Uitkijken naar de bruiloft

Advent:

Voorbereidingstijd voor kerst. Advent betekent ‘komst’.

De komst van Jezus met zijn geboorte. Met zijn eerste komst heeft Jezus het koninkrijk van God ingeleid. De ster verwees naar de geboorte van de joodse koning, de verwachtte Messias: de redder van Israël, van de hele wereld. De beloofde en verwachtte Koning die namens God zou komen om orde op zaken te stellen. De verwachtte Emmanuel: God met ons. God zelf kwam naar de mensen.

Maar ook en vooral: de tweede komst van Jezus als koning over alles wat leeft. Met zijn tweede komst vestigt hij het koninkrijk van God voor eens en altijd op een volmaakte manier. De komst van de nieuwe hemel en aarde. De komst van een tijd zonder pijn en verdriet en er rechtvaardig geoordeeld is over alle onrecht.

Jezus vertelt een verhaal. Een vergelijking.

Dan: slaat op het einde van de tijd. Een moment in de tijd dat God alles aan het licht brengt en Hij al het kwaad veroordeeld en het goede beloond.

 

Functie van licht in dit verhaal is anders dan wij waarschijnlijk gewend zijn

Nederlandse benadering:

Licht nodig in het donker om te kunnen zien

Functioneel

Geen licht hebben is tegen de regels en onveilig

Midden-Oosten in Jezus’ tijd:

Sterren en maan waren genoeg om ‘s nachts te kunnen zien

Licht nodig om zichtbaar te zijn, voor vrouwen zodat mensen gelijk kunnen zien wie je bent en dat je geen oneerbare dingen van plan bent.

Eer staat op het spel

Alles in het werk stellen dat jouw eer en de eer van je gastheer niet in opspraak raakt

 

Verschillende tradities en gewoontes rondom bruiloften.

Optochten van mooie auto’s toeterend door de straten

Optocht in traditionele kleding

Een erehaag

Fakkels

Waar draagt het aan bij? Wie staat centraal?

Het niet hebben van een glimmende auto, geen gepaste kleding, met je handen in je zakken tussen de haag staan. Draagt bij aan het niet eren van het middelpunt van de bruiloft: bruid en bruidegom. Geen eer aan hen.

Jezus vergelijkt het koninkrijk van God vaker met een bruiloft. Ergens anders zegt hij dat gasten niet willen komen omdat ze andere dingen te doen hebben. Of dat gasten er niet op gekleed zijn. Deze mensen zijn het niet waard en worden door de gastheer niet gekend.

Een voorstelling die bekend in de oren klonk van de mensen tegen wie Jezus sprak. Niet komen, niet de juiste kleding aan hebben, geen olie in de lamp, betekent dat je niet de eer geeft aan de bruid en bruidegom die hen toekomt. Ondenkbaar!

 

Allen vallen in slaap

Het uitblijven van de bruidegom. De bruidegom en zijn gevolg moest uit een nabijgelegen dorp komen en de bruidegom bij veel mensen langs moest gaan.

Zo kan het ook voor ons voelen.

Is God nog wel met ons bezig? Heeft hij de boel nog wel onder controle? Misschien zie je weinig verandering in je leven of om je heen. Je kunt teleurgesteld raken

Waarom laat God zo lang op zich wachten?

Er zullen mensen komen die zeggen: Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.

De Heer vertraagt de belofte niet zoals sommigen dat als traagheid beschouwen, maar hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan maar dat allen tot bekering komen. 2 Petrus 3

 

De ene helft wel (wijs), de andere helft niet (dwaas). Een duidelijke scheiding. En de deur ging dicht. Terwijl de ene helft binnen feestviert met de bruidegom, staat de andere helft buiten in de donkere nacht.

Een moeilijk idee voor ons. Tolerant zijn voor mensen die iets anders geloven, inclusief, als je het goed bedoelt, kinderachtig om iemand buiten te sluiten als je vergeten bent je lampjes te vullen,

We willen graag een uitgemaakte zaak over wie wel en wie niet binnenkomt. Wij gaan daar niet over. Het oordeel is niet aan ons. De Heer van de bruiloft nodigt uit en laat binnen.

Er komt een dag van oordeel. Alles en iedereen wordt geoordeeld. Rechtvaardig! God komt het oordeel toe. Hij heeft het bedacht, gemaakt, onfeilbaar, heilig,

maar hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan maar dat allen tot bekering komen. 2 Petrus 3

Gods verlangen is dat iedereen binnenkomt. De deur staat altijd open. Maar er komt een dag dat de deur gesloten zal zijn en blijven.

Wees dan waakzaam, want u weet de dag en ook het uur niet waarop de zoon van de mensen komen zal.

 

Klinkt dreigend.

 

Niet: Doe dit en dan zal het goed met je gaan.

Maar: Kijk naar Hem en laat je veranderen naar zijn wil en beeld.

 

Waakzaam zijn = je olievoorraad op orde hebben = Je licht in het duisternis brandend houden

Je weet het uur of de dag niet dat de bruidegom komt. Het kan altijd zijn. Altijd klaar staan.

 

Je leven inrichten zodat het geen verrassing is als Jezus weer komt.

Je huis inrichten naar de functie en smaak die je voor ogen hebt. Eerst een ‘moodboard’ maken.

Passend bij de bruiloft

Passend bij de komst van de bruidegom

Passend bij de cultuur van het Koninkrijk van God

Passend bij de eer van de koning

Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw vader die in de hemel is verheerlijken.

Ik was een vreemdeling

Want ik had honger en u hebt mij te eten gegeven; ik had dorst en u hebt mij te drinken gegeven; ik was een vreemdeling en u hebt mij gastvrij onthaald. Ik was naakt en u hebt mij gekleed; ik ben ziek geweest en u hebt mij bezocht; ik was in de gevangenis en u bent bij mij gekomen. Mattheüs 25

Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoe heilig en vroom (godvruchtig) moet u dan niet leven. Wij vertrouwen op de belofte van God en zien uit naar een nieuwe hemel en aarde waar gerechtigheid woont.

Met andere woorden: werk aan je karakter (geduld, liefde, vergevingsgezindheid, vrijgevigheid, gastvrijheid, zelfbeheersing enzovoorts) om je zo klaar te maken voor de beloofde nieuwe wereld van God.