Het volmaakte koninkrijk

20150419 Het volmaakte koninkrijk

Slot van de serie. Serie: Big picture; het grote plaatje/verhaal.

Aangekomen bij het laatste puzzelstukje om het plan van God compleet te maken. We hebben gezien hoe het koninkrijk van God er uit gaat zien. We zijn door de hele bijbel gegaan om te zien wat het oorspronkelijke plan van God was van een wereld waar Hij met Zijn schepping in perfecte relatie leefde. Waar de mens tot eer van God leefde en in een perfecte relatie met elkaar en met de schepping. Die geweldige, mooie, perfecte omgeving zagen we onderuit gehaald worden door de mens. Door de keuze van de mens om niet voor God te willen leven, maar voor zichzelf. De gevolgen van die keuze zijn duidelijk: verwijdering. Verwijderd van God, verwijderd van elkaar en van de schepping

Het vervolg van de bijbel maakt duidelijk dat God doorgaat met Zijn plan. Hij blijft trouw aan Zichzelf, aan Zijn plan om een wereld te maken waar Hij leeft met mensen, met Zijn schepping, waar mensen houden van Hem en van elkaar.

We zien losse fragmenten/ losse puzzelstukjes van hoe die nieuwe wereld er uit zal zien.

Abraham die een belofte krijgt van een groot volk dat hoort bij God. Door dat volk zal God goed doen aan de hele wereld. Door dat Volk zal God laten zien wie Hij is.

God stelt Koningen aan over Zijn volk, die namens God regeren en zorgen voor vrede en voorspoed.

God spreekt tot Zijn volk door de profeten van oordeel en genade. Dat God rechtvaardig is en Zijn oordeel uitspreekt over al het onrecht dat plaatsvindt. Ook geeft God de belofte dat Hij de mens een nieuw hart zal geven.

 

En dat nieuwe hart is hard nodig, want we zien ook telkens hetzelfde probleem opduiken: de mens, die in de bijbel vergeleken wordt met schapen die verdwaald zijn. De mens weet niet meer wie het moet volgen, wat goed is, bij wie ze horen, wie ze gemaakt heeft.
Het nieuwe hart dat God zal geven maakt dat de mens weer kan weten wat de wil van God is. Een nieuw hart waardoor de mens weet bij wie hij hoort, wie hem gemaakt heeft, wat Gods wil is, dat

 

In Jezus zien we die losse fragmenten samenkomen. Losse puzzelstukjes worden een geheel. Beloftes van God komen in Hem samen en komen in Jezus uit.

In Jezus wordt de belofte aan Abraham vervuld. Jezus is de eerste mens van het nieuwe volk van God. Het volk dat goed zal doen aan de hele wereld. Het volk waardoor God zal laten zien Wie Hij is.

Jezus is de ultieme koning van het koninkrijk van God, want Hij overwint de dood. God laat Jezus opstaan uit de dood waarmee God laat zien dat Jezus Koning is. Jezus brengt als Koning vrede en voorspoed die eeuwig en duurzaam is.

Jezus is de eerste mens van een nieuw geslacht. De eerste mens met een nieuw hart. Hij laat zien dat mensen met een nieuw hart bij God horen, dat ze weten wat de wil van God is, dat ze leven tot eer van God in gehoorzaamheid.

 

Iedereen die gelooft dat Jezus de Zoon van God is en gestorven en opgestaan is uit de dood, krijgt datgene wat Jezus ook kreeg; een nieuw hart. Mensen met een nieuw hart horen bij God en leven tot eer van Hem.

 

Het koninkrijk van God is gekomen door Jezus, maar nog niet volledig.

 

Tweeduizend jaar is een lange tijd! Zoals de beloften van God in vervulling gegaan zijn in Jezus’ eerste komst, zullen de beloften volledig uitkomen in Jezus’ tweede komst. Bij de openbaring van Jezus als Koning/Rechter zal het Koninkrijk van God volledig en volmaakt realiteit worden.

