Karakter: Geloof

Vorige week begonnen.

Petrus – volgeling en vriend van Jezus – zijn laatste woorden aan de kerk richt.

Werk aan je karakter

2 Petrus 1 – werken aan je karakter een natuurlijk gevolg is van wat God gegeven heeft en wat Hij beloofd heeft.

Deelgenoot geworden van het volmaakte karakter van God.

Ook heeft God ons beloofd dat we een nieuwe wereld in zullen gaan waar we Zijn karakter volledig (in alle volheid) zullen zien/ervaren/meemaken.

Sterke bewoordingen op om ons in te zetten, erop toe te leggen, met alle inzet te beijveren, om te groeien in ons karakter.

Moet ik het zelf doen? Op eigen kracht?

In genade (onverdiend, zonder tegenprestatie, zonder dat wij er iets van konden verdienen)

Het goede doen is daarom nooit een tegenstelling met genade, maar juist de uitwerking van genade.

 

Waarom met Geloof beginnen?

Geloof is als de as in het wiel. Geloof zet alles in beweging.

Zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Geloof is dus het begin van groeien in karakter.

Want: Zonder vertrouwen is het onmogelijk om met Hem relatie aan te gaan om aan je karakter dat Hem eer geeft.

Zonder geloof -> tjakka! Zelf doen/eigen kracht

Geloof is nodig om alle andere eigenschappen aan te vuren en inhoud te geven.

 

Wat is geloof? Wat is het niet?

Voorbeeld iemand die ik laatst sprak: Ik geloof niet, want ik geloof ook niet in sprookjes.

Geloof is dan een idee, zoals geloof in marsmannetjes.

Geloof waar de bijbel het over heeft = vertrouwen

We geloven niet een abstract idee, mooi bedacht verhaal of filosofie, maar een persoon.

Geloof wordt door het vertrouwen heel concreet en alledaags zichtbaar omdat vertrouwen zichtbaar wordt als je het doet. Vertrouwen is actief, vertrouwen is een werkwoord, vertrouwen moet je doen.

 

voorbeeld voor geloof wordt in de bijbel veel verwezen naar Abraham

vader van alle gelovigen

opdracht van God om uit zijn land te gaan, weg van zijn familie om op weg te gaan naar een land dat God hem zal wijzen. Abraham gaat.

Het vertrouwen van Abraham wordt zichtbaar en concreet door de stappen die hij zet. Door zijn spullen te pakken, zijn vrouw in te lichten en op weg te gaan, laat hij zien dat hij gelooft in God. 

In het land dat God hem beloofd heeft aangekomen krijgt Abraham een nieuwe belofte. God spreekt tegen Abraham:

“Toen verscheen de Heer aan Abram en zei: Aan uw nageslacht zal ik dit land geven.

God laat Abram naar de sterren kijken. Zo groot maak ik jouw nageslacht.

Heer, wat zult U mij dan geven, aangezien ik kinderloos dood ga?

Abraham roept zijn frustratie uit naar God. Hier lees je makkelijk overheen

Cultuur waar familie en nageslacht erg belangrijk is!

Geloof wordt niet bepaald en afgemeten aan de uitkomst, maar geloof komt tot uiting juist in de moeilijke dingen van het leven.

 

Jezus – op weg naar het kruis. Wist wat er zou komen. Angst. Vertrouwen op God, niet wat ik wil, maar wat u wilt..

voorbijgangers: “jij hebt op God vertrouwd, maar Hij is je nu niet zo goed gezind hè?!”

Geloof is geen enthousiasme of fantasie, maar realisme. Iemand die gelooft in God is realistisch over de wereld waarin we leven met alle moeilijkheden die er bij horen, maar is ook realistisch over degene in Wie wij geloven. Realistisch over God zijn en Hem vertrouwen uit zich in:

  • Gebed (Heer U bent genoeg, wij hebben genoeg van de gebrokenheid in de wereld)
  • Zorgen voor elkaar, omzien, bidden
  • Omzien naar de mensen om ons heen, wezen, weduwen

 

Bij geloof hoort onderzoek

2 Petrus 1:16 wij zijn geen kunstig bedachte verzinsels gevolgd, toen wij u de kracht en de komst van onze heer Jezus Christus bekendmaakten, maar wij zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit.

