Wakker worden uit de droom

 

Zondag 28 december is het onderwerp van de preek gebaseerd op hoofdstuk 8 van Missional Essentials.

 

Hoofdstuk 8 – Wakker worden uit de droom

Gods missie en onze middelen

 

In deze les

Reflectie op les 7:       Rood licht, Groen licht

Centrale thema:        Het Koninkrijk van God en de Amerikaanse Droom

Bijbelse reflectie:       Marcus 4:18-19; 1 Johannes 2:15-17; Handelingen 2:44-45; Matteüs 6:24-34

Lezen:                            Open harten, open handen

Leesreflectie:               Onderzoek je hart

Missionaire actie:      Gods missionaire werk zien en er op reageren

 

 

Reflectie les 7: Rood licht, Groen licht

 1. Deel in het kort hoe je de Missionaire actie van de vorige les hebt uitgevoerd. Hoe moeilijk was het? Op welke manier heeft het je kijk op de inrichting van je leven veranderd of beïnvloed?

 

 1. Op welke manier heb je God aan het werk gezien tijdens de Missionaire actie? Wat heb je geleerd over waar en hoe God aan het werk is?

 

 1. Wat heb je over jezelf geleerd? Wat zou je de volgende keer anders kunnen doen?

 

 1. Welke overdenkingen heb je met betrekking tot de verhalen van de anderen in je groep?

 

 

Het Koninkrijk van God en de Amerikaanse Droom

De Heer heeft een plan gegeven over een duurzame en bruisende samenleving. Maar het gebeurt niet vanzelf. Het plan dat God heeft geopenbaard via de Bijbel schetst het plaatje van een zorgzame gemeenschap die bestaat uit volgelingen van Jezus die zowel medelevend als opofferend zijn in de wijze waarop ze hun bezittingen en financiële mogelijkheden (bronnen) gebruiken. Als we ernaar verlangen om vrucht te dragen voor het koninkrijk van God, dan moeten onze ogen en onze harten gefocust zijn op de mensen en de dingen die buiten onszelf zijn gelegen. Harde harten en samengeknepen vuisten horen bij elkaar. Onze harten moeten openstaan voordat onze handen opengaan.

 

 1. Speel eens open kaart: beschouw jij jezelf zoals je op dit moment leeft als overdreven consumerend en individualistisch? Op welke vlakken van je leven is er verandering nodig?

 

 1. Hoe zou het idee van een zorgzame gemeenschap het denken en handelen van een plaatselijke kerk in de eigen omgeving moeten veranderen? Op welke manier zou het idee van een zorgzame gemeenschap jouw dagelijkse denken en handelen moeten veranderen?

 

Lees: Marcus 4:18-19; 1 Johannes 2:15-17; Handelingen 2:44-45; Matteüs 6:24-34

 1. Lees Marcus 4:18-19. In dit deel van de Bijbel zegt Jezus dat drie dingen – de zorgen van deze wereld, het bedrog van rijkdom, en het verlangen naar andere dingen – het Woord van God onvruchtbaar maken in de levens van mensen. Hoe is deze tekst van toepassing op jou?

 

 1. Lees 1 Johannes 2:15-17. Op welke manier ben jij wel eens in de ban van ‘de liefde voor de dingen van deze wereld’ zoals dat het geval is bij materialisme en consumptiegewoontes.

 

 1. Lees Handelingen 2:44-45. Naast het geven van geld aan de kerk, op welke andere manier deel je momenteel je bronnen, of kun je je voorstellen dat je je bronnen deelt?

 

 1. Lees Matteüs 6:24-34. Gezien deze Bijbeltekst: Hebben zorgen over je dagelijkse behoeften vaak invloed op jou?

 

Open harten, open handen

Ondanks de recente economische recessie blijft de Verenigde Staten het meest welvarende land op aarde. Er is meer dan genoeg voor iedereen. Het grootste probleem is dan ook niet dat we niet genoeg hebben, maar dat we waarschijnlijk niet genoeg delen. Als het Lichaam van Christus, is de kernwaarde van de kerk het enige levensvatbare antwoord op het vraagstuk van het GENOEG. Toch loopt de Amerikaanse Droom stuk op Gods Droom. Het is Gods droom dat zijn koninkrijk zichop aarde laat zien zoals dat in de hemel het geval is. Op bijna elk gebied confronteren de waarden van Gods koninkrijk de waarden van deze wereld. In één van de meest bekende gelijkenissen van Jezus worden we geconfronteerd met het sleutelbegrip van Gods Woord dat in ons leven geworteld dient te zijn, zodat we vrucht zullen dragen en dat we zullen smaken naar het koninkrijk.

