Diensten

Elke zondag om 10.00 uur. De dienst duurt een uur waarbij we God aanbidden in mooie liedjes en gebed. Vaak staan we even stil bij een tekst uit de Bijbel. We vertalen in Engels en NGT.

Ook via Zoom kan iedereen God prijzen en luisteren naar Zijn Woord. In het kerkgebouw hanteren we de basisregels omtrent corona.

In de maanden juli en augustus is er geen creche, wel zijn de babies en peuters van harte welkom in de dienst. Voor de kinderen van de basisschool is er een apart programma.