 

Laatste puzzelstukje

 

Vinden we in het bijbelboek Openbaring.

Degene die Openbaring waarschijnlijk geschreven heeft – Johannes – zat gevangen op het eiland Patmos. Vanwege zijn geloof in Jezus was hij gevangen genomen en in ballingschap/afzondering op een eiland gezet. Hij schreef dit in een tijd waarin vervolging van christenen gewoon en extreem was. Het is geschreven ongeveer twintig/dertig jaar na de verwoesting van de tweede tempel in Jeruzalem.
Middenin een situatie die dus niet heel geweldig is, krijgt Johannes een serie openbaringen van God. Hij krijgt te zien ‘wat spoedig moet gebeuren’. De titel van het bijbelboek is Openbaring.

Een openbaring is: openbaar maken, zichtbaar maken, laten zien, open en bloot, wat verborgen was zichtbaar maken.

Het gaat om een serie openbaringen van de dingen die moeten gaan gebeuren, maar ook om de openbaring van wie God is, de openbaring van het oordeel, openbaring van de mensen die bij God horen en de openbaring van de mensen die niet bij Hem horen, openbaring van de nieuwe dingen die gaan komen, kortom: de openbaring van de vestiging het koninkrijk van God.

 

Wat staat er dan te gebeuren? En hoe gaat dat er uitzien?

Een groot deel van het boek Openbaring ziet er afschrikwekkend uit:

 

Oordeel (gerechtigheid) / afrekening / openbaring van de levenden en de doden

Beelden die gebruikt worden:

 

 • de val van Babylon
 • Huilende mensen. Huilende handelaars
 • Vuur/vlammend zwaard
 • De draak vernietigd
 • Oorlog
 • Dood en verderf
 • Verwoesting en naaktheid
 • Wijnpersbak van de wijn van grimmige toorn van de almachtige God
 • Een scherp zwaard
 • Poel van vuur en zwavel
 • Het beest en valse profeet worden in die poel/vijver

 

Geen prettige beelden. Pijn, verdriet, verwoesting. Een oordeel wordt uitgesproken over alle mensen. De openbaring aan Johannes laat ons zien wat de houding van God is tegenover onrecht. God is een daadkrachtige en rechtvaardige rechter. Met grote beslistheid rekent God af met al het onrecht dat heeft plaatsgevonden op aarde.

 

18:6 Vergeld haar zoals zij ook u vergolden heeft, en vergeld haar dubbel naar haar werken. Schenk in de drinkbeker waarin zij voor anderen ingeschonken heeft, voor haar het dubbele in.

 

Op deze manier wordt Babylon geoordeeld/vergolden. Babylon staat hier voor de onrecht van mensen die ten koste van anderen zichzelf hebben verhoogd. God neemt dus geen halve maatregelen. Hij rekent voor eens en altijd af met al het kwaad, al het onrecht.

 

We zien om ons heen het onrecht gebeuren. En soms wordt er tegen opgetreden of een poging gedaan om het aan de kaak te stellen. Mensen protesteren tegen bonussen van topbestuurders terwijl werknemers in lagere rangen niet meer kunnen verdienen of zelfs moeten inleveren. Het protest of de opstand tegen onrecht ziet er vaak uit alsof het niets uithaalt. De macht van het onrecht lijkt vaak te groot. Maar dan laat het beeld uit Openbaring zien dat God oordeelt over alle onrecht en het vernietigt. God zet een duidelijke streep voor onrecht; tot hier en niet verder.

 

Als je middenin het onrecht leeft is geeft dit hoop! Het oordeel ziet er verschrikkelijk uit, maar het is goed nieuws voor hen die onrecht is aangedaan. Johannes zat op het eiland Patmos vanwege onrecht dat in de wereld gedaan werd. Christenen werden vervolgd.

Deze afschrikwekkende beelden geven dus hoop!