 

“Weer anderen zijn als het zaad dat tussen de distels is gezaaid: ze hebben het woord wel gehoord, maar de zorgen om het dagelijkse bestaan en de verleiding van de rijkdom en hun verlangens naar alle andere dingen komen ertussen en verstikken het woord, zodat het zonder vrucht blijft.” (Marcus 4:18-19 NBV)

 

Het belang van dit deel in de Bijbel kan niet vaak genoeg benoemd worden. Jezus zegt dat het begrijpen van deze gelijkenis een sleutel is om alle andere gelijkenissen te begrijpen (vers 13). Het is de hoofdsleutel. Elk weekend worden er tienduizenden preken uitgesproken in Amerika. Er worden elk jaar miljoenen Bijbel-gerelateerde boeken verkocht. En een enorm aantal christenen leest elke dag in de Bijbel. Maar onze cultuur blijft onveranderd. Onze wijken blijven onveranderd. Onze steden blijven onveranderd. Waarom is dat? Hoe kan dit zo zijn? De waarheid is dat wij – het lichaam van Christus – voor het grootste deel onveranderd blijven. Als wij veranderaars willen zijn, dan moeten we zelf veranderd zijn.

 

DE DOORNEN VAN “ISMES”

Als je ooit verstrikt bent geraakt in een doornstruik, dan weet je hoe heftig en pijnlijk dat is. Doornstruiken in tuinen of in een moestuin kunnen zich letterlijk om planten heen groeien en het leven eruit wringen, zodat de planten vruchteloos blijven en uiteindelijk doodgaan. Jezus zegt dat precies hetzelfde zal plaatsvinden wanneer onze levens overwoekerd zijn door de waarden en prioriteiten van de huidige tijd. We kunnen dan eindeloos veel tijd steken in het bestuderen van de Bijbel en in kerkelijke activiteiten zonder dat er noemenswaardige vrucht in onze levens is, omdat we verstrikt zijn in wereldse zaken en belangen. De volgende “Ismes” smoren niet alleen op effectieve wijze ons vermogen om missionair te leven, maar ook ons voorstellingsvermogen van wat we zouden kunnen ondernemen op missionair gebied.

 

Consumentisme is een van de meest kritische dingen die christenen kunnen toelaten in hun leven, omdat consumentisme een vermogen heeft om je identiteit te vormen en te bepalen. Wanneer we onszelf identificeren als consument, dan zal onze identiteit als burger van het koninkrijk van God -en daarmee vreemdeling zijn in aardse koninkrijken- vervagen. We kunnen ons dan niet eens een koninkrijksleven voorstellen in de zin van risico’s, tijd, financiën en energie. We krijgen het niet in ons verstand hoe we ons überhaupt een missionaire levensstijl kunnen veroorloven. Dat is precies waar de apostel Johannes ons voor gewaarschuwd heeft:

 

“Houd niet van de manieren van de wereld. Houd niet van de spullen van de wereld. Liefde voor de wereld smoort je liefde voor de Vader. Vrijwel alles wat in de wereld oké is – zoals je eigen gang gaan, alles voor jezelf willen houden, belangrijk gevonden worden –heeft niets te maken met de Vader. Het isoleert je juist van hem. De wereld en alles wat het wil, wil, wil, dat gaat richting de uitgang en zal verdwijnen. Maar iedereen die doet wat God wil is op weg naar de eeuwigheid.” (1 Johannes 2:15-17 The Message vertaling, vrij vertaald naar het Nederlands)

 

