In deze verklaring wordt regelmatig gesproken over CCG. Dat staat voor het kerkgenootschap Christelijk Centrum Groningen, in het Engels Christian Church Groningen. Omdat dit kerkgenootschap gevestigd is in Nederland houdt het zich aan de daar geldende wetten. CCG gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Niet alleen omdat het verplicht is vanwege wetgeving, zoals ondermeer de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), maar ook omdat dit past bij het karakter dat we als kerk uit willen stralen. Deze privacyverklaring gaat over de persoonsgegevens die CCG verzamelt en beheert.

1. De informatie die we verzamelen
CCG verzamelt persoonsgegevens zoals naam, adres, e.d. zodat we contact met u kunnen opnemen. CCG verzamelt bezoekersstatistieken over bezoekers van de website, om de opzet van de site in lijn te houden met het beoogde gebruik.
2. Hoe we uw informatie gebruiken
CCG gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doelen dat bij 1 genoemd, zonder eerst uw toestemming te vragen tenzij dit verplicht is of toegestaan wordt.
Over het algemeen gebruiken wij uw gegevens:
1. om uw betrokkenheid bij CCG vast te leggen en actueel te houden, inclusief het verstrekken van nieuwsbrieven of andere informatie;
2. om de door u gevraagde producten of diensten te leveren;
3. om uw vragen te beantwoorden;
4. om u te registreren voor evenementen, conferenties of andere activiteiten;
5. om ons te helpen de sites en diensten van de CCG waardevoller te maken voor onze kerk;
6. voor directe promotie van evenementen of diensten en om u op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen waarvan wij denken dat ze voor u interessant kunnen zijn. Als we op deze manier contact met u opnemen, zonder uw voorafgaande toestemming te hebben verkregen, dan bieden wij u de mogelijkheid om verdere communicatie te weigeren;
7. aan partijen (zoals de software leverancier van de ledensite) die uw gegevens nodig hebben om door CCG gevraagde diensten te kunnen leveren.
3. Toegang tot uw informatie
U hebt recht op inzage, wijziging of verwijdering van uw persoonsgegevens. Stuur een verzoek hiervoor naar CCG via info@ccg.nu.
4. Registratie ledensite
Om de ledensite te gebruiken dient een gebruiker zich te laten registeren. Hierbij moet de gebruiker zijn/haar contactgegevens opgeven, zoals naam en e-mailadres. Deze informatie wordt gebruikt om de gebruiker passende informatie te bieden over de activiteiten van de CCG.
5. Foto’s, namen en contactgegevens 
Website

Om kinderen te beschermen, plaatsen we geen volledige namen, adressen of telefoonnummers van minderjarigen op onze website. Voornamen kunnen worden gebruikt, evenals foto’s van groepen kinderen die deelnemen aan evenementen. Ouders / verzorgers die hiertegen bezwaar hebben kunnen dit bij CCG kenbaar maken via info@ccg.nu, als het verzoek wordt gehonoreerd wordt de informatie verwijderd.
Ledensite
De ledensite registreert contactgegevens van leden / deelnemers die iedereen met inlog / wachtwoord kan inzien. Leden en deelnemers kunnen zelf bepalen of ze hun adres en andere contactgegevens binnen de ledensite kenbaar willen maken.
6. Beveiliging
Website
De website van CCG staat op dit moment achter een beveiligde SSL verbinding.
7. Ledensite
Op onze ledensite worden persoonsgegevens die u verstrekt beschermd door wachtwoord- en SSL-protocollen. Persoonsgegevens worden opgeslagen op een beveiligde server of in beveiligde bestanden.
8. Nieuwsbrieven
De CCG verstuurt periodiek een nieuwsbrief via de mail. In de nieuwsbrief zelf vindt u de mogelijkheid om u af te melden van deze service.
9. Wijzigingen in dit privacybeleid
CCG kan dit privacybeleid wijzigen door de gewijzigde versie beschikbaar te stellen op deze website. We raden u aan dit beleid regelmatig in te zien om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen

Over deze website
We proberen de informatie op deze website zo actueel en correct mogelijk aan te bieden. Komt u iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen we uw melding op prijs, bij voorkeur door een e-mail naar info@ccg.nu te sturen. U kunt geen rechten ontlenen aan eventuele incorrecte/verouderde informatie.


privacyverklaring

hoe we met jouw gegevens omgaan
Wees welkom!

Wil je een dienst bezoeken of gewoon eens een kopje koffie drinken?

© christelijk centrum groningen, 2024