Goede Vrijdag

Thema bij verschillende mensen: Groot verlangen om goed te doen, maar het lukt niet

-Opvoeding kinderen
-God dienen
-Johan Cruijff stond met 2-0 voor
-Een jongetje dat dood aanspoelt wordt symbool van zinloosheid van oorlog
-Voorbeelden zijn er eindeloos, wat is jouw verhaal?
 
Bijbelse samenvatting: Zinloosheid van deze wereld

De schepping zucht!

Bijbel een boek over God met mensen

Ook voorbeelden van mensen en de zinloosheid van deze wereld

Petrus – vriend van Jezus – groeit in vriendschap

-Ziet wonderen
-Hoort nieuwe dingen over Gods nieuwe wereld
-Belangrijke positie voor Petrus?
 
Jezus vraagt Petrus: wie zeg je dat ik ben? Jij bent de Zoon van God de redder! Beloning voor Petrus

Jezus legt uit dat Hij moet lijden en sterven. Petrus neemt Hem apart, bestraft Jezus.

Jezus bestraft Petrus. Jij bedenkt niet de dingen van God. Jij weet niet waar je het over hebt. Petrus moet slikken.

Petrus begreep niet hoe de dood en lijden in het plan van God zou passen.

Petrus had een groot verlangen naar de nieuwe wereld van God, Jezus koning, Romeinen weg, Petrus op een belangrijke positie

Als Jezus met Petrus bespreekt dat Hij gevangen genomen gaat worden zegt Petrus->

Lukas 22:31-34 Petrus zegt: Heer met u ben ik bereid ook gevangenis en dood in te gaan! Maar Jezus zei: Ik zeg je, Petrus, de haan zal vandaag beslist niet kraaien, voordat u driemaal ontkent zult hebben dat je Mij kent.

En dan uit het niets wordt Jezus gevangengenomen om ter dood veroordeeld te worden.

Lukas 22:54 Petrus volgt van afstand

22:57-62 Zomaar een slavinnetje ziet hem bij het vuur zitten, staart hem aan en zegt: hij was ook bij hem! Maar Petrus ontkent het en zegt: ik ken hem niet eens, vrouw!

Kort daarna ziet iemand anders hem en zegt: jij bent ook één van hen! Maar Petrus zegt: mens, dat ben ik niet!

Ongeveer één uur later heeft zomaar iemand anders verzekerd en gezegd: in waarheid, ook hij was bij hem, want hij is ook een Galileeër! Maar Petrus zegt: mens ik weet niet wat je zegt!

En plotseling, terwijl hij nog spreekt, kraait er een haan.

Jezus keert zich om en kijkt Petrus aan, en dan herinnert Petrus zich het woord van de Heer, hoe hij tot hem zei: voordat er een haan zal kraaien zul je vandaag mij driemaal verloochenen!

Hij gaat naar buiten, en eenmaal buiten huilt hij bitter. ->

Petrus faalde. Hij kon niet voldoen aan het beeld dat hij zelf had hoog te houden. De sterke Petrus die zijn koning en zijn vriend Jezus nooit zou verlaten, nooit zou verraden, ook al zou hij met Jezus moeten sterven had tegenover een meisje en twee anderen zelfs ontkent zijn Jezus te kennen. Teleurgesteld, schuldig, wanhopig, verliet hij Jezus om buiten alleen te zijn met zijn verdriet.

En dat alles omdat Petrus zulke hoge verwachtingen had van Jezus, maar Hem gevangen genomen ziet worden als een misdadiger om ter dood veroordeeld te worden. Weg Jezus, weg droom. De droom van Petrus valt daar in duigen. De verwachtingen van Petrus worden tenietgedaan door de zinloosheid van deze wereld.

Jezus als het ultieme voorbeeld van falen? Jezus deed alles goed, werd in Jeruzalem binnengehaald om koning te worden, mensen hielden van hem, hij genas mensen, deed veel wonderen, maar hij wordt als een misdadiger veroordeeld en op de meest vernederende manier ter dood veroordeeld aan het kruis.

Van koning tot misdadiger in 1 dag. Gevoelens van teleurstelling, verwarring, ongeloof, boosheid, verraad, verlatenheid… onder zijn volgelingen.

Is Jezus (God) ook een slachtoffer van de zinloosheid van deze wereld?!

En toch.. De wonderen, de zieken die genezen werden, het goede nieuws van Gods Koninkrijk en het lijden en sterven van Jezus horen allemaal bij hetzelfde plan van God.

God zegt in Zijn woord; de bijbel: Dat het lijden van Jezus moest gebeuren op de tijd die daarvoor bestemd was.

God had het zo gepland, op deze manier, op deze tijd, door deze man! God heeft alles in Zijn hand!

God heeft de zinloosheid van deze wereld gezien en weet dat de mens daaronder lijdt. Daarom was het nodig dat Hijzelf mens werd, zodat Hij zelf deze zinloosheid zou ondergaan. Hij weet dus wat we meemaken.

De zinloosheid in de grootst mogelijke vorm, heeft Jezus op zich genomen. Daarmee de zinloosheid  van de wereld gedragen en achtergelaten in de dood.

Testament!

Jezus dood leek een verlies, maar was winst voor de hele mensheid! Met zijn dood heeft Jezus een testament achtergelaten met beloftes die eeuwig en perfect zijn.

Geloof is nodig om te ontvangen Geloof is het vertrouwen dat datgene wat wij niet kunnen, God wel kan. God kan de zinloosheid van deze wereld ombuigen naar een belofte van overwinning.

Bewijs dat God sterker is = Pasen opstanding

Wie met Christus gestorven is, ook met Hem zal leven. We ontvangen door de dood aan het kruis het testament van het nieuwe leven! 

Toepassing:

Hebreeen 10:22 laten wij tot hem naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof,

Jezus heeft alles gedaan wat nodig was om ons nieuw leven te geven. Door Zijn dood ontvangen wij nieuw leven. Dat mogen we met beide handen aangrijpen. In volle zekerheid van het geloof: zeker weten en vol vertrouwen omdat degene die uitdeelt te vertrouwen is.

Hebreeen 10:36 want u hebt volharding nodig, opdat u na het volbrengen van de wil van God, de vervulling van de belofte zult verkrijgen. 

Romeinen 8:24-25 Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers, wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen? Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding

Jezus is op de bestemde tijd gestorven, volgens het eeuwige plan van God. Hij is gestorven om zo de frustratie, wanhoop, zinloosheid van dit leven op zich te nemen en teniet te doen. Door het testament dat Hij heeft achtergelaten ontvangen we nieuw leven vol hoop en zin tot eer van God. Maar we zien ook dat die zinloosheid nog steeds bestaat. Zoals Jezus op een bepaalde tijd (op de juiste tijd) gestorven is, komt Jezus ook weer op de juiste tijd. Dan zullen de beloftes van Zijn testament volledig en perfect in vervulling worden gebracht. Tot die tijd hebben we elkaar nodig om samen te volharden en blijven vertrouwen op God. Hou elkaar vast en wijs elkaar op de geweldige beloftes die God gedaan heeft.

Daar hebben we volharding voor nodig, omdat de realiteit soms anders wil doen geloven. Maar God houdt stand en zijn beloftes zijn waar. 

Moment van stilte, bezinning op dat wat Jezus heeft gedaan voor ons.