#7 Eerste Paasdag: Licht!

Hallelujah! Hij is opgestaan! Christus de Heer!

Vandaag een podcast van Emmanuel om samen met elkaar na te denken over de betekenis van de opstanding. Deze podcast is tevens in het Engels en Nederlandse Gebarentaal beschikbaar.

Ook weer een nieuwe kidsclub online  De link vind je onderaan dit bericht. Liedsuggesties om samen met de kinderen te zingen:

Nederlands

Engels 

NGT

Kidsclub online: