Thuis

Emmanuel spreekt over ‘thuis’ aan de hand van een foto van een kommetje soep.

• Wat is dit? voor mij geen eten, dit is THUIS!
• 1. houden van Jezus (zing/dans, vreugde van God)
• 2. houden van kerk – “samenkomst” (zingen! vreugde! bevrijding)
• 3. houden van de Bijbel (verhalen mama, bijbelstudie in de provincie)


• alles volmaakt, totdat…(zusje).
• Mijn ouders naar leiders. apathie. Niet zoals het karakter van Jezus
• Ik ging dieper in Bijbel graven: wat vindt Jezus?


• Jezus had wel een mening! Kerk is voorbeeld (stad op een berg, licht)
• Wie een van deze kleintjes…molensteen. Paulus in 1 Kor. 5
• Kerk is een rolmodel voor de wereld: gerechtigheid, geen aanzien, etc. etc.


• Hoe meer ik las wat Jezus vond, hoe meer ik van de kerk ging houden.. (vreemd?)
• Hoe meer ik zag wat niet goed was, hoe meer ik verlangde dat het wel goed was!


• Mijn DROOM! mijn Levensdoel, werd die kerk die Jezus mij liet zien in Bijbel
• Kerk waarvan mensen zouden zeggen: “nu ben ik thuis gekomen”


Het evangelie (Goede Nieuws!) gaat over THUIS en thuis komen!
• God noemt zich de God van weduwen, wezen, vreemde: mensen zonder THUIS!
• Hele OT gaat over mensen, een volk dat altijd onderweg is maar nooit THUIS komt
        • Abraham, Isaak, Jakob, Mozes, David (ik bouw U een huis…), Israel…
• Begint al bij Adam – paradijs, geen tuin, maar tempel: Gods huis.
• Adam woont bij God thuis!


• Bijbel Oosters boek – Adam oudste zoon v. God –
• Schande en schaamte over Huis, de hele familie, ook wij (erfzonde…)
• Iemand moet iets doen om de eer van de familie te herstellen
• Dit is zo erg, maar twee opties: 1. weggaan 2. doodgaan
• God stuurt Adam weg, maar met de belofte dat Hij Adam ooit thuis zal brengen


• Enige manier om thuis te komen is iemand die schaamte wegneemt (vader/zoon)
• Jezus verlaat het Huis van zijn Vader om de schaamte en schande van Adam weg te nemen, zodat Adam weer thuis kan komen.
• En zodat WIJ weer thuis kunnen komen…”alle mensen doen verkeerde dingen en daarom leeft niemand dichtbij God” (Rom. 3) = zijn niet bij God THUIS!


• Dankzij Jezus, onze Grote Broer, kunnen wij weer THUIS komen, zonder voorwaarden, zonder dat we iets terug hoeven te betalen aan Jezus (kan niet!)
             • “Jezus schaamt zich niet voor zijn broers en zussen” (Hebreeën)
Wel THUIS, maar ook onderweg: zolang niet de hele familie THUIS is…want dat zegt Jezus: er zijn nog meer schapen die nog niet bij de kudde zijn…

Dat is mijn Droom voor CCG:
• mensen “welkom Thuis”/welcome home” zoals God “welkom thuis” geheten heeft
• THUIS is waar de Vader is samen met zijn familie en waar de Vader zijn familie eert (mooie kleren, lekker eten, feest!) en andersom (werpen hun kronen neer!)
• THUIS is waar Jezus is en geëerd wordt, en Hij eert ons: “ik sta aan de deur en klop, wie naar mij luistert en open doet, Ik zal bij hem binnenkomen en we zullen samen
eten”
• Op een dag zullen we met z’n allen samen bij Jezus THUIS zijn en met hem eten…misschien wel een kom met kacang hidjau..