Liefde/Love

Emmanuel legt de kenmerken van God’s liefde uit aan de hand van 4 afbeeldingen.

De outline/presentatie is hier te downloaden.

Liefde / Love

• Geroepen om lief te hebben: God, elkaar, naaste/buur, vreemdeling, vijanden! (mv)
• Joh. 13 hieraan zullen alle mensen weten dat jullie mijn volgelingen zijn …?
• 1 Joh. 3 Wij weten dat we van de dood naar het leven zijn overgegaan doordat?
• Love is a great idea, until…

 

What is love…? (baby don’t hurt me)


• Wiki: Løve is een plaats in de Denemarken
• “Love is like a fever that comes and goes quite
independently of the will”
• “Sterk gevoel van affectie en zorg voor de ander:
aantrekkingskracht die gepaard gaat met
seksuele gevoelens”


• In ons cultuur vooral gevoel en romantiek
• Niet onze cultuur, woordenboeken of internet moeten bepalen wat liefde is, maar
• Gods liefde is het voorbeeld voor hoe wij elkaar moeten liefhebben als kerk
• Hoe weten we nu wat Gods liefde is? Gods daden in de geschiedenis (GV)
• Gods liefde voor zijn volk Israel, de kerk, Jezus, verloren mensen, de schepping
• 4 elementen die Gods liefde kenmerken, schaamteloos gestolen van Scot McKnight

 

 

• Eerste element: Wat zie je? woestijn…
• 4×4 – moeilijke omstandigheden, spullen bovenop, aanhangen, flink te verduren
• Rugged commitment – stevige toewijding
• Gods liefde – geen goed gevoel, maar “verbond” – overal in de Bijbel uit Gods liefde zich doordat Hij een verbond sluit (zich verbinden aan)
• God vastberaden, Toen wij nog zondaars waren, legde Jezus leven af.
• “Draag elkaars lasten” – stevige schouders

150816-2

 

 

 

 

 

 

 

Let’s Hangout!

• Stevige toewijding om “Met” ons te zijn
• Mozes: God reist letterlijk met zijn volk mee (wolk/vuur) (ongekend voor een god!)
• Belofte, steeds weer:”Ik zal jullie God zijn en jullie mijn volk” (ontrouw!)
• Jezus: niet van een afstand, maar “zijn naam zal zijn Immanuel” – God-met-ons
• Jezus stuurt de Heilige Geest die altijd bij ons is
• “Verzuim de onderlinge samenkomsten niet” – geen regelzucht, maar praktische noodzaak!

150816-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Stevige toewijding om “Voor” (pro) ons te zijn
• Jer. 29 Want Ik weet, welke plannen ik voor jullie heb… plannen van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven. (belofte volk ballingschap 70)
• Rom. 8″Als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Zal Hij die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar Hem, omwille van ons, heeft prijsgegeven, ons met
Hem, niet alles geven?”
• Elkaar liefhebben = het beste voor hebben met elkaar.
• aan elkaars zijde – vertrouwen i.p.v. wantrouwen
• advocacy: the act of pleading for, supporting, or recommending; active espousal: actief bewogen, opkomen voor, belangen behartigen, ownership

150816-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Adam – 78 bergtoppen van Lake District in 24h hardlopen
• unto – naar: ergens naar toe (richting, einddoel, verandering/transformatie)
• Wat is dat? Op een dag zal Jezus komen om alles wat niet klopt in deze wereld recht te zetten en voor eeuwig uit te bannen (geen dood, geen oorlog, honger, misbruik,
ziekte, racisme, armoede…) – KONINKRIJK
• Wij zullen dat koninkrijk dat God voor de grondlegging van de wereld voor ons voorbereid heeft, beërven en voor eeuwig bij Hem zijn.
• God bereidt ons hier en nu al voor op koninkrijk – heiliging, elke dag meer veranderd naar Jezus voorbeeld
• Alles wat God doet is gericht (richting) op die eindbestemming: “Wij weten dat God alle dingen doet meewerken ten goede voor hen die Hem liefhebben” (Rom. 8:28)

 

Conclusie

1. Rugged commitment – stevige toewijding
2. ~to be with – met – presence
3. ~to be for – voor – advocacy
4. ~unto – naar – transformation

• Volgorde is belangrijk!
• Als we iemand de goede kant uit willen bewegen (4) maar die persoon heeft niet het idee dat we het beste voor haar willen
• Iemand weet pas dat je het beste met hem voorhebt, als je eerst genoeg tijd..
• Tijd, investeren, volharden, geduld – zonder rugged commitment (liefde!) gaat het niet werken