Het verhaal van God en de Navigators in Groningen

Studentenwerker David de Vos geeft een beeld van studenten en studentenwerk in Groningen.

Psalm 9
Ik wil U loven, Heer, met heel mijn hart,
vertellen van uw wonderdaden.
 
1. Dawson Trotman
De lifter. 
Follow-up. Jij gaat doen met de ander wat ik met jou doe. 
2 Timoteüs 2:2.
 
2. 
Jaren ’60 – Studentenwerk in Nederland.
Waarom studenten? Zij gaan in de toekomst de dienst uitmaken in de politiek, het bedrijfsleven, organisaties, in de kerk. 
Strategisch dus.
 
1994 – Navigators studentenvereniging opgericht. 
Jezus werd mens om ons God te laten zien.
Paulus werd Jood voor de Joden en Griek voor de Grieken.
Wij zijn studenten voor de studenten, en de vereniging is een bekend concept in de studentenwereld.
Zo heeft het bestuur veel contact met andere besturen, kunnen we studenten een plek bieden en kunnen we makkelijk meedoen met dingen als KEI, overleg met de RuG, etc.
 
3. In 2001 waren er 12 mensen over van de vereniging. 200 studenten betrokken in Nederland.
De beweging de Navigators kreeg een profetie: Jesaja 54:2 – Zet je tentpinnen wijder uit, vergroot de plaats van je tent.
 
4. 2015: 460 studenten betrokken in Groningen. 3500 in Nederland. Een enorm pand in de binnenstad. God heeft het gegeven.
Het gaat niet om de aantallen, want niet elke student die betrokken is, is ook volgeling van Jezus, laat staan iemand die meewerkt om anderen te bereiken. 
Het gaat wel om generaties: studenten die leren Jezus te volgen en zijn nieuwe wereld te verspreiden in dit land, en leren dit door te geven aan anderen. 
 
5. Nu zijn er 40.000 studenten in Groningen. 
Dus hebben we meer volgelingen nodig die anderen helpen, zoals Mt 9:36 zegt.
En de kerk, wat kan die doen?
Bid
Geef
Coach
Heet de studenten welkom en geef ze kansen om mee te bouwen aan de kerk
 
6. We kunnen met elkaar 40.000 studenten bereiken, zodat ze Jezus leren kennen en Nederland gaan veranderen. Want Jeremia 32:27 Is er iets wat voor Mij te wonderlijk is, zegt de Heer.
 
Gebed doen:
Filmpje
Bidden voor studenten