Pijlers – Volg Gods agenda

 

Hieronder vind je de vertaling van hoofdstuk 4 van het boek Missional Essentials, het is niet de outline van de preek. 

 

Les  4 – Volg Gods Agenda,

Het Koninkrijk Leven.

In deze les

Reflectie op les 3:             Gods Missie heeft een kerk 

Centrale thema:               Het Koninkrijk leven 

Bijbelse reflectie:              Matt. 6:25-33; Matt. 3:1-2; Matt. 4:17 

Lezen:                                   Herberekening – het Koninkrijk binnengaan 

Leesreflectie:                     Zijn wil wordt gedaan/zijn wil geschiede 

Missionaire actie:            Het zien van en reageren op Gods missionaire werk

 

Les 3: Gods missie heeft een kerk

1.       Deel in het kort hoe je de Missionaire actie van vorige week hebt uitgevoerd. Op welke manier heeft het jouw manier van denken verandert of beïnvloedt tijdens je normale week routine?

 

 

2.       Op welke manier heb je God aan het werk gezien gedurende de Missionaire actie? Wat heb je geleerd van de plaats en de manier waarop God aan het werk is?

 

 

3.       Wat heb je geleerd over je gaven en je mogelijkheden? Op welke plek en op welke manier denk je dat je met God zou kunnen samenwerken?

 

 

4.       Welke overdenkingen heb je ten opzichte van de andere verhalen die zijn verteld in de groep?
 

 

Een andere manier van leven

Jezus nodigt ons uit om ons leven te leven op een manier die wezenlijk verschilt van de wereld om ons heen, de wereld die Jezus niet volgt. Sommige mensen hebben dit de omgekeerde aard van het Koninkrijk van God genoemd. Jezus sprak vaak op een manier die tegen de stroom ingaan. Hij zei dat als we de eerste willen zijn, we dan de laatsten moeten zijn. Als we de belangrijkste willen zijn, dat we dan kiezen om de minste te zijn. Deze ideeën zien er fantastisch uit op papier, maar zijn erg moeilijk om te realiseren in het leven van alledag.  

 

1.       Deel je eerste gedachten over de omgekeerde aard van het koninkrijk van God. Praktisch: hoe ziet ‘de eerste moet laatste zijn’ eruit in het leven van alledag?

 

2.       Hoe zou je het beste kunnen beschrijven wat Gods koninkrijk binnengaan inhoudt? 

 

Lees  Matt. 6:25-33; Matt. 3:1-2; Matt. 4:17

1.       Lees Mattheüs 6:25-33. Op welke manier komt de mate waarin je je zorgen maakt, overeen met wat Jezus zegt in dit Bijbelgedeelte? In welke gebieden van je leven heb je op dit moment zorgen?
 

2.       Hoe zou je je leven kunnen veranderen als je eerst het koninkrijk van God zou gaan zoeken?
 

3.       Lees Mattheüs 3:1-2.Overdenk de zin ‘het koninkrijk van God is nabij.’ Wat houdt het in als iets nabij is? 
 

4.       Lees Mattheüs 4:17 .Uit deze tekstgedeelten zien we dat zowel Johannes de Doper als Jezus oproepen tot “Bekeer je, want het koninkrijk van God is nabij.” Wat betekent dit voor jou in dit specifieke moment of fase van je leven?

 

Herberekening: Gods Koninkrijk binnengaan

Zo nu en dan komt het voor dat we tijdens het rijden op een willekeurige weg ons realiseren dat we een afslag hebben gemist of al enige tijd in de verkeerde richting rijden. Misschien waren we even aan het bellen, gingen we helemaal op in een liedje op de radio of waren we verzonken in onze gedachten. Wat de reden ook is, we ontdekken op dat moment dat we de verkeerde kant opgaan. Misschien zien we een verkeersbord waardoor we opmerken dat we verkeerd zijn gereden, of is het de stem van de navigatie die ons zegt “keer om indien mogelijk” die gevolgd wordt door “Herberekening!” Misschien kijk je er van op als je zou weten dat de stem net zo goed zou kunnen roepen: “Bekeer je!”, want dat betekent ‘Keer om’.