INDIVIDUALISME, CONSUMENTISME, MATERIALISME

De kern van de kerk  – de geur die de kerk verspreid in de wereld die toekijkt– zit in het feit dat ze leeft als een authentieke gemeenschap. Anders gezegd: de kerk bezit niet een sociale strategie; de kerk is de sociale strategie. We hebben een ongeëvenaarde mogelijkheid om aan de wereld een manier van leven te laten zien die nooit door sociale programma’s of door overheidsinterventies kan worden bereikt. Maar authentiek Bijbelse gemeenschap kan nooit worden geleefd naast de Amerikaanse levensstijl van individualisme. In het boek van Lance Ford en Alan Hirsch genaamd ‘Right Here Right Now’ is over dit onderwerp het volgende geschreven:

 

“De overvloed van Nieuw Testamentische Bijbelgedeelten over naastenliefde, delen met anderen, en op grondige wijze zorgen voor de armen heeft het voorstellingsvermogen van de meeste Amerikaanse christenen amper aangeraakt. Deze Bijbelteksten zijn simpelweg niet serieus genomen. “Ik kan mijn huis niet openstellen voor die vrouw met haar twee kinderen. Ik weet wel dat ze geen plek heeft om te wonen en dat ik een logeerkamer over heb, maar in deze fase van mijn leven is het niet handig voor mij.” Individualisme en ons verlangen naar comfort en privacy verstikken het Woord en ons missionaire voorstellingsvermogen, maar maakt ons ook ineffectief als vertegenwoordigers van Gods koninkrijk. Vincent Miller schreef over het afstompen van ons voorstellingsvermogen vanwege onze obsessie met de Amerikaanse Droom:”

 

‘Twee generaties hiervoor was het niet ongewoon dat families vijf of meer kinderen lieten opgroeien in een klein twee- of  driekamer appartement. Dat we vandaag de dag ons niet kunnen voorstellen hoe dit mogelijk was is een bewijs dat we  psychologische vaardigheden hebben verloren. Nu gaan we er vanzelfsprekend van uit dat elk kind zijn of haar eigen  kamer heeft. Deze sociale inrichting vereist een grote hoeveelheid van onze bronnen en bezittingen, en zorgt ervoor dat  we minder in staat zijn om onze woningen op gastvrije wijze te delen met anderen. Sociale isolatie en de last om een gezin te onderhouden in dit huidige systeem zorgen ervoor dat de noden van anderen waarschijnlijk niet opgemerkt  zullen worden. Als we dan de noden van anderen wel ontdekken zijn we waarschijnlijk zo drukbezet met het  onderhouden van onze directe gezinsleden dat we weinig tijd en bronnen (zoals geld en bezittingen) overhouden die we kunnen aanbieden. Met de indeling van een eengezinswoning is het waarschijnlijker dat we eerder zorgen voor het voeden van onze huisdieren dan voor de miljoenen kinderen om ons heen die hongerig naar bed gaan.’

 

RISICOVOLLE MENSEN

Zelfs de meest oppervlakkige lezing van het boek Handelingen schetst al een plaatje van ruimhartige en vrijgevige christelijke mensen die aangevuurd worden door een niet aflatend en alles-riskerend wilsbesluit. Om zo’n soort mensen te worden is het nodig een aantal serieuze keuzes te maken waarbij merkbare veranderingen in levensstijl noodzakelijk zijn. Net als een atleet die uit vorm is, is het voor ons ook nodig om ons missionaire leven in vorm te krijgen. Velen van ons willen graag een marathon lopen, maar we houden meer van koekjes eten. Op dezelfde manier verlangen veel christenen om impact te hebben in hun leefgemeenschappen, maar ze hebben hun leven niet zodanig vormgegeven dat ze het tempo vol kunnen houden.

 

Op dit moment leeft het gemiddelde Amerikaanse gezin in een woning die drie keer zo groot is als de gemiddelde Amerikaanse woning in de jaren ’50. Dit ondanks het feit dat de gezinnen nu kleiner zijn dan 50 jaar geleden. Een ander duidelijk teken van openlijk consumptief gedrag in onze cultuur wordt zichtbaar door de gegevens van de bedrijven die zich bezig houden met zelf-opslag . Die industrie is 23 miljard Amerikaanse dollar waard, en dat is meer dan de gehele entertainment industrie.