 

Er zal ook worden afgerekend met het kwaad dat nu gedaan wordt

 • aan bevolking van Syrië,
 • Christenen in Kenia en Nigeria (en andere delen van de wereld),
 • mensen die niet veilig zijn in eigen huis,
 • aan vluchtelingen die geen veilig onderkomen vinden in ons land (illigalenkwestie)

 

Midden tussen deze afschrikwekkende beelden:

 

 • Een grote witte troon
 • Boek van het leven

 

Tussen het geweld staat een grote witte troon. Op die grote witte troon zit God. Hij oordeelt rechtvaardig. Die troon laat zien dat God boven het onrecht staat. Dat Hij de zekerheid is dat er afgerekend wordt met onrecht.

 

Bij het oordeel over het onrecht hoort ook het boek van leven. Iedereen die daarin geschreven staat, hoort bij God en zal leven.

 

Hoe gaat het verder? Zie ik maak alle dingen nieuw

 

21:1 Toen zag ik een nieuwe hemel en nieuwe aarde. De hemel en de aarde van vroeger waren verdwenen, en ook de zee was niet meer. Ik zag uit de hemel een heilige stad naar beneden komen, het nieuwe Jeruzalem. Die stad kwam bij God vandaan. Ze leek op een bruid die zich mooi gemaakt heeft voor haar bruidegom. Uit de richting van de troon hoorde ik een luide stem, die zei: Nu is God zelf op aarde. Vanaf nu zal Hij bij de mensen wonen. De mensen zullen Zijn volk zijn, en Hij zal hun God zijn. Hij zal al hun tranen drogen. Niemand zal meer sterven, en er zal geen verdriet en geen pijn meer zijn. Want alles van vroeger is verdwenen.

 

Beelden die gebruikt worden:

 

 • nieuwe hemel en een nieuwe aarde
 • nieuwe Jeruzalem (neerdalen van God uit de hemel
 • God zal alle tranen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn.
 • eerste hemel en aarde waren voorbijgegaan (gaan om het volgende te laten komen) Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.
 • Hij die op de troon zat zei: zie Ik maak alle dingen nieuw.

 

De eerste dingen zijn voorbijgegaan. Uit HSV

 

Een nieuwe orde, een nieuw geslacht, een nieuwe tijd, een nieuwe wereld. Zoals het er eerder aan toe ging (met alle onrecht, pijn, verdriet, etc.) zo zal het niet meer zijn.

Maar hoe zal het dan wel zijn? Hoe ziet de nieuwe wereld van God er uit?

 

Een stad/Nieuwe Jeruzalem/Nieuwe hemel en nieuwe aarde/neerdalen bij God vandaan

 

 • Heilige stad, het nieuwe Jeruzalem
 • Bij God vandaan
 • Gereedgemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is
 • Grote stad
 • Zij had de heerlijkheid van God
 • Haar uitstraling was als een zeer kostbare edelsteen, als een kristalheldere steen jaspis

 

Verdere beschrijving van de stad: fundamenten en poorten en straten.

 

23 En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen want de heerlijkheid van God verlicht haar, en het Lam is haar lamp.

24 En de naties die zalig worden, zullen in haar licht wandelen en de koningen van de aarde brengen hun heerlijkheid en eer erin.

 

God maakt een nieuwe wereld. Een fysieke, concrete, reële wereld waarop geleefd wordt. En hoe er geleefd wordt, wordt duidelijk uit de beschrijving in de openbaring. De stad die neerdaalt bij God vandaan, sierlijk gemaakt als een bruid voor haar man. Dit is een beschrijving van de Kerk die door God mooi, zuiver, puur, goed gemaakt is. Een beschrijving van de kwaliteit van leven in die stad.

 

En de mensen komen uit alle hoeken van de aarde samen. Een vertaling zegt dat de natiën hun heerlijkheid en glorie de stad in brengen. Het is alsof er een parade laten zien wordt zoals bij de Olympische spelen. Alle landen sturen vertegenwoordigers met hun vlag in één grote optocht. Al die landen zullen vertegenwoordigd zijn in die geweldige stad, in die nieuwe wereld als één volk. En ze brengen allemaal hun heerlijkheid en eer in de stad.
Zo kijkt God tegen de internationale gemeenschap aan. Waar wij denken aan moeilijkheden (illigalenkwestie) en onderlinge verschillen, ziet God heerlijkheid en eer die samengebracht wordt in één stad.

