Goede Vrijdag

 

Vandaag herdenken we als christenen dat er een kleine 2000 jaar geleden, in Jeruzalem, een man stierf aan een kruis. 

Timmerman Jezus uit het dorpje Nazareth werd terechtgesteld, ter dood veroordeeld en op geëxecuteerd.

En dat noemen we “Goede” vrijdag. Een beetje rare naam voor een dergelijke gebeurtenis…

 

Als deze Jezus een gevaarlijke crimineel was geweest, met de meest gewetenloze misdaden op zijn kerfstok, dan zou je je kunnen voorstellen dat er mensen blij waren met zijn dood.

Maar de verhalen over Jezus uit die tijd vertellen juist het tegenovergestelde: deze Jezus was juist geen misdadiger! 

 

Hij was een religieuze leraar, een rabbi, met een goede boodschap over Gods koninkrijk, God’s nieuwe wereld. 

Hij verzette zich tegen de hypocrisie van andere religieuze leiders die hun positie misbruikten om mensen leefregels op te leggen die ze zelf niet naleefden.

Hij genas mensen van allerlei ziektes, joeg met één enkel woord boze geesten weg en wekte mensen op uit de dood.

Hij verkondigde geen lege praatjes, maar wat hij zei werkte. Je hoefde niet eerst jarenlang naar school om te begrijpen wat Jezus zei, Hij sprak over God op zo’n manier dat iedereen het kon begrijpen. 

Hij was niet omkoopbaar of chanteerbaar, Jezus liet zich niet door anderen voor hun karretje spannen. Hij deed alleen die dingen die God Hem opgedragen had. 

 

Kortom, Jezus gaf mensen hoop en uitzicht, en dat juist in een tijd waarin er weinig hoop en uitzicht was.

Want, van de Gouden Toekomst waarover de Heilige boeken en de profeten hadden gesproken was vrijwel niets te zien.

Het land was bezet door de Romeinen, werd platgelopen door vreemdelingen, en God die in de verhalen van vroeger altijd dichtbij was, leek meer afwezig dan ooit…

 

(emotie beschrijven – uitzichtloos, apathie, teleurstelling, vernedering en schaamte)

 

Verschillende mensen hadden verschillende oplossingen bedacht om verandering in de situatie te brengen

Als we dit land ontdoen van alle buitenlandse invloeden en ons weer aan ons eigen cultuur en wetten gaan houden, dan komt het goed.

Anderen grepen naar de wapens en probeerden verandering te brengen door gewapend verzet.

Weer anderen zagen positieve (lees: financiële) kansen en maakten gretig en geheel legaal gebruik van de gelegenheid.

Maar de meesten, zo stel ik me voor, legden zich neer bij de omstandigheden, want “wat wij ook kiezen, er verandert toch niets”.

 

Maar dan komt Jezus, en dan denken veel mensen: “hé, die man is anders! Is dat dan de man die verandering brengt?”

Klopt, zegt Jezus, ik kom verandering brengen, maar niet op jullie manier!

 

“Jullie moeten terugkeren naar God!” zegt Hij. Huh, zijn wij het probleem?

De Romeinen die ons heilige land bezetten, wanneer ga je die er uit gooien?

En al die andere buitenlanders met hun vreemde goden, vreemde gewoontes en hun vreemde talen.

Ik zou zweren dat ik in Istanbul was als ik op donderdag over de markt loop… 

 

Nee, de buitenlanders zijn niet het probleem, sterker nog, ze horen bij het plan van God. 

“En, wie naar het zwaard grijpt, zal door het zwaard omkomen” – wapens zullen jullie probleem niet oplossen

Betere regels, meer toezicht op geldgraaiers, een eerlijke verdeling van geld 

Goed gedrag, duidelijke normen en waarden en fatsoen…

Uiteindelijk zullen ze niet de verandering brengen waar jullie op hopen…

 

“Je mag niet moorden”. Zoiets ergs doen jullie natuurlijk niet, zei Jezus, maar als je iemand verwenst dan ben je al schuldig aan moord.

“Je mag geen overspel plegen”. Zoiets ergs doen jullie natuurlijk niet, zei Jezus, maar als je naar een vrouw kijkt en in je hoofd allemaal fantasieën over haar hebt, dan heb je al overspel gepleegd. 

 

Dit is wat Jezus bedoelde: 

De oorzaak van alle slechtheid in de wereld zit diep binnen in ons. Moord, diefstal, graaien, geweld komen niet uit de lucht vallen, maar beginnen diep in ons menselijk hart.

We zijn feitelijk misschien geen dieven of moordenaars of iets anders slechts, maar diep binnen in ons zijn slechte gedachten en gevoelens aanwezig. 

 

En het resultaat is dat we als mensen een potje maken van deze wereld die God aan ons gegeven heeft

Natuurlijk doen we ons best om het goed te doen, om te recyclen, om een groene auto te rijden, om geen plofkip te eten. Tenzij die plofkip te duur is natuurlijk…

 

Dat we elkaar al mensen het leven zuur maken

Wij leven in een relatief vredig deel van de wereld, we schieten niet op elkaar etc.

Maar indirect zijn ook wij schuldig aan de ont-ering van onze medemensen: in andere landen werken mensen vaak onder slechte omstandigheden en tegen een hongerloon, zodat wij ons in hippe kleding kunnen steken en de nieuwste TV’s en andere gadgets kunnen kopen.

En dan bedenken we fairtrade-labels en stempels, maar wat, tja, wat als de telefoon die jij wilt hebben niet zo’n fairtrade-labeltje heeft?

