Gracism: Samenvatting

20160103_gracism_summary

GRACISM

WAT IS GRACISM? / WHAT IS GRACISM?
RACISM + GRACE = GRACISM
▸ Racisme: iemand negatief beoordelen alleen op basis van
haar kleur, klasse of kultuur / Judging someone negatively
solely on the basis of her color, class or culture
▸ Genade: Gods onverdiende goedheid voor mensen / Grace:
unmerited favor of God on humankind
▸ Gracism: positief doorgeven van Gods genade aan andere
mensen op basis van kleur, klasse of kultuur / positive
extension of favor on other humans based on color class or culture
▸ “the Art of Inclusion” – Kunst van inclusief zijn
• positieve discriminatie, maar dan op een goede manier :)

Waarom? / WHY?
• moeten we als kerk “koste wat het kost” inclusief zijn en proberen zo divers mogelijk te zijn?

• (Israelische afscheidingsmuur, graffiti van Banksy. Daniel had het over kunst…)
• Met Kerst gezongen: “Ere zij God en vrede op aarde voor de mensen”
• Gaat over Jezus: vrede brengen tussen God en mensen. (maar niet alleen tussen G. & mensen, maar ook tussen mensen – mensen). (En als je bedenkt hoeveel “onvrede” er tussen
mensen onderling is…)
• Jezus heeft in zijn eigen lichaam de muur van vijandschap tussen mensen afgebroken (Ef. 2) (kruis, Pasen!)

• (“Body of Christ” van Javier Perez. Verbeeld de opstanding. even uitleggen?)
• Jezus stierf aan het kruis, werd begraven, na 3 dagen stond Hij op uit de dood met nieuw lichaam.
• Jezus luidde door zijn opstanding (Pasen) een nieuw tijdperk, nieuwe wereld waarin de dood overwonnen is.

• Jezus brak die muur v. vijandschap af (sterven) en maakte (opstanding) van die “gescheiden mensen” weer één nieuwe mens:
• de Kerk! wordt ook “Lichaam v. Jezus” genoemd, zijn “vlees en bloed”…
• Jezus luidde nieuw tijdperk, nieuwe wereld in….en
• De Kerk zou, als vertegenwoordiging v. Jezus (want: dat is een lichaam!) een afspiegeling moeten zijn van hoe die nieuwe wereld er uit komt te zien!

• Paulus: Kerk werkt ook als een lichaam: verschillende delen, maar één geheel!
• Mijn Oog kan niet tegen mijn hand zeggen: “ik heb je niet nodig!”
• Zo werkt het ook..Lichaam v. Jezus: De Selwerders kunnen niet tegen de Harenaren zeggen: “we hebben jullie niet nodig!”
• Paulus legt uit dat die verscheidenheid en die éénheid allemaal het werk zijn van de Heilige Geest! “Een Heer, Een Geest, Een Lichaam”
• Tegenovergestelde = afgoderij! want – I.p.v. God eer en vrede voor elkaar, eigen belang

• (“Peter’s Vision” van Edward Knippers)
• Christelijk geloof begonnen als Joodse sekte, exclusief Joods. Joden gingen niet om met “heidenen” = de rest…
• In een van de Bijbelboeken (Acts) wordt beschreven hoeveel werk de Heilige Geest verzet om de Joden te laten inzien dat God alle mensen op het oog heeft en niet alleen de Joden.
• En hoeveel moeite het de Heilige Geest kost om hun vooroordelen en culturele hoogmoed te overwinnen…
• Dit visioen v. Petrus (Jezus volgeling/kerkleider) is daar een onderdeel van…

–Lesslie Newbigin
“The only hermeneutic of the gospel, is a
congregation of men and women who believe it
and live by it”
“De enige uitleg van het evangelie is een kerk
van mannen en vrouwen die het geloven en
uitleven”
• In antwoord op vraag: WAAROM?… Diversiteit, éénheid, inclusiviteit
• Waarom: “because the Bible tells me so!” Because the Gospel tells me so!
• het werk van God, samen met zijn Zoon en door de Heilige Geest gedaan hebben
• Jezus: “Als jullie elkaar liefhebben” / “If you have love for one another”
• De beste (enige! begrijpelijke) uitleg van het evangelie is de kerk
• Als mensen aan ons niet kunnen zien wie Jezus is, hoe dan wel?