 

Bekering. Het komt over als een tamelijk grimmig en streng woord – een woord dat niet gangbaar is in het hedendaags taalgebruik. Van de weinige keren dat we het woord tegenkomen, staat het meestal op een bumpersticker die ons waarschuwt dat we ons van de zonde moeten afhouden omdat we anders het vuur van de hel zullen zien, of van een straatpredikant die ons waarschuwt tegen het komende onheil voor de gehele mensheid. Maar als we naar de Evangeliën kijken, zien we dat Johannes de Doper en Jezus van alle woorden die ze potentieel konden kiezen, gekozen hebben voor het woord bekering als de eerste opdracht ten aanzien van de komst van Gods koninkrijk. Zowel Jezus als Johannes de Doper waarschuwen op indringende wijze de inwoners van de gehele regio van Galilea dat ze op de verkeerde weg zitten en direct moeten omdraaien.

 

Het koninkrijk van God is niet iets dat we bouwen of oprichten. Het is een rijk, een gebied – het gebied waar God regeert – dat we binnengaan en dat we ontvangen. Bijna elke plek in Gods koninkrijk waar we willen (of zouden moeten willen) binnengaan vraagt bekering van ons. Het verlangt dat we een ommekeer maken. Waar draaien we onze rug naartoe, waar keren we ons van af? En waar keren we ons naartoe, waar richten we ons op? In de eerste plaats keren we ons af van onze eigen wegen en manieren van regelen en controle. We keren ons af van onze eigen eisen om onze eigen weg te gaan en te verzamelen wat we maar kunnen voor onze egoïstische voorraad. We keren ons tot God, we richten ons tot Hem en zeggen vervolgens, U heeft het voor het zeggen in mijn leven. Wat u mij geeft is genoeg voor mij. Heer, als u wilt dat ik een promotie krijg of gezien word, dan kunt u dat regelen. Als we Gods rijk van vrede willen ervaren, dan moeten we vredestichters worden. Als we de wereld willen erven, dan vechten we er niet voor.  We leren zachtmoedigheid (Mattheüs 5:5). Als we in Gods rijk van barmhartigheid of genade willen leven, dan moeten we zelf barmhartig of genadig worden.

 

Het koninkrijk van Jezus is in haarscherpe tegenstelling met de koninkrijken van de mensheid (koninkrijken die gebouwd zijn en onderhouden worden door het verzamelen van meer en meer door middel van dwang en macht). Het koninkrijk van Jezus is gewaarmerkt, bevestigd en voortgezet door het gezag van liefde. De Jezus-achtige liefde doet afstand van rechten en privileges. Dit is de vertaling van het elke dag dragen van ons kruis.

Liefde is niet alleen maar een stapje terug of een geweldloze houding. Het houdt niet op bij “vergeld geen kwaad met kwaad.” Nee, de liefde gaat een stap vooruit en is proactief. Het zegt: “Beantwoord het kwaad met goedheid.” De zilveren regel is “Behandel een ander niet zoals je zelf ook niet behandeld zou willen worden.” De gouden regel – de regel van Jezus – is “Behandel de ander zoals je zelf behandeld wilt worden.” Dus vertelt Jezus zijn Joodse luisteraars dat wanneer een Romeinse officier op zijn wettelijk (onderdrukkend en moreel afschuwelijke) recht gaat staan om hen te dwingen zijn spullen één mijl (ong. 1,6 km) te laten dragen, dat zij dan met een glimlach diezelfde spullen ‘twee mijl moeten dragen’.