 

En het belangrijkste is: dat we God aan de kant hebben gezet

Degene die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die ook ons gemaakt heeft en ons het leven heeft gegeven, ons in stand houd, die hebben we aan de kant gezet, want God is niet meer van deze tijd…We zijn zelf slim genoeg om te bedenken hoe we van deze wereld een betere plek kunnen maken, daar hebben we God niet voor nodig. 

 

Dat maken we ons zelf in ieder geval wijs, maar als we heel eerlijk zijn, en de feiten onder ogen zien, dan weten we dat dit niet waar is en dat er uiteindelijk niets veranderd.

Hoe slim we ook denken te zijn, hoe geavanceerd onze technologie ook is, hoe verheven onze normen en waarden ook zijn.

 

Goede Vrijdag was de dag waarop God zelf Verandering bracht… 

 


 

1. God, die ons gemaakt heeft, en aan wie we ons leven te danken hebben, had alle recht om ons aan de kant te zetten en helemaal opnieuw te beginnen.

Maar dat deed Hij niet. In plaats daarvan ruimt Hij al onze rommel op (zonde in Bijbelse taal) en doet Hij er alles aan om onze relatie met Hem te herstellen.

Alles had Hij er voor over, uiteindelijk zelfs zijn eigen Zoon, Jezus. Dit is wat Jezus beste vriend Johannes schreef:

 

“Gods liefde voor de mensen was zo groot, dat hij zijn eigen Zoon gegeven heeft. Iedereen die in hem gelooft, zal niet sterven, maar voor altijd leven.

God heeft zijn Zoon naar de wereld gestuurd om de mensen te redden. Niet om hen te veroordelen.” (Johannes 3:16-17)

 

2. I.p.v. ons in ons hemd te zetten, en ons te beschamen, zette God zijn eigen zoon te kijk voor de hele wereld

“God heeft hem gestraft voor ons. Gods dienaar is mishandeld voor onze fouten, hij is gedood voor onze zonden. Want wij luisterden niet meer naar God, we leken wel verdwaalde schapen. En Gods dienaar moest onze schuld dragen. Omdat hij gestraft werd, hebben wij nu vrede. Omdat hij geslagen is, zijn wij genezen.” (Jesaja 53:4-6)

 

Welke vader doet nu zoiets vreselijks met zijn eigen kind? Een geleerd iemand heeft het zelfs “kosmische kindermishandeling” genoemd.

Maar Jezus werd door niemand gedwongen, hij was geen weerloze baby, maar een volwassen man die uit liefde voor God en voor ons koos om zijn leven te geven zoals God dat van Hem gevraagd had.

 

“Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. Jullie zijn mijn vrienden”. (Joh. 15)

 


 

3. Jezus liet zien dat echte verandering alleen maar komt, door je over te geven aan God en Hem het belangrijkste te maken van je hele leven.

“Mijn brood is om de wil van de Vader te doen” – M.a.w. ik leef ervoor om te doen wat God wil

“Als het kan, laat dan deze beker (de kruisdood) aan mij voorbijgaan, maar niet wat ik wil maar wat U wilt [Vader] zal gebeuren”.

 

Als Jezus na een lange nacht van verhoren, vernedering en marteling aan het kruis hangt, dan staan er mensen bij het kruis die Hem bespotten en belachelijk maken.

Ook dan weigert Jezus terug te grijpen op menselijke oplossingen, maar volstaat Hij met: “Vader vergeef deze mensen, want ze weten niet wat ze doen”.

Ook dan, in pijn en vernedering geeft Hij zich over aan God

 

4.Het kruis was niet “gewoon” een manier om iemand te executeren, maar het betekende dat degene die er aan hing door God verlaten was, vervloekt zelfs

“Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten?” schreeuwt Jezus uit aan het kruis.

Zelfs als God hem verlaat, zelfs dan nog, geeft Jezus zich over aan God. 

“Vader, mijn geest geef ik over in uw handen” (Lukas 23) 

 


 

Jezus was gekomen om verandering te brengen:

Ik ben gekomen blinden de ogen te openen, lammen te laten lopen, doven te laten horen.

Ik ben gekomen om Leven te brengen, leven in overvloed, eeuwig leven.

 

Verandering die kwam doordat Hij zich overgaf aan God

Wat voor Jezus geldt, geldt ook voor ons: echte verandering komt alleen als we ons overgeven aan God.

Wat betekent dat: dat betekent dat we net als Jezus afstand doen van onze eigen belangen en stoppen met leven voor ons eigen koninkrijkjes, en in plaats daarvan gaan leven voor God

 

Je overgeven aan God betekent dat je jezelf toevertrouwt aan God en vertrouwt op God, zoals Jezus zich zelf toevertrouwde aan God en op God vertrouwde

Aan het kruis zei Jezus: “Het is volbracht” en dat betekent simpelweg: “Het is klaar, dit is genoeg”

God gaf Jezus als een geschenk aan ons, gratis en voor niets, met de bedoeling dat we op Jezus inspanningen zouden vertrouwen als Gods oplossing voor ons probleem.

 

Jezus hing aan het kruis in al zijn zwakte, zonder opsmuk, zonder zich beter voor te doen, zonder slimmigheden of wat dan ook

God vraagt van ons hetzelfde: om bij Hem te komen, niet uitgedost en opgepoetst, maar in onze zwakheid. 

Zoals Gods grote kracht zichtbaar werd in Jezus zwakheid, zo zal ook Gods grote kracht zichtbaar worden in onze zwakheid