is. Hij is onze schuilplaats, zekerheid, voor altijd, daarom zullen wij niet bang zijn

 

Het is gebleken

De schrijver zegt dat God die toevlucht is. En die uitspraak betekent veel voor zijn houding.

“wij zullen niet bang zijn”. Ook al verandert alles om ons heen, ondanks aardbevingen, overstromingen, wij zullen niet bang zijn.

Dit kan hij zeggen omdat hij weet dat het waar is. Het is gebleken dat God die toevlucht is. Hij zegt eerder:

“God is in hoge mate een hulp gebleken in moeilijkheden”.

“He is a very present help in trouble”.

Dat is de ervaring die de schrijver heeft. Het is gebleken dat God zo is. De schrijver kijkt terug in zijn leven, in de geschiedenis van zijn volk en komt tot de conclusie dat God hen altijd geholpen heeft. Hij heeft ons geholpen, we konden bij Hem terecht. Zo was God, zo is Hij en zo zal Hij blijven. Daarom zijn we niet bang.

“laat haar water bruisen” er staat hoog worden. Er wordt een woord gebruikt dat ook vertaald kan worden met hoogmoed en trots. Het lijkt een metafoor. Alle grootheden om je heen, ze kunnen zich heel groot voordoen, maar alleen God is een zekerheid (onwankelbaar) gebleken.

Niet vaag, een troost in moeite, of een geloof om aan vast te houden of zoiets. Maar heel betrokken en dichtbij is God in alles wat mensen meemaken. God is er bij, Hij weet er van, Hij deelt in je pijn, Hij geeft kracht, Hij troost en beurt op, ..Hij is heel dichtbij/in hoge mate aanwezig

Een vraag

Maar nu kan het heel vreemd op je overkomen dat we het over een God hebben, die betrokken is bij de moeilijkheden van mensen. Als die God dan zo geweldig is en zo betrokken, waarom zijn die moeilijkheden er dan in de eerste plaats?!

Goede vraag!

Hoe kan een God die alles weet, alle macht heeft en in alles goed is de ellende in de wereld toelaten?

Antwoord: Wij weten het niet.

Wij weten het antwoord hierop niet. We kunnen niet zeggen: “hier en hier om laat God dit toe”. We kunnen hierover zeggen dat God in de bijbel geen verklaring geeft. Dat wij christenen het ook niet snappen en kunnen verklaren. Wij kunnen zeggen dat we het niet volledig snappen, omdat we inzien dat we het hele plaatje niet kunnen zien. Wij zijn beperkt in ons denken. Sommige mensen zijn heel slim en kunnen grote raadsels oplossen. Maar ergens zijn de grenzen bereikt van wat we kunnen overzien. Zoals we niet weten of er een vlo in het huis is, maar wel met zekerheid kunnen zeggen dat de hond er is. We zien niet alles, we kunnen niet alles overzien. God wel.

Als de vraag naar het waarom in de bijbel gesteld (bijvoorbeeld Job) wordt, geeft God antwoord door te laten zien wat Hij gedaan heeft en Wie Hij is. God heeft het hele overzicht, want Hij is degene die alles bedacht en gemaakt heeft.

Logische vraag, maar ook een emotionele vraag.

Ellende roept emotie op. Pijn wat mensen aangedaan wordt of overkomt, doet wat met je gevoel.

Als je bijvoorbeeld iemand op tv verdriet ziet hebben, heb je soms de neiging om mee te huilen.

Daarom kun je het haast niet geloven dat er iemand zou kunnen zijn die er wel in staat is om het te veranderen het niet doet. “Hij heeft nooit meegemaakt wat ik meegemaakt heb” zou iemand kunnen zeggen.
God is volledig bij de ellende betrokken. Sterker nog: Hij heeft alle soorten pijn en moeite Zelf ook ervaren en ondergaan.

God is mens geworden. Jezus heeft armoede gekend, Hij werd niet geloofd, werd door mensen uitgelachen, geslagen, bedreigd met de dood, gemarteld publiekelijk naakt te schande gehangen aan een kruis, verraden door zijn vrienden, verlaten,  verlaten door God de Vader en uiteindelijk onschuldig vermoord.

God heeft Zijn meest dierbare bezit – Zijn kind – pijn zien hebben, alles wat Jezus aangedaan werd door mensen heeft God zien gebeuren tot Jezus uiteindelijk werd gedood

Er was geen andere manier. Er was niemand anders die zou kunnen doen wat Jezus heeft gedaan. En dat alles om de mens de gelegenheid te bieden om weer bij God de Vader te kunnen komen. De pijn en ellende die Jezus onderging was nodig zodat de mens weer toegang zou kunnen hebben naar de schuilplaats/toevlucht/vesting die onwankelbaar is.

 

“God is in hoge mate een hulp gebleken in moeilijkheden”.

“He is a very present help in trouble”….

én Hij doet er wat aan!

Jezus kan met alle pijn meeleven. Hij leeft niet alleen mee, maar Hij doet er ook wat aan. De dood van Jezus was er voor om alle pijn en moeilijkheden op Zich te nemen. Die heeft Hij in de dood achter Zich gelaten. Iedereen die in Hem gelooft ontvangt nieuw leven. Dat nieuwe leven gaat voor altijd verder op de nieuwe wereld, waar geen pijn en verdriet zal zijn en waar God bij ons zal zijn.

God is vastberaden om dat uit te voeren. God is onze zekerheid en bescherming.

Heel dichtbij:

 

Dichtbij zijn is het wezen, karakter van God.

Genesis bij de eerste mens.

God maakt zich bekend aan Mozes als Ik ben.

God wordt mens: Immanuel (God met ons)

Openbaring God zal bij zijn volk zijn

 

Wees stil en weet dat Ik God ben

 

Het lied sluit af met deze uitspraak. Een mogelijkheid om in de schuilplaats te komen. Door alles te laten vallen wat je zekerheid geeft. Je komt tot inzicht dat alleen God je volmaakt en volledige bescherming en zekerheid kan bieden. Erken/weet/belijd dat Ik God ben.