Deel 14 (“Is gekruisigd, gestorven, begraven en neergedaald in de hel”)