Groeten van Paulus

Emmanuel’s seizoensafsluitende preek over de groeten van Paulus.

De groeten van Paulus
Greetings from Paul

lezen: Rom. 16:1-18
• Rom. brief Theologisch meesterwerk – nergens wordt het evangelie zo compleet uitgelegd – Augustinus, Luther, Spurgeon, Wesley tot geloof gekomen door
• §§ 1-15 legt P. plan van God uit, beantwoordt alle moeilijke vragen, etc.
• § 16 lange lijst namen -> “die kan ik toch niet uitspreken, snel doorlezen…”
• Moeten we er iets mee? Kunnen we er überhaupt iets mee? Voorzienigheid

What kunnen we leren/What can we learn?
1. RELATIONAL MISSION
2. TEAM
3. RISK

1. Relational Mission
• Paulus/Paul: grootste/greatest Apostel/
apostle,Theoloog/theologian, kerkplanter/
churchplanter ooit/ever!
• AD 57 vanuit Korinthe op 3e zendingsreis/ AD 57
from Corinth during 3rd missiontrip
• Nooit in Rome geweest/Never been to Rome
• Wil langskomen op doorreis naar Spanje/Plans to
visit during missiontrip to Spain

 

• Paulus leeft voor de opdracht van Jezus – evangelie verkondigen, leerlingen maken
• “Ondanks” dat hij zo taakgericht is, heeft/maakt hij tijd voor vriendschappen
• §1 lezen we Wilde al eerder komen, lukte niet. “Ik bid God dat het nu wel lukken”
• “Ik verlang er naar om jullie te zien”. Geen managementtaal, maar vriendschap!
• “Kan ik jullie bemoedigen, elkaar bemoedigen met elkaars geloof”

 

groetenpaulus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 29 personen: 27 bij naam, 4 “vriend/in” + families + kerken (naam baby?)
• Niet alleen een naam, maar ook wat ze gedaan hebben, betekenen voor P.
• Ze hebben samen een geschiedenis.
• 4 personen “vriend/vriendin” – kent ze niet allemaal even goed, maar alles ademt
vriendschap

Missie + Vriendschap
• … horen bij elkaar/ Mission + Friendship belong
together
• … werken elkaar niet tegen/ are not in conflict
• zorgen voor meer vrienden/make more friends!


Vriendschap+ Missie: Zien we ook bij Jezus!
Waar wij vaak een tegenstelling zien, blijkt hier dat ze hand in hand gaan

“Breng mijn groeten over aan mijn vriend Epeneteus
Hij was de eerste in de provincie Asia die in Jezus
Christus ging geloven”
“Zij is een moeder voor mij geweest”
“Greet my beloved Epaenetus who was the first
convert to Christ in Asia”
“She has been a mother to me as well”
Opdracht van Jezus (ga!, maak!) betekent juist nog meer vrienden!

2. TEAM
• Deze brief wordt bezorgd door Phebe, die samen met mij,
die veel moeite gedaan heeft, zij vertellen net als ik het
evangelie, die mij geholpen heeft/hebben.
Zij heeft zelf aan veel christenen hulp en bescherming
gegeven, ook aan mij.
• I commend Phebe, she has been a help to many and
myself as well, fellow workers, who worked hard, workers in
the Lord, who worked hard in the Lord, fellow worker in
Christ
• Zelfs de gevangenis is teamwork!/ Even prison is
teamwork!


Vaak het idee van Paulus dat hij alles alleen deed. Goed lezen, blijkt van niet!
samen, samen, samen. allemaal verschillende rollen
Onderzoek: zendelingen zoals Paulus reisden vaak in grotere gezelschappen. Tot wel 25 man!

“Jullie krijgen de groeten van Timoteüs, die samen met mij
het goede nieuws bekendmaakt. En ook van Lucius, Jason
en Sosipatrus. Zij zijn net als ik Joden. Een hartelijke groet
van Tertius. Hij heeft deze brief voor mij opgeschreven. Ook
hij hoort bij de Heer. Jullie krijgen de groeten van Gajus. Hij
heeft mij hartelijk ontvangen in zijn huis, waar alle christenen
bij elkaar komen. En de groeten van Erastus, één van de
bestuurders van de stad. En tot slot krijgen jullie de groeten
van mijn vriend Quartus.”
“Timothy, my fellow worker, greets you; so do Lucius and
Jason and Sosipater, my kinsmen. I, Tertius, who wrote this
letter, greet you in the Lord. Gaius, who is host to me and to
the whole church, greets you. Erastus, the city treasurer, and
our brother Quartus, greet you.”


Paulus is TEAMspeler blijkt ook als je verder leest
Allemaal vrienden die samen op een missie zijn
zomaar weer 7 namen erbij!

3. RISK
• “Zij hebben hun leven voor mij gewaagd, zij
hebben met mij in de gevangenis gezeten,
hulp en bescherming aan velen…”
• “Who risked their necks for me, fellow
prisoners, help and refuge to many…”


• Alweer vriendschap! Geen religieuze plicht – “Sorry P. vandaag al 3 avonden van de kerk…” Nee, ze staken hun nek uit!
• “Hulp en bescherming” – christen=risico -> uit je familie gezet kon worden
• In de gevangenis – vrienden zoeken hem op – schamen zich niet
• “Zal heus niet zomaar in de gevangenis zitten…”

Jezus/Jesus:
• Wie niet zijn kruis op zich neemt en mij volgt, is
mij niet waard. Wie zijn leven wil behouden, zal
het verliezen. Wie zijn leven verliest omwille van
Mij, die zal het vinden
• And whoever does not take his cross and follow
me is not worthy of me. Whoever wants to keep
his life will lose it, and whoever loses his life for
my sake will find it.


• Christen-zijn betekent per definitie Risico nemen – “je leven verliezen”
• fill in the blanks…Wie zijn puntje puntje

Wat krijg je er voor terug?/
What do you get out of it?

• Vrienden, veel vrienden, nieuwe vrienden!/
Friends, many friends, new friends
• Nieuwe familie/New family
• Avontuur/Adventure! (Hand.9/Acts 9)
• Karakter/Character – trouw, moed, toewijding,
doorzettingsvermogen, liefde, geduld,
medeleven, incasseringsvermogen,
vergevingsgezindheid


• Net als Jezus, gaven de mensen waarover we lazen allemaal dingen op: familie, echtgenoot(e), reputatie, veiligheid, privacy, comfort, eten, drinken omdat ze de belofte
van Jezus serieus namen!
• Jezus belooft dat ze dit allemaal dubbel en dik terug zullen krijgen in zijn NW
• Nu

Geluk!/Happiness
• “Zij die alleen aan zichzelf denken, leiden een
eenzaam leven. Mensen die geven, gaan relaties
aan en voelen zich beter. Alles wat een mens leert
is waardeloos als je dat niet kunt doorgeven”
• “Those who only think about themselves lead
lonely lives. People who give, build relationships
and feel better. Everything a person learns is
useless if you cannot pass it on
– George Vaillant –