 

Het continue effect van Gods koninkrijk is dat het ons leven voortdurend op een heilige manier blijft verstoren. Het verstoort onze plannen en ideeën ten aanzien van onze levensbehoeften, maar ook ten aanzien van wie onze aandacht en toewijding waard zijn. Dit is het hart van dienstbaarheid in het koninkrijk van God. In ons geval is het zo dat we ons leven hebben overgedragen aan Jezus als onze Heer en Meester. De heerlijke ironie hiervan is dat wij in plaats van meer gebondenheid, tot het diepste niveau van vrijheid komen. Een gevolg wat we zelf nooit hadden kunnen bedenken. We zijn vrij van de oneindig terugkerende cyclus van proberen vooruit te komen. De geleerde Johannes Metz heeft gezegd:

 

“Het is niet een bevrijding van onze machteloosheid, maar van onze eigen vorm van overheersing. Het bevrijdt ons; niet van de positie dat we overheerst worden, maar dat we overheersen; niet van ons lijden, maar van onze apathie (lusteloosheid); niet van onze schuld, maar van onze onschuld (of beter gezegd: van onze valse indruk dat we onschuldig zijn) die het leven van overheersing sinds lange tijd door onze zielen heeft verspreid.”

 

We hoeven niet grote stukken in de Evangeliën te lezen om te zien dat Jezus klaarblijkelijk van zijn volgelingen verwacht dat ze in alle aspecten van de cultuur volledig actief blijven, maar dan wel met andere waarden en drijfveren. Henri Nouwen heeft gezegd:

 

“Het is belangrijk voor ons om te realiseren dat Jezus op geen enkele manier van ons verlangt om de veelzijdige wereld te verlaten. Sterker nog, hij wil dat we erin leven, maar dan wel grondig geworteld in het centrum van alle dingen. Jezus spreekt niet over een verandering in de dingen die we doen, een verandering in contacten, of zelfs van een verandering van tempo. Hij spreekt over een hartsverandering. Deze hartsverandering maakt alles anders, zelfs wanneer alle andere dingen hetzelfde lijken te blijven. Dit is de betekenis van ‘richt je hart in de eerste plaats op het koninkrijk… en alle andere dingen zullen je erbij gegeven worden.’ Wat telt is waar je hart naar uitgaat.”

 

Het is de verlossende, reddende, goedmakende natuur van het koninkrijk van God dat onze waarden en drijfveren vormgeeft. God wil dat wij kracht bezitten en uitoefenen, maar dan wel kracht van Hem en niet vanuit het vlees. Het verslag van Satans beproevingen van Jezus in de woestijn (Mattheüs 4:1-11) is een levendige illustratie van de motieven en werkwijze van Jezus en van het koninkrijk van God, totaal tegenovergesteld aan de motieven en werkwijze van het koninkrijk van duisternis. Satan probeert Jezus op drie manieren te verleiden:

 

VOEDSEL – datgene wat ons in leven houdt

De verleider probeert onze focus naar onszelf te verleggen als de enig betrouwbare verzorger van ons levensonderhoud. Jezus demonstreert de houding van degene die God volgt. Het is Gods woord dat de allesomvattende drager is van leven. Door ons te voeden aan het Woord en het Woord te gehoorzamen worden we volledig gevuld en gedragen in alle aspecten van ons leven.

 

VEILIGHEID & ZEKERHEID – wie en wat ons leven beheerst

Angst en zorgen staan bovenaan het lijstje van tactieken die de knechten van het koninkrijk van duisternis gebruiken om ons te beheersen. Jezus stond stevig in zijn geloof met een radicaal vertrouwen in de Hemelse Vader. Hij keek naar God als degene die zijn leven en bestemming bepaalde.

 

HEERLIJKHEID – onze bron van betekenis

Satan biedt Jezus de koninkrijken van de wereld aan op voorwaarde dat Jezus op zijn knieën zou gaan en Satan ging aanbidden. Dat aanbod staat nog steeds open voor ons allemaal. De waarheid over aanbidding is  dat wie of wat we aanbidden onze identiteit gaat vormen. Sommige mensen aanbidden mode, auto’s, een bepaalde levensstijl of grootte van woning. Ze willen geïdentificeerd of vereenzelvigd worden met een bepaald merk of status. De obsessie wordt afgoderij. Ware aanbidding van God houdt in dat onze identiteit van hem afkomstig is.