Hoe? / HOW?

• Geen vooroordeel (prostituée)
• Geen aanzien des persoon (favoristism!) (007, Bijbelse James 2)
• Oordeel uitstellen – je weet niet waarom zij een hoofddoek draagt…
• Vaak zijn we zeker over dingen waarover we niet zeker kunnen zijn, hoeven zijn
• Zeker zijn over de dingen die we wel zeker weten = EVANGELIE!
• Op een of andere manier: Jezus blijkt steeds een voorkeur te hebben voor mensen die wij meestal afkeuren! Hij eert mensen waar wij ons voor schamen…

The art of inclusion
(Art of inclusion van Pancho)
• Kunst van insluiten: niet buitensluiten, afsluiten, opsluiten
• verschillende “houdingen” a.d.h.v. 1 Kor. 12
1.Ik zal je verheffen, 2. Ik zal je respecteren, 3. Ik zal je met je delen
• zodat er harmonie is in de kerk! Zoals een jazzband (volgende sheet)

• (foto van King Oliver ’s Creole Jazz Band, 1924)
• Kunst! geen trucje!
• Ambacht! Leren door oefenen, fijngevoeligheid, ontdekken
• goede band: iedereen eert iedereen, diversiteit, af en toe solo, etc.
• naar elkaar luisteren, naar de Heilige Geest luisteren!

Houdingen van Gracism
1.Ik zal je verheffen – zwakke delen geven, speciale aandacht (bijzondere mensen)
2. Ik zal je met respect behandelen – zwakke delen bekleden we met meer eer, bedekken hun schaamte, voorkomen dat ze “voor paal staan”.
3. Ik zal je met je delen – Als het uitoefenen van mijn rechten, mijn voorrechten en mijn voordelen ten koste gaat van de waardigheid van de ander, dan denk ik nog een keer goed na of
ik dat ga doen…langzamer fietsen…
Komen nog meer in de komende weken!

Ideeën / Ideas
• Praat eens met iemand die totaal anders is dan
jij bent / Chat with someone who is completely
different than you are
• Stel alleen vragen i.p.v. argumenten te geven /
Ask only questions instead of giving arguments
• “Kruip in de huid van de inbreker” / “Imagine
you’re a burglar”
• Bijv. Als je Groen Links stemt, praat eens met een PVV’er
• I.p.v. “wat een lelijk schilderij” – “eh, wat spreekt je nou het meest aan..?”
• Bijv. Moslims met hoofddoek, punker met hanenkam,
• “Inbreker” – empathie – inleven in hoe iemand anders in het leven staat.

• Nodig een bont gezelschap uit om bij jou te komen
eten. Kook samen / Invite a colorful company for
dinner. Prepare the food together
• Bied jezelf aan als oppas of vraag of iemand een
dagje op jouw kinderen wil passen / Propose to
babysit, ask someone if they want to spend a day
with your kids
• Hoe kun je jouw kwaliteiten, invloed, bezittingen
gebruiken om iemand anders te helpen? / How
can you use your qualities, influence, property to
serve someone else?
• Bid voor elkaar / Pray for one another
• Bid voor je “vijanden” / Pray for your “enemies”
• Vraag de Geest om je te laten zien waar je nog in
vooroordelen en culturele hoogmoed denkt / Ask
the Spirit to show you areas in which you’re still
thinking in prejudices and cultural pride
• Jezus gaf zichzelf aan ons! Doe jij dat ook! /
Jesus gave himself to us.You do the same!
Als je voor je vijanden moet bidden, dan zeker voor mensen die niet je vijand zijn, maar je wel zo ziet