#5 Goede Vrijdag

Door technische problemen op vrijdag voor vandaag, op stille zaterdag, een schriftlezing uit Psalm 22. 

en een overdenking van Teun

For our internationals: The translation of the youtube film by Teun can be downloaded in the link below:

overdenking goede vrijdag

NGT vertaling