 

De verleidingen die Jezus in de woestijn overwon, geven een idee wat we continue kunnen verwachten tijdens de botsingen tussen de beide tegengestelde koninkrijken. Craig Van Gelder legt dit als volgt uit:

 

“De kinderen van het koninkrijk leven ook met een andere waarden. Ze laten zich leiden door een andere verwachtingen. En ze leven vanuit een andere bron van kracht. Deze gebeurtenis bevestigd het karakter van het koninkrijk van God. Degene die Jezus willen volgen moet zich realiseren dat ze terechtkomen in een kosmische strijd met de vijand, een strijd die ze alleen kunnen winnen met de kracht van de Geest.”

 

Ongetwijfeld lukt het velen van ons niet om blijvend bewust te zijn van de geestelijke strijd waarin we zijn verwikkeld als kinderen van het Licht. Het koninkrijk van de duisternis is net zo echt als de stoel waar je nu in zit. Het houdt niet op en zit niet stil. Je kracht van de Heer krijgen is niet alleen onze enige hoop voor overwinning; het is een zekere hoop voor overwinning. Gelukkig is de geloofsstrijd onze enige strijd. De rest van het gevecht is God zijn werk. Een levensstijl aanhouden waarbij we Gods agenda vooropstellen als nummer 1 is de eerste stap en alle volgende stappen in je missionaire reis. Als we hier en nu serieus omgaan met het binnengaan van het koninkrijk van God, dan stemmen we in met Gods voorwaarden en Gods voorkeuren.[1] Zoals  Nouwen zei: “Wat telt is waar je hart naar uitgaat.”

 

 

Zijn wil wordt gedaan

1.       Wat was jouw invulling van de betekenis van bekering voordat je het voorgaande stuk las? Wat hield die invulling in en wat heeft het je gebracht?
 

2.       Wat is jouw reactie op de citaat van Johannes Metz met betrekking tot ‘het vrij zijn van je eigen overheersing’? Pak het citaat erbij en deel je reactie met anderen.
 

3.       Op welke manieren hebben de eerder besproken drie gebieden van verleiding (voedsel, veiligheid & zekerheid en heerlijkheid) zeggenschap gehad in je leven?
 

4.       Hoe bewust ben je van de ‘geloofsstrijd’ die continue wordt uitgevochten als gevolg van Satan die je probeert te verleiden op de manieren zoals hij dat bij Jezus heeft geprobeerd?
 

5.       Hoe zou het eruit zien in je lokale gemeenschap of omgeving als jouw groep of kerk proactieve stappen zou zetten binnen het koninkrijk van de hemel?

 

Gods missie zien en hierop reageren

Houdt de komende week voortdurend  de volgende vragen in gedachten:

1.       Op welke gebieden moet ik mij bekeren om vat te kunnen krijgen op het koninkrijk van God? 
 

2.       Op welke manier kan ik vandaag de houding van een dienaar aannemen? Hoe kan ik in de situatie van het moment van dienst zijn?

 

Aan het einde van de week: Reflecteer op de afgelopen dag en stel je zelf de volgende vragen?

1.       Op welke manieren geloof ik dat Satan mij heeft verleid door middel van voedsel, veiligheid & zekerheid en het vinden van betekenis in de vorm van status? 

 

2.       Heb ik vandaag anderen behandeld zoals ik zelf behandeld zou willen worden? Hoe dan? 

 


[1]. Notitie vertaler: de schrijver maakt een alliteratie met de woorden ‘terms and turns’. Aangezien het thema gaat over Gods agenda is de vertaling die in deze gedachtelijn zit m.i. voorwaarden en voorkeuren om daarmee ook de bedoelde alliteratie te behouden.