Vrij!: God’s verhaal

Emmanuel’s eerste inleidende preek over de nieuwe prekenserie “Vrij!”

Vandaag start nieuwe prekenserie “Vrij! Free!

“bevrijd door Jezus van de afgoden die we dienen en de wonden die we dragen”

“freed by Jesus from the idols we worship and the wounds we carry”

 

Hoe kunnen we verlost worden?

Wat betekent het om verlost te zijn?

 

A.d.h.v. het verhaal van de Uittocht uit Egypte (Exodus)

 


slide 1

 

Wellicht is geen van deze dingen jou overkomen en heb je een heel gelukkig leven. Ook dan kun je geraakt worden door het lijden van andere mensen.

bijv. aardbeving in Nepal, iemand van wie je veel houdt die ernstig ziek is, iemand in je omgeving die door een ongeluk om het leven komt

 

Kortom: het is onmogelijk om op deze wereld te leven en niet geraakt te worden door lijden en zonde.

Nog erger, soms zijn we er zelf de oorzaak van.

 

Vaak als ons zoiets overkomt, dan gaan we op zoek naar antwoorden, verklaringen en verhalen om het allemaal te begrijpen. 

Daarom is het belangrijk dat we het verhaal kennen dat betekenis geeft, zin geeft aan het leven, het verhaal van een persoonlijke Verlosser die hoop geeft en echte verlossing. 

Dat is het verhaal van God zoals dat in de Bijbel verteld wordt. (Grote Verhaal)

 

Grote verhaal 

 


1. GODS VERHAAL GAAT OVER GOD

 

De sleutel om ons eigen leven te begrijpen is, verrassenderwijs, dat ons leven niet om ons gaat, maar om God.

Als we tot geloof komen dan zeggen we: “Jezus krijgt een plek in mijn leven” / Hij mag op de troon van mijn hart zitten”

Jezus in je hart vragen – “past hij daar dan in?” Jezus in je leven toelaten

 

Visje: “God speelt geen enkele rol in mijn leven, Hij is de regisseur”

Bijbel laat ons zien dat God zowel de regisseur als de hoofdrolspeler is!

Het is zijn verhaal en Hij heeft ons in Zijn Verhaal geschreven om iets over Hem te zeggen

 

Als we eerlijk zijn dan zien we onszelf vaak als de hoofdrolspelers en krijgt God een bijrol. 

In het beste geval voegt hij iets toe aan wat er op de achtergrond gebeurt, in het slechtste geval zien we Hem over het hoofd.

 

afwezige vader die geen aandacht schenkt aan de schade die zijn kind wordt aangedaan

harteloze mastermind – God trekt aan de touwtjes, zonder geraakt te worden door het leed dat mensen treft

Alsof God hun iets schuldig is: ze houden God verantwoordelijk voor alles wat hun overkomt en gebruiken dat als een vrijbrief voor allerlei slechte praktijken

therapeut/coach – God die wel begrijpt hoe ik in elkaar zit, en mij helpt om een beter mens te worden 

 

Goed om bij God te komen met ons gebroken leven, er is geen betere plek, maar we moeten er voor oppassen dat we op de juiste plek komen met het verkeerde idee.

Of, nog erger, dat we helemaal bij de verkeerde God/god komen, omdat onze eigen begrip van wie Hij is helemaal verstoord is.

 

Oftewel, i.p.v. God in ons verhaal te schrijven, naar God luisteren en Hem zijn verhaal laten vertellen

Terwijl God zijn verhaal vertelt, moeten we bereid zijn om afstand te doen van onze eigen verhalen en ons verhaal laten herschrijven door Gods verhaal.

 

Misschien heb je wel eens van Jozef gehoord (Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat).

Door zijn broers verkocht als slaaf, vals beschuldigd door de vrouw van zijn baas en in de gevangenis gezet.

We kunnen rustig aannemen dat Jozef  veel te verduren had en een heleboel vragen had.

 

Maar als hij later zijn broers weer ontmoet dan zegt hij tegen ze: “Jullie hadden kwaad tegen mij in de zin, maar God heeft dat ten goede gekeerd” (Genesis 50:20)

 

Ondanks zijn verschrikkelijke lijden had Jozef God leren kennen als de hoofdrolspeler in zijn leven en had hij ondervonden dat Gods bedoelingen voor Jozef goed waren.