 

De Heer is tevreden wanneer wij genieten van de vruchten van ons werk, maar onze behoeftes dienen binnen de perken te blijven. God heeft een economisch plan voor het lichaam van Christus ontworpen dat vol leven zit, zowel voor ons als voor anderen. In het boek genaamd How to Inherit the Earth (Hoe je de aarde kunt erven), schrijft Scott Bessenecker het volgende:

 

“Degenen die zachtmoedig zijn en die zich onderworpen hebben aan Gods regering, die zullen in de eerste plaats zijn koninkrijk zoeken voordat ze zich op andere dingen richten. Dit doen ze omdat ze het koninkrijk op grotere waarde schatten dan persoonlijke rijkdom. Ze hebben aandacht voor de zwakken en voor degenen die onderdrukt worden door de machtigen. Diegenen worden grote centrifuges van rijkdom, ze slingeren hun rijkdom om zich heen naar hen die het nodig hebben en ze strekken hun armen uit naar de onderkant van de samenleving. Dit is niet een economie waarbij de weinigen aan de top een beetje naar de massa beneden laten druppelen. Koninkrijk-economie laat zich zien in de arme weduwe die zo ontzettend vrijgevig handelde dat ze het weinige weggaf dat ze zelf nodig had om te leven (Marcus 12:41-44). In koninkrijk-economie waren het de volgelingen van Jezus die hun bezittingen op één hoop gooiden en dit vervolgens verdeelden onder hen die behoeftig waren (Handelingen 4:32-34). Er werd zorg gedragen voor weduwen en wezen die het moeilijk hadden (Jakobus 1:27). Huizen stonden open voor daklozen en kleding werd gegeven aan hen die het nodig hadden (Matteüs 25:35-36). De economische blauwdruk van Gods koninkrijk werkt tegen persoonlijke verrijking en zelfzuchtige vermeerdering, en werkt richting  het delen tot in het uiterste. Misschien is dat de reden dat Jezus heeft gezegd dat het onmogelijk was om zowel God als geld te dienen. Mensen kunnen zich niet overgeven aan hun verlangen naar meer persoonlijk bezit en op hetzelfde moment zich overgeven aan hun verlangen naar God.”

 

Wat betreft geld, Jezus heeft gezegd dat het onmogelijk is om God en geld gelijktijdig te dienen (Matteüs 6:24). Als onze levens echt vruchtbaar kunnen zijn voor het koninkrijk van God, dan moeten de meesten van ons veranderen van gewoonten en levensstijl. Slechte voeding en gemakkelijke stoelen brengen geen Olympische kampioenen voort. De kerk in het boek Handelingen (Handelingen 2:44-45) had de gewoonte om bezittingen en onroerende goederen te verkopen zodat ze de opbrengsten konden geven aan de hulpbehoevenden in hun gemeenschap. Een terugkeer tot deze mentaliteit en liefdevolle hartsgesteldheid zal ons zeker veel verder brengen op onze weg een missionair volk te worden.

 

Onderzoek je hart

 1. Hoe ‘doornig’ denk je dat je leven op dit moment is?  

 

 1. Op welke manieren denk je dat consumentisme en individualisme invloed hebben op de vorming van je identiteit? Zijn etiketten en merknamen belangrijk voor jou?

 

 1. Op welke manier zou jouw geloofsgemeenschap kunnen handelen als een ‘sociale strategie’ voor de noden van de behoeftigen onder jullie?

 

 1. Op welke manieren denk je van start te kunnen gaan met het wegsnoeien van de doornen in je leven?

 

Zien van en reageren op Gods missionaire werk.

 1. Plan een moment om je maandelijkse budget te bekijken. Onderzoek of je de ruimte kunt vinden om een actueel verlangen aan de kant te zetten zodat je iemand anders met een tekort/behoefte kunt helpen.

 

 1. Kies een bezitting waar je van geniet en waar je om geeft. Geef het weg, of verkoop het op Ebay of Marktplaats en geef de opbrengst aan iemand die het nodig heeft.

 

 1. Overdenk in gebed je huidige levensomstandigheden en het bezit van je auto. Deze twee (je woning en auto) zijn waarschijnlijk de twee meest waardevolle bezittingen. Kun je veranderingen aanbrengen, zodat je op een meer actieve missionaire wijze kunt leven?