Hoop is hier

Teun’s preek van de familiedienst van 1e Paasdag in met audio, video en tekst!

 

Pasen 2015 – Hoop is hier!

Intro

Series volwassenen en kinderen:

Big picture: het Koninkrijk van God  & Kidspraise – Het Plan van God: Zoveel mogelijk mensen verzamelen die van Hem houden en van elkaar. Hoe komen we erachter wat het plan van God is? Door in de bijbel te lezen (bijbel = Gods Woord).

 

Door de bijbel heen, het plan van God. God is bezig om Zijn koninkrijk zichtbaar te maken.

het Koninkrijk van God In de bijbel zien we het verhaal verteld van Gods volk op Gods plaats onder Gods regering en Gods zegen.

 

Deel I – Wanhoop: Is dit het einde?!

Het verhaal van het plan van God begint bij de schepping. Alles is goed gemaakt. God is bij de mens en de mens

 

Maar de mensen kiezen ervoor om niet met God te willen leven. Ze willen hun eigen gang gaan. Ze willen niet God dienen, maar zelf god zijn.

 

De rest van de bijbel laat zien hoe God doorgaat met Zijn plan. Hoe Hij bezig is om Zijn koninkrijk te herstellen. Hij gebruikt daar verschillende mensen voor, maar telkens komt het er weer op neer dat de mensen ongehoorzaam zijn aan God, dat ze niet luisteren naar wat God wil. We zien dus dat herstel niet door de mens kan komen, maar dat God het zelf moet doen. Daarom stuurt God Zijn Zoon.

Jezus is Gods Zoon. Hij leeft perfect. Hij zondigt niet, Hij geneest mensen, doet wonderen. Hij laat daarmee zien dat Hij de Zoon van God is en dat Hij degene is die redding komt brengen.

 

Op een dag komt Jezus in Jeruzalem en de mensen zien Hem als de nieuwe Koning. Ze zien dat Hij de redder is die hen komt helpen. Ze zien dat Jezus de Koning is van het Koninkrijk van God.

 

Maar dan..

 

Het kruis.

 

Twijfel, ontreddering, wanhoop, verdriet, niet snappen, Hij was toch de Koning? Negatieve emoties.

 

Wonderen, zoon van God. Vervulling van de belofte aan Abram. Intocht in Jeruzalem. Maar toen ging Hij toch gewoon dood. 

 

Het kruis.

 

Er waren mensen in die tijd die gezien hebben hoe het afgelopen is met Jezus. Ze hadden een tijd met Jezus opgetrokken. Veel van Hem geleerd, veel van Hem gezien. Het ene was nog meer bijzonder dan het andere. Wonderen, belangrijke dingen die Hij hen verteld had over het plan van God. Op een dag liepen ze met Jezus mee in een geweldige optocht door Jeruzalem. Ze werden aangemoedigd en toegezongen door de mensen alsof Jezus de nieuwe koning zou zijn. Dat geloofden ze!

En toe zagen ze dat Hij opgepakt werd, gevangen genomen als een misdadiger. Onterecht werd Hij veroordeeld. Het volk wilde dat Jezus gedood zou worden. De rechter wilde het niet, maar hij ging mee in de wens van het volk, omdat hij bang voor ze was. Hij veroordeelde Jezus tot een verschrikkelijke straf; de dood aan het kruis. Een meer verschrikkelijke dood kan je je niet voorstellen. Daar hing hij, onze Jezus, onze koning, aan het kruis. En toen was Hij dood.

 

In de bijbel staat een verhaal over twee mannen die onderweg zijn naar een dorpje. Zij zijn van die mannen die met Jezus hebben opgetrokken. Nu Jezus dood is, twijfelen ze over wat ze van Hem moeten geloven. We hebben een filmpje gevonden van het gesprek dat die mannen hadden nadat Jezus aan het kruis gestorven was.

FILM –HOOP IS HIER I

Deel II – Het kruis centraal

Is dit het einde? 

 

Kidspraise -> hoe weten we wat Gods plan is? Door in de bijbel te lezen.

 

Jezus had het al gezegd en zoals in de profetieën al wordt geschreven: Jezus moest lijden en sterven.

 

Jesaja 53


Gods dienaar heeft pijn gehad, Hij heeft voor ons geleden.
Hij heeft onze ziektes en pijn gedragen.
Wij dachten dat God zijn dienaar liet lijden om Hem te straffen.
Maar God heeft Hem gestraft voor ons.
Gods dienaar is mishandeld voor onze fouten, hij is gedood voor onze zonden.
Want wij luisterden niet meer naar God, we leken wel verdwaalde schapen.
En Gods dienaar moest onze schuld dragen.
Omdat hij gestraft werd, hebben wij nu vrede.
Omdat Hij geslagen is, zijn wij genezen.

 

Want de Heer wilde dat zijn dienaar zou lijden.
Zijn dienaar moest gedood worden.
Hij moest zijn leven geven om de schuld van de mensen te dragen.

 

Het kruis was nodig om de mens te bevrijden van de schuld. 

 

Het kruis: redding door plaatsvervanging.