In de hele bijbel zien we dit soort onderzoek terug. In de geslachtsregisters in de ooggetuigenverslagen, ‘het is geschreven’. Zoek het maar uit!

Abraham: “hoe kan ik weten dat ik dit land van u krijg?”.

Eigen voorbeeld van onderzoek: 20 jaar, leven = leeg, geen doel, geen leuk werk, geen vriendin -> op onderzoek: de bijbel

Nooit uitgeleerd over God, over Zijn karakter.

Belangrijk om met elkaar de bijbel te lezen en te onderzoeken wie God is, wat Hij gezegd heeft én hoe wij het kunnen geloven (in vertrouwen kunnen toepassen).

 

Geloof doen we met elkaar (met gelovigen, van alle tijden en plaatsen)

Geloof = Verder kijken dan je neus lang is

kijken naar het hele plan van God. Wat doet hij in het leven van andere mensen om ons heen? We hebben elkaar nodig om te blijven vertrouwen.

God wijst op Zijn plan en dat het niet alleen beperkt blijft tot Abraham.

Toen Abraham 99 jaar oud was, verscheen de Heer aan Abram en zei tegen hem: Ik ben God, de Almachtige! Wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. Ik zal mijn verbond sluiten tussen Mij en u, en u uitermate talrijk maken. Toen wierp Abram zich met het gezicht ter aarde en God sprak met hem: Wat Mij betreft, zie, Mijn verbond is met u! U zult vader worden van veel volken. U zult niet meer Abram heten, maar uw naam zal Abraham zijn, want Ik zal u vader van veel volken maken. Ik zal u uitermate vruchtbaar maken: Ik zal u tot volken maken en er zullen koningen uit u voortkomen. Ik zal Mijn verbond maken tussen Mij, u en uw nageslacht na u, al hun generaties door, tot een eeuwig verbond, om voor u tot een God te zijn, en voor uw nageslacht na u.

Moeilijk voor individualistische Nederlanders. Zo gewend om zelf dingen te doen, wat is God in mijn leven aan het doen -> maar GODS EEUWIGE PLAN

 

Geloof en genade gaan hand in hand

Na geboorte van Ismaël (geboorte niet uit geloof, maar eigen proberen/kracht)

Almachtige

Onvolmaakte geloof van Abraham.

God komt niet met oordeel, maar met genade.

in genade nieuw vertrouwen -> want ik ben de Almachtige

 

Groeien in geloof (Conclusie)

Uit genade

Uit genade geloof gekregen, uit genade vasthouden

Met elkaar!

Met elkaar zien we meer, ontdekken we meer. Deel je leven met elkaar. Deel in de opvoeding van je kinderen, in je relatie met elkaar, je werk. Bespreek hoe je in geloof al deze dingen kunt doen.

Kijken naar Gods plan

Niet op de vierkante cm, maar door de hele geschiedenis heen laat God zien wie Hij is.

Toeleggen/inzet

Jezus heeft alles gegeven om ons geloof te geven. Zet je in om stappen in geloof te zetten, stappen die passen bij het karakter van God. Welke kleine stap kun jij zetten?

Gebed

Gebed is de uiting van geloof. Zoek elkaar op om samen te bidden. Bidden is niet eenvoudig. We hebben elkaar en de Heilige Geest nodig. Welke kleine stap kun je zetten om gebed een groter onderdeel te laten zijn van jullie leven?

Jezus is de voleinder/voltooier en grondlegger/leidsman van ons geloof.

Ons geloof is niet volmaakt. Het vertrouwen van Jezus wel. Hij wil ons helpen om te groeien in geloof. Vertrouw er op dat het vertrouwen van Jezus ons wordt aangerekend als rechtvaardigheid.