Riem van de Waarheid

Deel 2 van de serie “Wapenuitrusting van God”.  
Teun preekt over de riem van de waarheid. 

 

Efeze 6:11 Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel.    11    Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel.
12 Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen.    12 Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden,   tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.
13 Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, om goed voorbereid stand te kunnen houden.    13 Neem daarom de   hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden.
14 Houd stand, met de waarheid als gordel om uw heupen,     14    Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, 

 

 

Inleiding

Vorige week zijn we begonnen met een serie over de geestelijke wapenrusting. Emmanuel heeft uitgelegd dat we als christenen te maken hebben met een strijd. Er wordt strijd gevoerd door satan om ons denken. Doormiddel van redeneringen en ideeën probeert satan het geweldige plan van God onderuit te halen. Maar God heeft ons een wapenrusting gegeven om de strijd aan te gaan. Een onderdeel van die wapenrusting is de riem van waarheid. Vandaag wil ik uitleggen wat de riem van de waarheid is.

Waarheid als onderdeel van de wapenrusting

De romeinse soldaat droeg een riem. Niet om z’n broek op te houden, maar om zijn wapens aan het hangen. Een romeins soldaat droeg twee zwaarden (een korte en een lange) en twee speren (een zware en een lichtere) bij zich. Die had hij niet los bij zich, maar die had hij aan zijn riem hangen. De riem was voor een Romeins soldaat een onmisbaar stuk in zijn wapenrusting.

Paulus gebruikt het beeld niet voor niets. Bekleed u met de hele wapenrusting!

Wat is waarheid?

Volgens Van Dale: het ware; overeenstemming van woorden met feiten

Realiteit is de basis voor waarheid.

Basis van waarheid is de realiteit. Het zijn de feiten die de grondslag vormen voor waarheid. Over die feiten hoeven we geen afspraken te maken, maar over de manier waarop we er naar kijken wel. Zo hebben we afgesproken dat we niet van de aarde afvallen het fenomeen zwaartekracht te noemen. De afspraak is de beschrijving van de realiteit. De feiten van de realiteit zijn er ook wel als we er geen afspraak over maken. Met andere woorden; we vallen niet van de aarde af als we niet hebben afgesproken hoe we het gaan zien of noemen.

Een ander voorbeeld:
Ik ben geboren op 5 februari 1982. Iemand kan dan zeggen dat het maar is hoe je er naar kijkt. Het hangt helemaal af van de soort jaartelling. Toch is het waarheid, want het maakt niet uit welke jaartelling je gebruikt, 5 februari 1982 van onze jaartelling staat voor een bepaald moment wat feitelijk gebeurd is. Vraag het anders maar aan m’n moeder, die weet hoe echt het was.

Als we uitspraken van waarheid doen, moeten we er dus voor zorgen dat ze kloppen met de realiteit.

Waarheid is geldig voor iedereen.

Zwaartekracht is hiervan een mooi voorbeeld. Of je het nu gelooft of niet, zwaartekracht geldt voor iedereen. De een zal zeggen dat hij op aarde blijft staan omdat de aarde plat is en de ander omdat hij weet dat er een magnetisch veld in de aarde zit. Het feit is dat er zwaartekracht is waardoor we niet van de aarde af vallen. Iemand zegt misschien; “fijn voor jou dat jij dat gelooft, maar dat is jouw waarheid”. Zou de zwaartekracht voor diegene dan anders werken?

Waarheid geldt voor iedereen, maar onze kijk op waarheid kan verschillen.

We hebben allemaal een bepaalde kijk op de waarheid. Een bril waardoor we de feiten zien. Een paar eeuwen terug dachten mensen dat de aarde plat was. Hun wereldbeeld was heel anders dan die van ons. Ze hadden geen zwaartekracht nodig, ze moesten alleen zorgen dat ze niet te dicht bij de rand kwamen, anders zouden ze er misschien afvallen.

Misschien heb je wel eens door een roze bril gekeken. Je was zo verliefd, dat de ander niets verkeerd kon doen. Gelukkig slijt die bril wel en zie je op een gegeven moment ook de minder geweldige dingen. Je gaat de ander meer naar waarheid zien.

Het zal duidelijk zijn dat je de waarheid ziet volgens jouw beperkte aannames. Iedereen heeft een bril op waarmee hij de waarheid op een bepaalde manier ziet. Die bril wordt gevormd door onze aannames. Iedereen heeft aannames. Ook als je zegt dat je ze niet hebt. Christenen wordt verweten dat hun kijk op de waarheid vertroebeld wordt door hun aannames. Dat klopt! Maar ook niet-christenen hebben aannames.

Bijvoorbeeld:

Er kan geen God zijn, omdat ik hem niet heb gezien. Of; er kan geen God zijn omdat er zoveel nare dingen gebeuren in de wereld. (Ik zeg hiermee trouwens niet dat je niet mag afvragen waarom er lijden in de wereld is en waar God woont).
De aannames die gedaan worden zijn dat er alleen een God kan zijn als de mens die god kan zien, en als die god voldoet aan ons eisenpakket.

Onze kijk op waarheid heeft consequenties voor ons leven.

De bril die wij op hebben, waarmee we de waarheid bekijken, heeft effect op de manier waarop wij leven.