 

Het kruis is de manier waarop het koninkrijk van God werkelijkheid is geworden voor ons. De straf die voor ons bestemd was, heeft God op zijn zoon gelegd. De zonde van alle mensen is rechtvaardig veroordeeld aan het kruis en de straf daarvoor heeft Jezus als plaatsvervanger voor ons gedragen. 

 

Familiedienst: God is de bedenker van familie. God die Zijn Zoon offert. Niet zomaar, zonder slag of stoot, geen gemakkelijke opgave (doen we wel even), niet aan voorbij gaan. Geen vader zal zijn zoon zo opgeven. Perfecte relatie, verbroken om ons vrij te maken. Niet onder woorden te brengen. Het heeft Hem alles gekost.

Perspectief vanuit de Zoon: verschrikkelijk! Verlaten worden door je vader.
Perspectief vanuit de Vader: verschrikkelijk! Je zoon zien lijden.

Is dit het einde? 

 

Het kruis betekent het einde. Het einde van een perfect geleefd leven. Maar ook het einde van onze zonden. Voor eens en voor altijd is er afgerekend met onze fouten.
 

FILM – HOOP IS HIER II

Deel III – Hij is opgestaan! Hij leeft! Hoop is hier!

Oké, de dood van Jezus was dus nodig en het was al gepland. Maar waarom dan zo blij doen? Het betekent wel het einde van Zijn leven. En de manier waarop is ook zo gruwelijk!
Met de kidsclub wordt zelfs het kruis versierd met blaadjes waarop geschreven staat waarvoor de kinderen God dankbaar zijn! Waarom zou je dat doen als je weet dat Jezus op die manier gestorven is?!

Wat betekent Pasen voor ons?

Jezus is opgestaan. Nieuw leven. Met zijn dood heeft hij plaatsvervangend geleden voor ons. De zonden zijn door Hem gedragen aan het kruis.

Nieuwe mens: Doordat God  Jezus heeft laten opstaan uit de dood, heeft Hij nieuw leven ontvangen. Hij is de eerste van een nieuw geslacht. Door de opstanding uit de dood is een nieuwe mens gemaakt. Een mens die in staat is om God te dienen. Iedereen die gelooft dat Jezus voor hem gestorven is en opgestaan, krijgt ook een nieuw hart. Een hart dat in staat is om God te dienen.

Nieuw volk: Jezus is gestorven en heeft de zonden van alle mensen weggenomen. Door Zijn opstanding is Hij het begin van een nieuw volk. Een volk van God, waar God in hun midden wil zijn. Iedereen die gelooft in Jezus hoort bij dat nieuwe volk.

Familiedienst!: God is de bedenker van familie. God had afstand genomen van Zijn Zoon, toen Hij stierf voor onze zonden. God heeft laten zien dat Hij Jezus niet heeft verlaten, door Hem uit de dood te laten opstaan. God heeft Jezus weer levend gemaakt en daarmee laten zien dat Jezus Zijn Zoon is. Iedereen die geloofd dat Jezus de Zoon van God is, krijgt alles wat Jezus ook van God heeft gekregen. Door Jezus’ dood en opstanding worden we dus deel van Gods familie. God wordt onze Vader, Jezus onze broer. In de Kerk zien we onze andere broers en zussen.
In het gezin -> niet algemeen, maar persoonlijk!

FILM – HOOP IS HIER III

Efeze 1

Al voordat de wereld gemaakt werd, koos God ons uit om bij Christus te horen. Daardoor kunnen wij als heilige en volmaakte mensen voor Gods troon staan. God houdt van ons. Daarom heeft Hij ons uitgekozen om Zijn kinderen te zijn. Hij heeft Jezus Christus naar de wereld gestuurd om ons bij Hem te brengen. Dat is wat God wilde.
God heeft laten zien dat Hij goed voor ons is. Hij stuurde Christus naar ons toe, Zijn Zoon, van Wie Hij zo veel houdt. Hij liet Christus voor ons sterven. Zo groot was Gods goedheid voor ons. Door de dood van Christus zijn onze zonden vergeven, en zijn we bevrijd van onze schuld. Laten we God voor Zijn goedheid danken!
Ja, God is goed voor ons geweest. Want Hij heeft ons wijsheid en inzicht gegeven. Met die wijsheid en dat inzicht kunnen wij Zijn geheime plan begrijpen. Want God had besloten om Zijn plan aan ons bekend te maken:  Hij wilde dat de hemel en de aarde door Christus weer een eenheid zouden worden. Dat plan is uitgevoerd toen het juiste moment gekomen was. Christus heerst nu over alles.

Getuigen: Door de opstanding van Jezus hebben wij een nieuw hart ontvangen en horen bij een nieuw volk. We zijn in staat gesteld om God te dienen. En God wil niet beperken tot een kleine groep mensen, maar heel de schepping wil hij verzamelen om Hem te dienen. Daarvoor gebruikt Hij dat nieuwe volk, mensen met een nieuw hart.

Getuigen van nieuw leven, bij God kunnen horen, bij Zijn volk kunnen horen, van hoop. Hoop is hier! Want Jezus is opgestaan, Hij leeft!

Amen