 

Wat betekent dit voor ons op dit moment?

 

Jezus komt weer voor een sierlijke bruid. De kwaliteit van leven op die nieuwe aarde moet terug te vinden zijn in de kerk. In ons. De kerk die een uitstraling heeft als die van een edelsteen. Omdat wij een nieuw hart hebben, kunnen wij de wil van God kennen en doen. Alles wat we doen, zeggen, laten, en niet zeggen, wordt gemotiveerd door dit beeld, de zuivere en sierlijke bruid.
Waar God een punt van maakt; gastvrijheid bieden aan de vreemden en opkomen voor de zwakken, opstaan tegen onrecht, daar moet de kerk dus ook een punt van maken. Hoe is dat in jouw leven? Hoe is dat bij ons?

 

 

Geen Tempel

 

Op de eerdere puzzelstukjes zagen we dat God in een tempel was en zo bij Zijn volk. Het volk moest naar de tempel om daar indirect God te ontmoeten.

 

In deze stad is geen tempel. En dat terwijl God beloofd had dat Hij een nieuwe tempel zou geven. Een tempel die voor eeuwig zou blijven.

 

Maar er is geen tempel nodig. Want God Zelf is bij Zijn volk. Hij Zelf is voor hen een tempel.

 

22 Ik zag geen tempel in haar, want de Heer, de Almachtige God, is haar tempel, en het Lam.

We zullen God in Zijn gezicht gaan kijken. Alsof God één van ons is, woont Hij bij ons en wij bij Hem.

 

En zelfs in onze onvolmaakte wereld is dit al realiteit geworden voor ons. God is bij ons, Hij woont in ons. We zien niet Zijn gezicht, maar wel Zijn aanwezigheid. Wat betekent dat voor ons leven nu, hier in Groningen?

 

Koningen/Koning/Troon

 

22:3 En de troon van God en van het Lam zal daar zijn, en Zijn dienstknechten zullen Hem dienen, en zullen Zijn gezicht zien.

En zij zullen als koningen regeren voor eeuwig.

 

God had koningen aangesteld om vrede en voorspoed te brengen. Koningen die namens God het volk leidden. Die onvolmaakte koningen met hun beperkingen waren een verwijzing naar de volmaakte Koning Jezus met wie wij zullen regeren als koningen voor eeuwig.

 

Ook hier weer: wat is de betekenis hiervan voor ons, nu, hier in Groningen? Zorg voor voorspoed, vrede en sta op tegen onrecht in de stad.

 

 

Voor wie is deze nieuwe wereld?

 

22:17 En de Geest en de Bruid zeggen: Kom! En laat hij die het hoort, zeggen: kom! En laat hij die dorst heeft, komen; en laat hij die wil, het water van leven nemen, voor niets.

 

Jezus nodigt uit. Iedereen die dorst heeft, iedereen die wil. Kom en neem voor niets.

 

Deze nieuwe wereld is voor dus voor mensen die dorst hebben.

Wachten we verder af tot deze dingen gaan gebeuren? Nee, want de bruid zegt ook: Kom! Jezus nodigt iedereen uit die dorst heeft, de kerk doet zoals Jezus en zegt tegen iedereen die dorst heeft: Kom en neem het levende water, voor niets.

 

Dus het is aan ons om mensen zonder hoop, hoop te geven (want Jezus komt weer), mensen met dorst uit te nodigen om te komen drinken, voor niets. Hoe ziet dat eruit? Voor iedereen verschillend. Maar wel concreet, niet vaag, geen loze woorden. Hoop geven door mensen uit te nodigen in ons leven met elkaar, waar we iets laten zien van die nieuwe wereld.