#15 Zondag van de Drie-eenheid

(english below)

Vandaag geen podcast maar een Bijbelgedeelte om te overdenken, Psalm 8.
Een psalm over Gods grootheid, zichtbaar in Zijn schepping.

Psalm 8

Ben je met een paar mensen samen:
Laat iemand de de Psalm een paar keer rustig voorlezen en wees een paar momenten stil om de woorden te overdenken.
Deel je gedachten met elkaar.

Ben je alleen lees de Psalm een paar maal rustig door.
Overdenk de woorden die je gelezen

Tot aan de voltooiing van de wereld

Het is vandaag de zondag na Pinksteren, de zondag van de Drie-eenheid.
Lees ook Mattheüs 28:16-20, met Psalm 8 in gedachten.

Bidt en sluit af met de zegenbede van Paulus in zijn tweede brief aan de Korintiërs: 2 Korintiërs 13: 11,13 

Gods zegen,

Jullie oudsten.

Lofprijs & Aanbidding

Kidsclub_online

Elkaar zien!

Op de ledensite, ccg.churchinsight.com, staan de eerste bijdragen van een aantal van onze leden. We moedigen iedereen aan om hun voorbeeld te volgen!

———————————————————

The Sunday of the Trinity

Today we do not have a podcast but, instead, a scripture to meditate on – Psalm 8. 

This is a Psalm that glorifies God’s greatness, visible through His creation.

Psalm 8

If you are together in a group, then let someone read this Psalm a few times slowly. Take a moment of silence together to let the words sink in. After this you can share your thoughts with each other. 

If you are alone, then also read the Psalm a few times slowly. Think through the words that you have just read. 

To the end of the age

Today is the Sunday after Pentecost that is called the Sunday of the Trinity. Please also read Matthew 28:16-20, while keeping the Psalm 8 in mind.

Please pray and finish with the blessing of Paul in his second letter to the Corinthians (2 Corinthians 13: 11,13)

God’s blessings be with you,

Your elders.

See each other

You can watch the first contributions to make a short movie for everybody, on the members’ site of CCG. ccg.churchinsight.com. We encourage you to do the same!