Terwijl hij terugblikt op zijn leven ziet hij iets van Gods verlossingsplan en snapt hij hoe zijn relatie met zijn broers in elkaar zit.

Maar, God gaf Jozef dit inzicht pas veel later.

 

 


 

2. GODS VERHAAL GEEFT ANTWOORD OP ONZE LEVENSVRAGEN

 

Gods verhaal gaat uiteindelijk over God, maar het gaat ook over jou en mij en de wereld waarin wij wonen.

Gods verhaal geeft ons een kijk op de wereld, “wereldbeeld”, een manier om de realiteit te begrijpen, inclusief onszelf, belangrijke kenmerken, problemen en oorzaken, oplossingen en het grote  alles-overstijgende doel waarvoor we bestaan

 

Schepping: wat betekent het om mens te zijn?

 

slide 2

 

1. Mens-zijn betekent dat we geschapen zijn. “In het begin maakte God de hemel en de aarde” (Genesis 1:1) 

Voor de Schepping is God er, dus zelfs de Schepping is niet het begin van het Gods verhaal.

De hele Schepping, dus ook de mensheid, begint ergens midden in het verhaal van God.

Hij was er al met een verhaal, voordat er ook maar iets was. 

Opnieuw: wij voegen God, de Schepper, niet toe aan onze verhalen, maar Hij heeft ons geschapen en ons aan zijn verhaal toegevoegd.

 

2. Mens-zijn betekent dat we altijd voor het “aangezicht van God wandelen”. 

Relatie is essentieel voor ons mens-zijn, niet alleen op een christelijke manier (in een persoonlijke relatie met God), maar relatie als in Schepper en Schepping.

OF we ons daar nu wel of niet van bewust zijn, God maakte ons door en door “in-relatie-met-Hem-wezens”.

 

Het hele menselijk leven speelt zich af op Gods bühne, zijn toneel, voor zijn ogen.

“de HEER onderzoekt alle harten en kent alle verlangens en gedachten” (1 Kron. 28:9) Zelfs onze gedachten, motivatie, verlangens, onze emotie spelen zich af “voor zijn ogen”. 

Ons hele wezen beweegt in relatie tot God.

 

3. Mens-zijn betekent dat we beelddragers zijn van God – God heeft ons gemaakt om op Hem te lijken.

“Laat ons mensen maken naar ons beeld en die op ons lijken” (Genesis 1:26)

 

4. Mens-zijn betekent dat we “aanbidden”

tuinslang die niet dichtkan – als je de tuinslang niet op God richt, stopt hij niet, maar aanbidt je gewoon iets anders

reclamebord – ons hele leven is een uithangbord van de dingen die we belangrijk vinden

 

5. Mens-zijn betekent verlangen naar vrede

Vrede, harmonie, geluk, gerechtigheid, vreugde, compleetheid: allemaal begrippen die worden gevangen in het Bijbelse woord “shalom”.

 

Jesaja 32 :15 … De woestijn een boomgaard worden,

een boomgaard die is als een woud.

16 Het recht zal zich vestigen in de woestijn,

gerechtigheid wonen in de boomgaard.

17 Dan zal de gerechtigheid vrede stichten,

ze brengt rust en vertrouwen voor altijd.

18 Mijn volk zal wonen in een [oase van vrede],

een veilige woonplaats,

een oord van ongestoorde rust.

19 In het woud op de helling suist de koelte,

beneden in de vlakte strekt de stad zich uit.

 

Diep binnen in ons is dit verlangen naar “shalom”.

Je zou kunnen zeggen dat het ons “thuis” is en verlangen er naar om “thuis” te zijn 

 


3. DE ZONDEVAL: WAAR HET ALLEMAAL FOUT GING

 

Misschien is het juist wel vanwege die ingebakken “shalom” dat we geraakt worden door het lijden en het onrecht in de wereld waarin we leven.

