Enough

(English translation at the bottom of this page)

Op 15 november 2019 zal in CCG Enough plaatsvinden. Dit is een event vanuit Relational Mission waarbij wereldwijd op hetzelfde moment gebeden wordt.

Enough betekent Genoeg 

We willen bidden voor de gebrokenheid  in de wereld, van dichtbij in onze gezinnen tot ver weg. We hebben er genoeg van! We bidden tot God dat Hij in zal grijpen in deze dingen. We willen Hem bedanken en prijzen: Hij is genoeg voor ons.

Iedereen is welkom om mee te doen. Voor de kinderen is er ook een programma. Verder is het een mooie gelegenheid om andere mensen uit onze familie van kerken te ontmoeten.

We beginnen met een een gezamenlijke maaltijd en zullen samen avondmaal vieren. Daarna start het Enough programma met gebedsblokken die door verschillende mensen ingeleid zullen worden.

Vanuit  de UK zullen Mike Betts en Maurice Nightingale aanwezig zijn. Mike zal vanuit CCG een livestream verzorgen waarin hij de ander Enough-hubs toe zal spreken.

Voor meer uitleg over Enough kun je het onderstaande filmpje bekijken. We hopen dat je er enthousiast van wordt en mee wil doen! Nederlandse ondertiteling beschikbaar – zo nodig inschakelen!

Voor het eten graag aanmelden en zoek je ook een slaapplek mail ons dan!

   

Wat:

Enough Prayer Event

Wie:

Iedereen die veel van God verwacht

Waar:

CCG  ⎜ Johan de Wittstraat 2, 9716 CG  Groningen

Hoe laat: 

18:00 uur – Diner

19:30 uur – Enough Prayer Event – 22:30

Opgave voor diner en/of slaapplek:

 enough@ccg.nu


On the 15th of November Enough will take place in CCG. This is an event from Relational Mission in which people pray worldwide at the same time. 

We want to pray for the brokenness in the world, from close by in our families to far away. We have had enough! We pray to God that He will intervene in these things. We want to thank and praise Him: He is enough for us.

Everyone is welcome to join. There is also a program for the children. Also it is a great opportunity to meet other people from our family of churches.

We start with a meal and will celebrate the Lords Supper together. After Dinner the Enough program starts with prayer blocks that will be introduced by different people.

Mike Betts and Maurice Nightingale, two leaders of Relational Mission in the UK will be joining us. Mike will provide a live stream from CCG in which he will address the other Enough events worldwide.

For more explanation about Enough you can watch the video below. We hope you will be enthusiastic and want to participate! 

Please register before dinner and if you are also looking for a place to sleep mail us!

   

What: 

Enough Prayer Event

Who: 

Everyone who expects a lot from God

Where: 

CCG ⎜ Johan de Wittstraat 2, 9716 CG Groningen

What time: 

6:00 PM – Dinner

7:30 PM – Enough Prayer Event – 10:30 PM

Registration for dinner and / or a place to sleep:

enough@ccg.nu