Diensten

Elke zondag om 10.00 uur. De dienst duurt een uurtje waarbij we God aanbidden in mooie liedjes en gebed. Vaak staan we even stil bij een tekst uit de Bijbel. We vertalen in Engels en NGT. 

Vanwege de aangekondigde lockdown vervallen tot nader bericht de samenkomsten in het kerkgebouw.

Via Zoom kan iedereen wel God prijzen en luisteren naar Zijn Woord. Mensen die thuis geen mogelijkheden hebben om online aan te haken, zijn welkom. In het kerkgebouw hanteren we de basisregels omtrent corona.

In de maanden juli en augustus is er geen creche, wel zijn de babies en peuters van harte welkom in de dienst. Voor de kinderen van de basisschool is er een apart programma.