Ergens diep binnen in ons weten we: “de wereld is niet zoals het zou moeten zijn” 

 

Het Grote verhaal van God vertelt ons dat het allemaal fout ging toen Adam en Eva besloten om naar de slang te luisteren. (met die boom…)

I.p.v. Gods waarschuwing serieus te nemen “als je van deze boom, eet zul je zeker sterven”, geloofden ze het verhaal van de slang en kwamen ze in opstand tegen God om zo zelf god te worden. 

 

Maar het bleek een leugen te zijn, het script volgde het verhaal God en niet dat van de slang! 

En de gevolgen waren precies zoals God had gezegd:

  • ze kwamen erachter dat ze naakt waren en schaamden zich voor elkaar
  • ze werden bang voor God en verstopten zich
  • voortaan zou hun bestaan pijnlijk en moeizaam zijn
  • hun relaties zouden een bron van voortdurende strijd en misbruik zijn
  • En de mens werd uit de aanwezigheid van God verbannen

 

Adam en Eva leefden in “shalom”: een volmaakt leven met God.

Wat de slang Adam en Eva in feite voorhield was: “Er mist iets, God houdt iets voor jullie achter”

“Waarom zou je tevreden zijn om met God te leven, als je ook kunt leven als God?”

 

En dan zien we gelijk de kracht van een verhaal om een leven te bepalen, of in dit geval te vernietigen… 

 

slide 3


 1. Zonde verstoort het onderscheid tussen Schepper en schepping

We zetten onszelf in het centrum van het universum en van het Verhaal.

We doen een poging om God te zijn, bepalen zelf wat goed en kwaad is.

We maken van geschapen dingen afgoden

 

2. Zonde vertroebelt ons bewust-zijn van onze relatie met God

We raken het zicht kwijt op het feit dat ons hele leven geleefd wordt voor het aangezicht van God, in relatie met Hem.

Zowel persoonlijk als ook in bredere zin.

Persoonlijk: individualisme, autonomie – we hebben niemand nodig, niemand hoeft ons te vertellen hoe we moeten leven

Breder: als maatschappij omarmen we ideeën die helemaal los zijn van een persoonlijke God. Met alle gevolgen van dien

 

3. Zonde vervormt het beeld van God in ons

Door de zondeval verloren we niet onze eigenschap als beelddragers van God, maar werd het vervormd.

Met de eigenschappen die God ons heeft gegeven om zijn beelddrager te zijn en om voor deze wereld te zorgen doen we het tegenovergestelde.

 

Om nog maar even op de asielzoekers terug te komen waarover Siebrand vorige week sprak:

menselijke waarde, bed, bad en brood (kruimels op de totale begroting) worden niet meer bepaald door de waardigheid die God ons gegeven heeft, maar door de vraag of we wel de juiste papieren hebben, de juiste procedures hebben doorlopen en hoeveel geld we kosten…

 

4. Zonde vervormt onze aanbidding

We stoppen niet met aanbidden, maar gaan dingen aanbidden die niet God zijn.

Misschien geen beelden, of zon of maan, maar wat te denken van allerlei verslavingen?

Bijv. Pornoverslaving – 1 op de 5 NL mannen kijkt minimaal 1 x per week naar porno 

 

5. Zonde verpest de vrede – shalom

We zijn als mensen wel eens bang voor besmettelijke ziektes: zonde is de ergste van allemaal!

Wat met Adam en Eva begon, heeft zich over de hele aarde verspreid. Niemand blijft onaangetast! (Rom. 5:12)

 

Wij, als Westerse mensen, hebben het relatief goed, vergeleken bij een groot deel van de rest van de wereld.

Maar ook wij kunnen elke dag de gevolgen van zonde voelen.

 

 


 

Hoe moeten we nu verder? Daarover vertelt Arie de volgende keer!

 

Opdracht voor in de MC’s

Vertel elkaar je levensverhaal. Wat zijn gebeurtenissen die bepalend zijn voor wie je nu bent, waar je nu bent? Zie je nu al punten waarop je je verhaal moet aanpassen aan Gods verhaal?

 

We zijn begonnen met een lange lijst ellende. Volgende week vertelt Arie over Gods oplossing, maar we hoeven natuurlijk niet te wachten met bidden tot volgende week. Bid voor elkaar, bid voor situaties van lijden en zonde in je omgeving.