Kerstnachtdienst

1 Het volk dat in duisternis wandelt, ziet een schitterend licht,

Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood,  over hen zal een licht schijnen.

 

5 Want: Een kind is geboren, voor ons!

een zoon is gegeven, aan ons!

de heerschappij rust op zijn schouders.

Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman,

Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst.

6 Groot is zijn heerschappij,

aan zijn vrede zal geen einde komen.

 

 

(Out of the Shadows, Lesley Oldaker, olieverf)

Deze woorden werden bijna 3000 jaar geleden gesproken door de profeet Jesaja aan het volk Israël.

Tot op de dag van vandaag worden ze gelezen rondom of tijdens Kerst, want daar gaan ze over.

 

Binnenin het land is het donker door onderlinge verdeeldheid, door hebzucht en geldzucht, onderdrukking en onrecht dat de mensen elkaar aandoen…

Van buiten hangt als een schaduw de dreiging van oorlog en overheersing door vreemde volken over hun. 

Tot zover zijn ze nog buiten schot gebleven, maar het zal niet lang meer duren of ook zij zijn aan de beurt…

 

Het duister waarin ze wandelen is niet alleen maatschappelijke- en politieke onrust, maar het is vooral ook geestelijk donker…

Aan de oppervlakte ziet alles er mooi uit, maar de werkelijkheid is leeg

Mensen denken rijk te zijn, maar in werkelijkheid zijn ze arm. “Horend doof en ziende blind…”

 

Om de vrede te bewaren sloten ze verdragen met andere landen, in ruil daarvoor moesten ze af en toe wel een oogje dichtknijpen als het ging om principiële zaken…

Om de economie op peil te houden, raadpleegden ze mediums die naar de sterren keken of doden raadpleegden

Jullie echte vrede en veiligheid, nl. dat jullie God kennen, hebben jullie ingeruild voor onbetrouwbare, “valse” goden…, zegt Jesaja

 

Toen ik dat las, dacht ik: dit had hij ook in 2016 tegen ons kunnen zeggen. Alleen hadden zij geen Zwarte Piet-probleem…

Maar net als wij maakten ze zich zorgen over de toekomst en zochten ze naar een uitweg, naar richting voor de toekomst

 

 

(lowlight foto met light painting van nynja68)

Licht is uitzicht en uitkomst in het donker: Hoop!

Er is niets erger dan leven zonder hoop, zonder goede verwachting…

 

Laatst probeerde ik voor een goede zaak mensen op de been te brengen. En zo sprak ik met iemand, en hij zei tegen mij: “Ik zou graag iets willen doen, maar ik denk gewoon dat het geen enkele zin heeft”

Dus ik zei: “maar je kunt zoveel doen, alle kleine beetjes helpen, samen staan we sterk!”.

Maar hij zei: “sorry, ik wil wel, maar ze luisteren toch niet, het heeft geen zin…”

En het trof mij dat er tegenover mij iemand zat die geen enkele verwachting meer had,

en geen hoop meer had dat wat hij deed zin heeft of er ook maar iets toe doet…

 

Hoop betekent dat de dingen die we vandaag doen, er toe doen…

Niet omdat vandaag alles goed komt, maar omdat we de verwachting hebben dat er ooit een dag zal komen waarop alles wel goed komt…

 

De profeet Jesaja hield niet alleen een spiegel voor, maar ook Hoop. En daarom doet vandaag er toe!

“Stop vandaag met kwaad doen, Leer vandaag goed te doen, Zoek vandaag gerechtigheid, Verzet je vandaag tegen onderdrukking, Breng vandaag recht aan wezen en pleit voor de weduwe”

Of…Geef geld aan de Beschermde Wieg…Vandaag…

 

(Street Light, Kevin Peterson, olieverf)

Vandaag is het Kerst en vieren we dat God zijn Licht heeft laten schijnen in onze duisternis:

daarom is er Hoop!

Vandaag vieren we dat God Leven aan ons heeft gegeven, een kind: Jezus!

 

5 Want: Een kind is geboren, voor ons!

een zoon is gegeven, aan ons!

de heerschappij rust op zijn schouders.

Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman,

Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst.

6 Groot is zijn heerschappij,

aan de vrede zal geen einde komen.

 

De Koning die God stuurt is  niet iemand die een Goede Toekomst brengt:…

…door populistische of pragmatische praatjes, maar iemand die met Wijsheid en Rechtvaardigheid Regeert

…of door de ene groepering tegen de ander op te zetten. Nee, deze Jezus, is een Eeuwige Vader, iemand die mensen met elkaar verbindt, een Vredevorst

…of door anderen de schuld te geven, maar Hij zal zelf, als een echte Held, alle schuld en al het onrecht op zich nemen door te sterven aan een kruis…

 

Dat vieren we op Goede Vrijdag, en we noemen het Goede Vrijdag, omdat God die meest donkere dag gemaakt tot een dag van Hoop door Jezus uit de dood op te wekken. (Dat vieren we met Pasen!)

De dood is het moment waarop het licht definitief uitgaat, waarin alle hoop weg is, maar als christenen geloven we dat God de dood heeft overwonnen en daarom is er altijd hoop!  Hoe donker het ook is!

 

Met Kerst vieren we niet alleen dat Jezus geboren is 2000 jaar geleden,

maar we kijken ook uit naar de dag dat Jezus weer terug komt en zijn Licht voor altijd zal laten schijnen.

 

“Op die dag zal Jezus alle tranen uit onze ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.’

…Er zal geen nacht meer zijn en het licht van een lamp of het licht van de zon zal niet meer nodig zijn, want God zelf zal ons licht zijn. (vrij naar Openbaring 21)

 

Met die verwachting wil jullie allemaal een hele goede Kerst toewensen!