The need of prayer – belang van gebed

De audio van Mike Betts’ preek over gebed in de aanloop naar Enough op 19 juni.