Stel je voor dat je de volgende kijk op waarheid hebt:  Er is een God, die alles gemaakt heeft en om zijn schepping geeft. Hij heeft de mens gemaakt met het doel om te laten zien wie God is. Met die God kun je een persoonlijke relatie hebben en je weet dat Hij betrokken wil zijn bij de keuzes die je maakt. Sterker nog, je weet dat Hij wil dat het je goed gaat, Hij zorgt voor je. Hij heeft tegen de mensen gezegd dat zij zich geen zorgen hoeven te maken over wat ze eten, of wat voor kleren ze aan zullen trekken.

Iemand anders kan zonder dat hij in God gelooft ook een kijk op waarheid hebben. Diegene gelooft misschien dat de wereld bij toeval is ontstaan. De mens is als toevallige samenloop van omstandigheden zo geworden zoals die nu is.

Zouden deze twee mensen op dezelfde manier omgaan met dingen als werkloosheid. Allebei gaan ze solliciteren;

Misschien is het effect wel dat de een zegt: “ik doe mijn best om een goede baan te vinden en ik vertrouw er op dat God me hierin leidt”.
De ander zal misschien zeggen: “ik doe mijn best om een goede baan te vinden en ik vertrouw erop dat het moet lukken want ik weet wat ik allemaal kan”.

Je kijk op waarheid heeft dus effect op je leven. Je kijk op waarheid bepaalt welke keuzes je maakt en wat je belangrijk vindt.

Een voorbeeld hiervan las ik in het boekje ‘Organic outreach’. De schrijver stelde dat hoe sterker het  geloof van de kerk gebaseerd is op waarheid, hoe sterker de kerk zich zal toewijden aan het bereiken van mensen met het evangelie.
Dat is een logische redenering, want als je het volgende gelooft:

Johannes 14:6 Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij.

Als we dus echt geloven dat niemand bij God kan komen tenzij ze Jezus leren kennen, dan is de logische consequentie voor de houding van de kerk dat ze er alles aan doet om mensen in contact te brengen met Jezus.

De levens van mensen staan op het spel, dit is een krachtige reden om te onderzoeken wat je gelooft en waarom. Onderzoek daarom of jouw geloof gebaseerd is op de realiteit.

Hoe komen we aan die kijk op waarheid? Onze kijk op waarheid wordt gevoed door ideeën rondom ons.

Ideeën worden ons heel subtiel of minder subtiel aangeboden. Door mensen die we belangrijk vinden, reclames, muziek en films wordt een kijk op de waarheid gepresenteerd, die ons beïnvloedt.

http://www.youtube.com/watch?v=3RhxobpiAYM Reclame Coca Cola, Reasons to believe.

Welk idee wordt hier gepromoot? Naast de bedoeling om het drankje gunstig in de markt te zetten wordt er een kijk op waarheid voorgeschoteld.

Er zijn miljoenen redenen om te geloven in een betere wereld:

Ik noem een paar dingen die duidelijk worden uit deze reclame:

·         Het slechte in de wereld moeten we wegeten met taart

·         Moeders bakken taart

·         Werk is al vermoeiend voor je er aan begint

·         Feesten is in een discotheek met te enthousiaste dertigers en dat moet je leuk vinden

·         Je kat high-fives geven is blijkbaar niet gênant genoeg om niet op YouTube te zetten

·         Coca cola is de redder van de wereld

Welk idee van kwaad en lijden wordt hiermee gepresenteerd? En welk mensbeeld?

Door reclames e.d. wordt ons een wereldbeeld voorgehouden. We hoeven er niet bang voor te zijn. Integendeel zelfs, we kunnen er waarheid tegenover stellen. Maar dan moet je wel weten wat dan waarheid is! Daarom is het belangrijk om je af te vragen wat je gelooft en waarom. Waar komt je idee vandaan dat God goed is en hoe weet je dat het waar is?

Als jij niet onderzoekt wat je gelooft en waarom, dan heeft de wereld om je heen wel een idee over wat waarheid is.

Hiermee kom ik bij de toepassing:

De wereld om ons heen doet waarheidsuitspraken. Uitspraken die proberen het werk van God onderuit te halen. Het is dus belangrijk om de strijd daarmee aan te gaan. Daarom hebben we een geestelijke wapenrusting gekregen.

Paulus begint de opsomming van de wapenrusting met de riem van de waarheid. Zoals ik al zei was de riem voor de Romeinse soldaat een belangrijk onderdeel van zijn uitrusting. Zonder riem geen wapens. De riem moest stevig om zijn middel zitten zodat het in de strijd niet zou hinderen.

Waarheid is als die riem. Die riem kan stevig om je middel zitten, maar ook losjes. Weet je wat je gelooft? Waarom geloof je dat het waar is? Hoe stevig is je bewijs? Met andere woorden: hoe stevig zit jouw riem van waarheid?

Waarheid is geworteld in de realiteit. Als dat wat je gelooft niet overeenkomt met de realiteit, geloof je in een leugen. Misschien kan die leugen je wel voor een tijdje zoet houden, maar in de eeuwigheid houdt het geen stand. Het is van levensbelang om dit dus te onderzoeken.

Jezus zegt; ik ben de weg, de waarheid en het leven. Jezus is de waarheid. God is de waarheid. Waarheid is dus een persoon. De bijbel heeft geen probleem die waarheid uit te spreken.

Als wij de riem van de waarheid om willen doen is het onze taak om de persoon die claimt waarheid te zijn te onderzoeken.

Amen