(week 21) Jezus openbaart zich aan de wereld door zijn liefhebbende Kerk